Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan välityskeskukset – kustannussäästöjä, mutta millä kustannuksella?

Kasimir Kaliva
Julkaistu 17.10.2016

Taksimatkojen yhdistely säästää Kelan matkakorvausten kustannuksissa. Mutta miksi osa asiakkaista tilaa taksin välityskeskuksen ulkopuolelta, vaikka silloin matkasta joutuu maksamaan kaksinkertaisen omavastuun?

Julkishallinnon säästötavoitteet ovat aiheuttaneet paineita leikata terveydenhoitomenoista. Säästötoimenpiteet ulottuvat myös Kelan maksamiin matkakorvauksiin.

Kela maksaa korvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksista, kun matka on tehty sairauden, raskauden, kuntoutuksen tai synnytyksen vuoksi.

Vuonna 2015 maksettiin koko maassa matkakorvauksia yhteensä 293 miljoona euroa. Siitä 164 miljoonaa euroa eli 56 prosenttia oli maksettu taksilla tehdyistä matkoista.

Taksimatkat muodostavat siis valtaosan matkakorvausmenoista, joten luonnollisesti niihin on myös kohdistettu säästötoimenpiteitä.

Infograafi: matkakorvaukset taksimatkoista ja muilla välineillä kuljetuista matkoista sekä osuus Kelan korvaamista taksimatkoista, jotka on tilattu muualta kuin välityskeskuksesta 2014–2015. Kuvasta näkee, että yli puolet matkakorvauksista maksettiin vuonna 2015 taksimatkoista, ja muualta kuin välityskeskuksista tilattujen matkojen osuus väheni 13,4 prosentista 2,6 prosenttiin.
 

Ohitilaaja maksaa kaksinkertaisen omavastuun

Säästöjä taksimatkoista on haettu muun muassa matkoja yhdistelemällä. Tätä tarkoitusta varten on otettu käyttöön nk. välityskeskukset, jotka välittävät Kelan korvaamia taksimatkoja ja yhdistävät niitä tarvittaessa. Taksimatkat on tarkoitus tilata keskitetysti sairaanhoitopiirikohtaisesta tilausnumerosta. Välityskeskukset ovat aloittaneet toimintansa vaiheittaisesti vuosien 2010 ja 2014 välillä.

Jotta mahdollisimman moni ihminen käyttäisi keskitettyä tilausnumeroa, vuoden 2015 alusta kaikki välityskeskuksen ulkopuolelta taksin tilanneet ovat joutuneet maksamaan taksimatkastaan kaksinkertaisen omavastuun. Lisäksi nämä nk. ohitilatut matkat eivät kerrytä vuotuista omavastuu-osuutta.

Vuonna 2015 yksisuuntaisen keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu oli 16 euroa ja ohitilatun matkan omavastuu siis 32 euroa.

Tutkija Päivi Tillmanin kanssa tekemäni Kelan tutkimuksen rekisteriaineistoihin perustuva tutkimusraportti Kuka ei tilaa taksimatkaa Kelan tilausvälityskeskuksesta? tarkastelee, on tarkasteltu millä tavalla omavastuun kaksinkertaistaminen on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen. Erityisesti olimme kiinnostuneita siitä, ketkä tilaavat ohi kaksinkertaisesta omavastuusta huolimatta.

Ohitilausten määrä romahti

Tutkimuksen mukaan ohitilattujen matkojen osuus kaikista Kelan korvaamista taksimatkoista on kaksinkertaisen omavastuun käyttöönoton jälkeen romahtanut. Vuonna 2014 kaikista välityskeskuksen vaikutuspiirissä korvatuista taksimatkoista 13,4 prosenttia oli ohitilattuja ja vuonna 2015 taas 2,6 prosenttia.

Huolimatta korotetusta omavastuusta ohitilaamista esiintyi myös vuonna 2015. Miksi osa ihmisistä ei käytä välityskeskusta taksia tilatessa? Eivätkö he ole tietoisia välityskeskuksen tai korotetun omavastuun olemassaolosta?

Rekisteriaineiston perusteella suhteellisesti eniten säännöllisesti ohitilaamista esiintyi maaseudulla asuvien vanhusten keskuudessa. Myös nuorten ja kaupunkilaisten keskuudessa esiintyi ohitilaamista, mutta tämä rajoittui yleensä päivään, jolloin he matkustivat ensimmäistä kertaa Kela-korvatulla taksikyydillä.

Tuttu taksinkuljettaja tärkeä

Miksi osa maaseudulla asuvista ei käytä välityskeskusta korotetusta omavastuusta huolimatta? Aikaisempien taksinkuljettajille suunnattujen haastattelututkimusten perusteella nousee esille tutun taksikuljettajan merkitys.

Tutulla taksinkuljettajalla saattaa olla maaseudulla asuvalle yksinäiselle vanhukselle paljon isompi merkitys kuin pelkästään autolla ajaminen.

Tuttu taksikuljettaja tuntee asiakkaan yksilölliset tarpeet, voi toimia saattajana ja pystyy tarvittaessa auttamaan ongelmatilanteissa. Häneen voi myös luottaa, ja hänen kanssaan voi puhua huolista ja murheista.

Järjestelmän pitäisi huomioida inhimilliset tarpeet

Tutkimus herättää kysymyksen, missä määrin järjestelmän pitäisi ottaa huomioon paremmin maaseudulla asuvien iäkkäiden inhimilliset tarpeet.

Terveydellisin syiden perusteella voi taksin käyttäjä saada oikeuden käyttää tuttua taksinkuljettajaa eli vakiotaksia, jolloin taksimatkoja ei yhdistellä muiden asiakkaiden kanssa.

Mielestäni olisi syytä vakavasti harkita vakiotaksioikeuden laajentamista sosiaalisin syin syrjäseudulla asuviin vanhuksiin. Se tuskin lisäisi kohtuuttomasti kustannuksia, sillä harvaan asutulla maaseudulla taksikyytien yhdistämismahdollisuudet ovat luultavasti huonommat kuin kaupungeissa. Vakiotaksin kriteereinä voitaisiin käyttää esim. yksinasumista ja pitkää matkaa.

Kasimir Kaliva
tutkija, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoa:

Tillman, P. ja Kaliva, K. Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015. Kela 2016.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin