Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tuttu taksi tuo luottamusta – omavastuu jo kipurajoilla

Julkaistu 9.11.2017

Sairaanhoidon ja kuntoutuksen taksimatkojen yhdistely säästää kustannuksia, mutta tuttu kuljettaja vahvistaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta.

Kela selvitti yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa paljon sairausvakuutuksen matkakorvauksia käyttävien kokemuksia. Haastattelututkimuksen tutkimusraportti(Avautuu uuteen välilehteen) on nyt ilmestynyt.

Tutkimus toi arvokasta lisätietoa etenkin iäkkäiden ja apuvälinettä käyttävien näkemyksistä.

Kun vaan pääsis ajoissa perille

Sairausvakuutuksen korvaamat matkat liittyvät esimerkiksi sairaalassa tai kuntoutuslaitoksessa käyntiin, joten niiden taustalla on aina jonkinlainen terveydellinen vaiva.

Useimmiten matkustaja on menossa ajanvarauskäynnille, joten perillä tulisi olla määrättynä aikana. Ajoissa perille ehtiminen jännittikin matkustajia. Moni kritisoi myöhässä tullutta kyytiä, ja joskus taksi oli jopa jäänyt tulematta.

Olisi tärkeää, että taksikuljetusta odottavalle muistettaisiin ilmoittaa mahdollisista muutoksista, kuten kuljetuksen myöhästymisestä ja etenkin sen peruuntumisesta kokonaan.

Enemmän kuin pelkkä matka

Taksimatka on paitsi kuljetus paikasta a paikkaan b myös vuorovaikutustilanne. Matkalla voi sattua ja tapahtua: voi tulla sairauskohtaus, hoitokäynti jännittää. Dialyysikäynnin jälkeen voi väsyttää, diabeetikoilla verensokeri voi romahtaa, erityislapsi voi oirehtia, leikkauksen jälkeen pahoinvointi voi yllättää. Moni tarvitsee apua autoon tai autosta siirtyessään.

”Matkalla voi sattuaja tapahtua.”

Moni arvostikin tuttua kuljettajaa. Haastatteluissa selvisi, että olennaista ei ole tuttuus sinänsä, vaan sen mukanaan tuoma turvallisuuden kokemus ja ennen kaikkea luottamus.

Jos tuttu kuski toimii myös saattajana, omaisen ei välttämättä tarvitse lähteä matkalle ollenkaan, mikä taas tuo hänelle lisää voimavaroja esimerkiksi omaishoitotyöhön.

Taksitilaukset keskitettiin, jotta saadaan yhteiskuljetuksia

Taksitilausten keskittämisen(Avautuu uuteen välilehteen) myötä tutun taksin saaminen on viime vuosina muuttunut. Yhä edelleen vakiotaksin voi saada terveydentilaan liittyvillä perusteilla(Avautuu uuteen välilehteen). Oikeus on tällä hetkellä reilulla 10 000 henkilöllä.

Taksitilausten keskittämisellä pyritään taksimatkojen yhdistelyyn ja sitä kautta säästöihin korvausmenoissa. Korvausmenot nousivat voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosina, tosin viime vuosina nousu on pysähtynyt. Tämän taustalla taas ovat hallituksen säästötalkoisiin liittyneet suuret omavastuukorotukset. Moni kyselyyn vastanneista pitikin omavastuuta ja etenkin alkuvuoden maksukertymää liian suurena.

”Moni piti omavastuuta ja etenkinalkuvuoden maksukertymää liian suurena.”

Haastatellut pitivät kuljetusten yhdistelyä sinänsä järkevänä ja jopa ideoivat sitä itse lisää esimerkiksi kuntoutuslaitosmatkoihin.

He kuitenkin olivat huolissaan siitä, muuttuuko oma matkanteko samalla hankalaksi: joutuuko autossa olemaan liian pitkään, onko liian ahdasta, onko hyvää seuraa. Matkat vaikuttavat myös ajankäyttöön – esimerkiksi dialyysipotilaat tekevät kolme hoitokäyntiä joka viikko.

Matkustajien kokemukset tärkeitä – kuljettajille sertifikaatti?

Vuonna 2016 taksimatkoista sai sairausvakuutuksen korvauksia reilu 300 000 henkilöä. Heistä reilu puolet, 58 %, oli tehnyt vain yhden tai kaksi taksimatkaa ja 14 % kolme tai neljä matkaa.

Valtaosalla matkustajista ei luultavasti ole väliä, kuka heitä kuljettaa, kunhan matka sujuu hyvin. Pienelle osalle sillä taas voi olla suurikin merkitys kokonaishyvinvoinnin kannalta. Haastattelututkimukseemme hakeutuneet olivat melko iäkkäitä ja useimmat käyttivät apuvälineitä, kuten rollaattoria. Heille tutulla kuljettajalla saattaa olla suuri merkitys – ja toki halutaan myös tukea sitä oman kylän tuttua yrittäjää.

Olisiko tällaisissa tapauksissa mahdollista hyödyntää sote-uudistuksen mukanaan tuomaa henkilökohtaista budjettia rahoituskeinona?

Matkustajien kokemukset kuljetustilausten tekemisestä ja kuljetusten toteutumisesta ovat tärkeitä ja kehittävät toimintaa sekä valvovat laatua. Niitä olisikin syytä seurata säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain valtakunnallisella tutkimuksella. Niin tehdään esimerkiksi Ruotsissa(Avautuu uuteen välilehteen).

Taksiliikenne mullistuu kesällä 2018(Avautuu uuteen välilehteen), kun sen säätelyä puretaan: hinnoittelu vapautuu ja alalle tulo helpottuu. Pitäisikö erityistä apua esimerkiksi vamman takia matkallaan tarvitsevia kuljetettaville järjestää jonkinlainen oma kurssi tai koulutus ennen kuin yhteiskunnan korvausta matkasta voidaan maksaa?

Ruotsista sellainen löytyy jo.

Päivi Tillman
tutkija, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää:

Tillman Päivi, Kaliva Kasimir ja Valaste Maria: Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014.(Avautuu uuteen välilehteen) Kela, Työpapereita 127. 2017.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin