Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Taksamuutoksista saadaan nyt tarkkaa tietoa

Julkaistu 7.7.2020

Mikrosimulaatio osoittaa, että Apteekkariliiton esittämässä muutoksessa lääkkeiden taksahintajärjestelmään säästöt eivät tule lääkkeiden ostajille.

Apteekkariliitto julkaisi 24.6.2020 ehdotuksen lääketaksan ja apteekkiveron uudistuksesta. Apteekkariliiton mukaan uudistus laskisi kaikkien reseptilääkkeiden hintoja keskimäärin 4,3 prosenttia.

Tässä blogissa esitämme mikrosilmulointiin perustuvia laskelmia siitä, miten Apteekkariliiton esittämä lääketaksauudistus vaikuttaisi sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin ja potilaiden maksamiin omavastuuosuuksiin. Simuloinneissa ei huomioitu apteekkiveron muutosten vaikutuksia.

Simuloinnit perustuvat Kelan lääkekorvausjärjestelmän staattiseen mikrosimulointimenetelmään, jossa käytetään 10 %:n satunnaisotosta vuoden 2018 korvattuja ostoja sisältävästä reseptitiedostosta. Alle alkuomavastuun jääneet ostot ovat mukana simuloinnissa. Vaikutusarviot on ekstrapoloitu koko väestön tasolle.

Simuloinneissa lääkkeiden vähittäismyyntihinnat laskettiin uudelleen käyttämällä Apteekkariliiton esittämää lääketaksataulukkoa (Taulukko 1.). Lääkkeen vähittäismyyntihinta lasketaan sen tukkuhinnasta kaavalla: tukkuhinta * kerroin + kiinteä maksu. Esimerkiksi tukkuhinnaltaan 80 euron lääkkeen vähittäismyyntihinta ilman arvonlisäveroa on nykyisen lääketaksataulukon mukaisesti 105,45 euroa ja uuden lääketaksataulukon mukaisesti 99,86 euroa.


Taulukko 1. Apteekkariliiton esittämä lääketaksauudistus.

Valtaosa hyötyisi – kuitenkin korkeintaan 10 euroa

Simulointien perusteella esityksen mukainen lääketaksauudistus vähentäisi sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoja noin 74,8 miljoonaa euroa sekä potilaiden maksamia omavastuita 11,4 miljoona euroa.

Uudistuksesta hyötyy 93,8 % kaikista korvattavia lääkkeitä käyttäneistä eli noin 3,6 miljoonaa henkilöä. Valtaosalla (92 %) heistä vuotuinen omavastuu alenee kuitenkin korkeintaan 10 euroa. Uudistuksessa ei olisi yhtäkään, jonka vuotuinen omavastuu kasvaisi.

Suurempi hyöty sairausvakuutukselle

Apteekkariliiton arvion mukaan lääketaksauudistus laskisi potilaiden ja Kelan lääkekustannuksia yhteensä 88,5 miljoonaa euroa. Simulointien perusteella osoitetaan, että uudistuksella saavutettavat kustannussäästöt jäävät noin 2,9 miljoona euroa pienemmiksi kuin mitä Apteekkariliiton arvio on. Säästöjen jakautumisessa erot ovat sen sijaan suurempia. Apteekkariliitto arvioi, että 34 % säästöstä kohdistuu lääkkeiden käyttäjille ja 66 % sairausvakuutukselle. Simuloinnin perusteella vastaavat osuudet ovat 13 % ja 87 %.

Tässä kirjoituksessa esitetyissä simuloinneissa ei siis ole tarkasteltu apteekkiveron muutoksen vaikutuksia. Esitetyllä apteekkiveron muutoksella on suora vaikutus yhteiskunnan verokertymään ja mahdollisesti myös apteekkimarkkinoiden rakenteeseen. Samanaikaisesti käydään keskustelua myös taksajärjestelmää ja apteekkiveroa kokonaisvaltaisemmasta uudistamistarpeesta apteekkijärjestelmässä.

Korjattu lääkkeen vähittäismyyntihinnan esimerkki 154,45 eurosta 105,45 euroon 27.7.2020.

Aarni Soppi
Tutkija, Kela
@AarniSoppi

Pekka Heino
Tutkija, Kela

Hanna Koskinen
Ryhmäpäällikkö, Kela
@hannakkoskin

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin