Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Puheterapian koulutuspaikkojen lisäys kannattaa

Julkaistu 1.9.2020

Puheterapeuteista on pulaa Suomessa ja alueelliset erot puheterapian saatavuudessa ovat suuret. Tulevista koulutuspaikkojen lisäyksistä hyötyvät terapiaa kaipaavien asiakkaiden lisäksi julkinen talous ja alaa opiskelemaan haluavat nuoret.

Itä-Suomen yliopisto tiedotti heinäkuussa saavansa oikeuden käynnistää puheterapeuttikoulutuksen syksystä 2021 alkaen (1). Koulutus käynnistyy 25 vuosittaisella aloituspaikalla ja ensimmäisten puheterapeuttien voidaan odottaa valmistuvan aikaisintaan vuonna 2026.

Lisäksi hallitus varasi keväällä koronapandemian vuoksi laadittuun elvytysbudjettiin lisärahoitusta korkeakoulujen uusille aloituspaikoille. Yksi eniten lisäpaikkoja saaneista aloista oli puheterapia, jossa aloituspaikkojen määrä kasvoi noin kolmanneksella (2).

Puheterapian koulutuspaikkoja kannattaakin lisätä, sillä alalla on erinomaiset työllistymisedellytykset ja ongelmana puheterapeuttien vähäisyydestä johtuva heikko palveluiden saatavuus ympäri maan.

Tarve puheterapialle on kasvanut koko 2010-luvun

Kela on Suomen suurin yksittäinen puheterapian järjestäjä ja rahoittaja. Kelan järjestämää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa sai vuonna 2019 yhteensä 12 619 henkilöä ja palvelun kustannukset olivat 59,2 miljoonaa euroa. Noin 90 % palvelun käyttäjistä on 0–15 vuotiaita lapsia, joista 70 % on poikia (3).

Puheterapian kysyntä on kasvanut koko 2010-luvun hyvin voimakkaasti. Vielä vuonna 2010 Kelan järjestämää puheterapiaa sai vain 5 057 henkilöä. Puheterapian tarvetta on lisännyt aikaisempi terapian tarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa sekä vuonna 2016 voimaan tullut lakimuutos joka lievensi palvelun myöntökriteereitä.

Puheterapeuttien vähäinen määrä näkyy Kelan hankinnoissa

Kela on hankkinut puheterapiapalvelut alueellisesti järjestetyillä kilpailutuksilla neljän vuoden välein. Tutkimushankkeessani olen tarkastellut Kelan hankintoja kilpailun näkökulmasta.

Edellisissä vuonna 2018 järjestetyissä kilpailutuksissa Kela sai yhteensä 589 minimivaatimukset täyttänyttä tarjousta. Kela teki sopimuksen 580 yrityksen kanssa, jotka tarjosivat yhteensä 13 842 vuosittaista asiakaspaikkaa. Näin ollen vain muutama tarjouksen tehnyt yritys ei tullut valituksi Kelan sopimuskumppaniksi hinta-laatusuhteensa perusteella1.

Luvut kertovat karua kieltä puheterapian markkinoiden kilpailullisuudesta. Vuonna 2018 Kela ei saanut 213 kunnan alueelta yhtään tarjousta puheterapian järjestämisestä. Tämä tarkoittaa, että näissä kunnissa ei ollut yhtään yritystä, joka olisi tarjonnut palvelua ja sijainnut kyseisessä kunnassa. Alan heikko kilpailutilanne on myös nostanut palvelun hintatasoa ja kustannuksia. Vuoden 2003 kilpailutuksessa hyväksyttyjen yritysten keskihinta 45 minuutin terapialle oli 55 euroa, kun se vuonna 2018 oli noussut 112 euroon2.

Koulutuspaikkojen lisääminen parantaa saatavuutta ja lyhentää jonoja

Alueelliset erot puheterapian saatavuudessa ovat suuret. Vaikea tilanne on ollut tiedossa jo useita vuosia (4). Puheterapiaa ei ole kuitenkaan saatavilla riittävästi edes kaikissa suurissa kaupungeissa, ja monet asiakkaat joutuvat odottamaan terapian alkamista pahimmillaan useita kuukausia (5).

Heikon saatavuuden vuoksi puheterapialle on todennäköisesti olemassa myös piilossa olevaa kysyntää (6). Pitkällä aikavälillä puheterapeuttien koulutuspaikkojen lisääminen tulee hyödyntämään asiakkaita parempana ja nopeampana palveluiden saatavuutena.

Puheterapiakoulutus on myös yksi halutuimmista opiskelualoista

Puheterapeuttien koulutusta järjestävät tällä hetkellä Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Vuonna 2019 nämä viisi yliopistoa ottivat yhteensä 116 uutta alan opiskelijaa. Tänä syksynä yliopistoihin tulee yhteensä 38 lisäpaikkaa (2).

Puheterapian (logopedia) koulutus on yksi kilpailluimmista korkeakoulujen hakukohteista. Yhtä opiskelupaikkaa kohden on ollut aikaisimpina vuosina jopa 25 hakijaa (7). Myös Suomen Puheterapeuttiliitto on toivonut pitkään aloituspaikkojen lisäämistä (8).

Uudet aloituspaikat ja koulutuksen aloittaminen Itä-Suomen yliopistossa maksavat lyhyellä aikavälillä. Aloituspaikat ovat kuitenkin järkevää elvytystä, sillä ne voivat tuoda pitkällä aikavälillä merkittäviä hyötyjä julkiseen talouteen hidastamalla puheterapian kustannusten nousua tulevaisuudessa.

Visa Pitkänen
tutkija, KTM
Kelan tutkimus
Twitter: @visapitkanen

Viitteet

1 Vertailukohtana voidaan pitää Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen fysioterapian hankintoja. Vuonna 2018 Kela sai minimivaatimukset täyttävän tarjouksen 1193 fysioterapiayritykseltä. Hinta-laatusuhteen perusteella Kela tarjosi sopimusta 874 yritykselle, joiden yhteenlaskettu asiakaskapasiteetti oli noin kolminkertainen suhteessa fysioterapian asiakasmäärään.

2 Vuosien 2003 ja 2018 välillä puheterapiayritysten tarjousten keskihinnat nousivat noin 103 prosenttia. Samaan aikaan yleinen kuluttajahintaindeksi nousi Suomessa vain noin 24 prosenttia (9).

Lähteet

(1) UEF, 2020. Itä-Suomen yliopistolle puheterapeuttien koulutusvastuu. Saatavilla osoitteessa: https://www.uef.fi/fi/uutinen/ita-suomen-yliopistolle-puheterapeuttien-koulutusvastuu (Avattu 20.8.2020).

(2) YLE, 2020. Näin korkeakoulujen syksyn yli 4 000 uutta opiskelupaikkaa jaetaan – katso yliopistojen kaikki lisäykset. Saatavilla osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-11406508 (Avattu 21.8.2020)

(3) Heino P, Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R, 2020. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja, tulossa.

(4) YLE, 2016. Puheterapeuteista huutava pula – alueelliset erot kasvavat. Saatavilla osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-9243946 (Avattu 21.8.2020).

(5) YLE, 2012. Puheterapeuteista huutava pula. Saatavilla osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-6385148 (Avattu 21.8.2020).

(6) Karhu T, 2011. Kelan vaikeavammaisten puheterapia ja puheterapiapalvelujen tilanne. Puheterapeutti (2): 14–17.

(7) YLE, 2020. Pinja oli yksi harvoista ja valituista: ”Vieläkin on epäuskoinen olo” – Katso Ylen hakukoneesta, mistä opiskelupaikoista kilpailtiin kovimmin. Saatavilla osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-10367332 (Avattu 20.8.2020).

(8) Kaleva, 2020. Hakijamäärät lähes kaksinkertaistuivat ja valmistuneille löytyy heti töitä – ”Puheterapeutteja tulisi olla kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna”. Saatavilla osoitteessa: https://www.kaleva.fi/hakijamaarat-lahes-kaksinkertaistuivat-ja-valmistu/1778646 (Avattu 20.8.2020).

(9) Tilastokeskus, 2020. Rahanarvonmuunnin. Saatavilla osoitteessa: https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html (Avattu 20.8.2020).

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin