Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2019–

Päivitetty 11.4.2024

Siirry raporttiin

Tietosisältö

Sairauspäivärahaa maksetaan sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella.

Sairaus- tai osasairauspäivärahakausi katsotaan alkaneeksi, kun henkilö alkaa saada päivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää) jälkeen. Henkilölle voi vuoden aikana alkaa useita sairaus- tai osasairauspäivärahakausia.

Tilaston tiedot koskevat henkilöitä, joille on maksettu tilastointivuonna sairaus- tai osasairauspäivärahakauden ensimmäinen maksu.

Näkökulma

 • Aluevertailu
 • Aikasarja
 • Diagnoosi

Muuttujat ja luokitukset

Seuraavat muuttujat ja luokitukset näkyvät vain näkökulmalla diagnoosi:

 • Aika: Vuosi
  Oletusvalintana on viimeisin vuosi. Raportille voi valita vain yhden tilastojakson.
 • Aluetaso: Koko maa, Sairaanhoitopiirit, Sairaanhoitopiirit ja kunnat, Maakunnat, Maakunnat ja kunnat, Hyvinvointialueet, Hyvinvointialueet ja kunnat, Kunnat
 • Alue: Sisältö muodostuu valitun aluetason mukaan.
  Raportille voi valita yhtä aikaa yhden tai useamman alueen.
 • Etuuslaji: Kaikki, Sairauspäiväraha, Osasairauspäiväraha
 • Sukupuoli: Miehet, Naiset
 • Ikäryhmä: 16–19, 20–24, 25–29, …, 55–59, 60–64, 65–67
 • Sairauspääryhmä ja diagnoosi: ICD-10 tautiluokitus .
 • Sairausluokituksen taso: Sairauspääryhmä, Sairauspääryhmä ja diagnoosi, Sairauspääryhmä ja sairausryhmä, Diagnoosi
 • Diagnoosi: ICD-10 tautiluokitus

Mittaluvut

 • Alkaneiden kausien lukumäärä
  Sairauspäivärahojen ja osasairauspäivärahojen alkaneiden kausien lukumäärät.
 • Kauden kesto keskimäärin (arkipäiviä)
  Kauden kesto on alkaneiden sairauspäivärahakausien keskimääräinen kesto kautta kohti. Se lasketaan jakamalla tilastointivuonna alkaneiden sairauspäivärahakausien korvatut päivät näiden kausien lukumäärällä. Kauden kestoon lasketaan kauden korvattujen sairauspäivärahapäivien lukumäärä kauden päätyttyä. Sairauspäivärahan maksamisen enimmäisaika on 300 päivää, joten tilasto ajetaan alkamisvuotta seuraavan vuoden päätyttyä. Osasairauspäivärahakausien keskimääräinen kesto lasketaan samalla tavalla. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa enintään 120 arkipäivältä.
 • Kauden kesto, arkipäiviä
  1–30, 31–60, 61–90, 91–

Tilastointiaika

Tiedot vuodesta 2019 alkaen.

Päivitystiheys

Vuosittain tammikuussa päivitetään edeltävää vuotta aikaisemman vuoden tiedot.

Tietolähde

Kela. Sairauspäivärahojen etuusjärjestelmästä muodostettu tilastointitiedosto (kokonaisaineisto).

Lisätietoja

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin