Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet

Päivitetty 23.5.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Suomen eläkkeensaajaista ja keskimääräisistä eläkkeistä vuodesta 2003 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data_2019_2026.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-22120355698cb1ad916-8bb4-4ac7-9b9b-b8f052ce046a
data_2011_2018.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-2220663356440fb7f25-6ca9-493a-bcd4-be066524bf53
data_2003_2010.csv(Avautuu uuteen välilehteen)CSVdata2024-05-22254989526b85b4f1d-e8d3-4b0d-ba2c-8144e4fddac8
package.json(Avautuu uuteen välilehteen)JSONmetadata2024-05-22440617a268736-0382-4f95-8a13-898f9b5d0fbf

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2003 alkaen.

Aineistossa on tietoja kansan- ja /tai työeläkejärjestelmän eläkkeensaajien lukumäärästä ja keskimääräisistä kokonaiseläkkeistä. Mukana ovat myös ulkomaille maksetut eläkkeet. Tietoja on etuuden, sukupuolen, ikäryhmän, eläkejärjestelmän, asuinmaan sekä asuinkunnan mukaan luokiteltuina.

Eläkkeensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläkettä kansan- ja /tai työeläkejärjestelmästä. Kokonaiseläke voi koostua kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä sekä niihin liittyvistä liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain sekä sotilastapaturma- ja palvelussairaus­lakien mukaan maksetuista eläkkeistä tai takuueläkkeistä. Kokonaiseläkkeeseen sisältyvät myös lapsikorotukset, rintamalisät sekä vuoteen 2007 saakka eläkkeensaajien asumistuet ja hoitotuet.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_show(id = "e88d1b90-581a-44ad-9dc3-0c03d185c16d")

resources <- x$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[2]]$url) # Lataa data 2011-2018
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[4]]$url) # Lataa metadata     

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
name type format description
aikatyyppi string default Aineiston aikajakso: kuukausi, mutta tarkastellaan vuoden lopun tilannetta.
kuukausi_nro integer default Tarkastelujakson kuukausi. Tässä 12.
vuosikuukausi integer default Tarkastelujakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVV12.
vuosi integer default Tarkastelujakson vuosi.
kunta_nro string default Kunnan numero tarkastelujakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. 199 tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimi string default Kunnan nimi tarkastelujakson lopussa. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla.
ikaryhma string default Saajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa, 5-vuoden välein. ‘Tieto puuttuu’ on vakioteksti ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuoli string default Sukupuoli: Mies Nainen ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
etuus string default Etuuslaji. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
asuinmaa string default Asuinmaa. Saa arvot Suomi tai Muu maa. Puuttuvan tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
elakejarjestelma string default Saajat eläkejärjestelmän mukaan: Kaikki eläkkeensaajat / Kelan eläkettä saavat Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
saaja_lkm number default Saajien lukumäärä tarkastelujakson aikana.
maksettu_laskenta_eur number default Maksetut eurot keskimääräisen kokonaiseläkeen laskentaan e/kk.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuusasuinmaaelakejarjestelmasaaja_lkmmaksettu_laskenta_eur
Kuukausi122018122018588PertunmaaTieto puuttuuNainenPerhe-eläkkeetSuomiKelan eläkettä saavat72831.09
Kuukausi122018122018588PertunmaaTieto puuttuuNainenPerhe-eläkkeetYhteensäKelan eläkettä saavat72831.09
Kuukausi122018122018588PertunmaaTieto puuttuuNainenPerhe-eläkkeetSuomiYhteensä1610875.31
Kuukausi122018122018588PertunmaaTieto puuttuuNainenPerhe-eläkkeetYhteensäYhteensä1610875.31
Kuukausi122018122018588PertunmaaTieto puuttuuNainenOmaeläkkeet (kaikki)SuomiKelan eläkettä saavat86310.04
Kuukausi122018122018588PertunmaaTieto puuttuuNainenOmaeläkkeet (kaikki)YhteensäKelan eläkettä saavat86310.04

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin