Siirry sisältöön

Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut sairauspäivärahat 2020–

Päivitetty 2.5.2023

Linkki raporttiin

Tietosisältö

Sairauspäivärahaa maksetaan sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella.

Sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa ja osasairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen tai välittömästi sairauspäivärahan/osasairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Osasairauspäivärahaa maksetaan osa-aikaisesti työskenteleville.

YEL-päivärahaa maksetaan yrittäjäeläkelain mukaan vakuutetulle sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on tartuntatautilain perusteella määrätty olemaan pois työstä.

Luovutuspäivärahaa maksetaan elintärkeän elimen tai kudoksen luovuttajalle niiltä päiviltä, jotka hän joutuu luovutuksen takia olemaan pois työstä.

Näkökulma

Näkökulma valinta vaikuttaa esitettäviin muuttujiin ja luokituksiin.

 • Aluevertailu
 • Aikasarja
 • Diagnoosi

Muuttujat ja luokitukset

Seuraavat muuttujat ja luokitukset näkyvät vain näkökulmalla diagnoosi:

 • Aikatyyppi: Vuosi, Vuosikertymä, Kuukausi
 • Aika: Sisältö muodostuu valitun aikatyypin mukaan.
  Oletusvalintana on viimeisin kuukausi. Raportille voi valita vain yhden tilastojakson.
 • Aluetaso: Koko maa, Sairaanhoitopiirit, Sairaanhoitopiirit ja kunnat, Maakunnat, Maakunnat ja kunnat, Hyvinvointialueet, Hyvinvointialueet ja kunnat, Kunnat.
  Pienin alueyksikkö on kunta, josta muodostetaan isommat alueet. Kuntaan tilastoituvat niiden henkilöiden sairauspäivärahatiedot, joiden asuinkuntana oli kyseinen kunta tilastointiajanjakson lopussa.
 • Alue: Sisältö muodostuu valitun aluetason mukaan
  Raportille voi valita yhtä aikaa yhden tai useamman alueen.
 • Etuuslaji: Sairauspäiväraha, Osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, Tartuntatautipäiväraha, Luovutuspäiväraha
 • Sukupuoli: Miehet, Naiset
 • Ikäryhmä: Sairauspäivärahan saaja tilastoidaan saajan tilastointiajan lopun iän mukaiseen ikäryhmään.
 • Sairauspääryhmä: ICD-10 tautiluokitus
 • Sairausluokituksen taso: Sairauspääryhmä, Sairauspääryhmä ja diagnoosi, Sairauspääryhmä ja sairausryhmä, Diagnoosi
 • Diagnoosi: ICD-10 tautiluokitus

Mittaluvut

 • Sairauspäivärahoja saaneiden henkilöiden lukumäärät
 • Alkaneiden kausien lukumäärät
 • Maksettujen sairauspäivärahojen euromäärät
 • Korvattujen sairauspäivärahapäivien lukumäärät
 • Maksetut sairauspäivärahat korvattua sairauspäivärahapäivää kohti

Tilastointiaika

Tiedot 1.1.2020 alkaen.

Päivitystiheys

Kuukausittain, vuositiedot tammikuussa.

Tietolähde

Kela. Sairauspäivärahojen etuusjärjestelmästä muodostettu tilastointitiedosto.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi

Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin