FPA:s faktaportalGå till innehållet

Antalet mottagare av rehabilitering ökade år 2023 särskilt i fråga om rehabilitering enligt prövning

Publicerad 17.5.2024Ändrad 22.5.2024

Antalet mottagare av rehabilitering som ordnas av FPA fortsatte att öka år 2023. Relativt sett var ökningen störst bland de personer som fick rehabilitering enligt prövning. Deltagande i rehabilitering var vanligast i Birkaland.

År 2023 fick 172 600 personer rehabilitering som ordnades av FPA. Antalet rehabiliteringsklienter ökade med 4,5 procent jämfört med året innan.

FPA:s rehabilitering omfattar fyra huvudsakliga verksamhetsformer eller laggrunder för rehabilitering: yrkesinriktad rehabilitering, krävande medicinsk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi och rehabilitering enligt prövning. Sett till antalet klienter var den största av dessa rehabiliterande psykoterapi, som beviljades 64 500 personer. Antalet personer som får rehabiliterande psykoterapi har stigit kraftigt under de senaste tio åren.

I fjol fick 32 800 personer yrkesinriktad rehabilitering och 45 400 personer krävande medicinsk rehabilitering.

Figures rubrik: Rehabiliterande psykoterapi är sett till antalet mottagare den största rehabiliteringsform som FPA erbjuder Mottagare av FPA-rehabilitering enligt laggrunden, år 2023
 

Antalet mottagare av Min egen väg-rehabilitering ökade med 55 procent

Antalet personer som fick rehabilitering enligt prövning var 38 100, vilket var 15 procent fler än året innan. Rehabilitering enligt prövning beviljades oftast antingen på grund av psykiska störningar och beteendestörningar (13 400 personer) eller på grund av sjukdomar i rörelseorganen samt sjukdomar i bindväven (13 400 personer).

Den populäraste formen av rehabilitering enligt prövning var rehabiliteringskurser: mer än hälften av rehabiliteringsklienterna deltog i någon kurs. Av rehabiliteringskurserna hade Tules-kurserna för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen flest deltagare (8 610).

Om man ser på rehabiliteringsformerna inom rehabilitering enligt prövning ökade antalet deltagare inom Min egen väg-rehabilitering jämförelsevis mest, med närmare 55 procent. År 2023 fick 4 760 personer Min egen väg-rehabilitering, medan antalet mottagare året innan var 3 080. Min egen väg-rehabilitering har beviljats sedan år 2021.

Min egen väg-rehabilitering riktar sig till unga i åldern 16–29 år som på grund av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver stöd i studierna eller i arbetslivet.

Deltagande i rehabilitering vanligast i Birkaland

År 2023 fanns det i hela landet i genomsnitt 30 rehabiliteringsklienter per tusen invånare. Om man jämför landskapen fanns det relativt sett flest klienter i Birkaland, med 39 klienter per tusen invånare.

Antalet var relativt sett lägst på Åland, med 14 klienter per tusen invånare. Bland kommunerna fanns det relativt sett flest rehabiliteringsklienter i Tammerfors och i Joensuu.

Figures rubrik: Deltagande i FPA-rehabilitering är vanligast i Birkaland
 

År 2023 var medelåldern för nya rehabiliteringsklienter 37 år och medianåldern 34 år. Den yngsta fjärdedelen var under 22 år och den äldsta fjärdedelen över 53 år. Med en ny rehabiliteringsklient avses en person som inte under de två senaste åren har fått rehabilitering enligt laggrunden för den rehabilitering hen inlett under statistikåret.

De yngsta nya klienterna fanns inom krävande medicinsk rehabilitering, där medianåldern var 9 år och medelåldern 17 år. De äldsta nya klienterna fanns inom rehabilitering enligt prövning, där medianåldern var 56 år och medelåldern 50 år.

Läs mer

FPA-statistik Rehabilitering 2023 (helda.helsinki.fi)

Informationspaket: rehabilitering

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn