FPA:s faktaportalGå till innehållet

Färre än tidigare lyfte studielån 2023, men det genomsnittliga lånet var större

Publicerad 14.5.2024Ändrad 21.5.2024

År 2023 var antalet personer som lyfte studielån för första gången på tio år färre än året innan. Det genomsnittliga studielånsbeloppet låg ändå på samma nivå som under de senaste åren. Kvinnor lyfter mer i studielån per år än män. 

År 2023 lyfte 174 685 personer studielån, nästan 18 000 färre än året innan. Åren 2014–2022 har antalet studerande som lyfter studielån vuxit från år till år. I fjol minskade antalet för första gången. 

Figurens rubrik: Antalet studerande som lyft studielån under året har minskat, lånebeloppet har fortsatt öka. I figuren visas antalet personer med studieskulder och den genomsnittliga lånetiden åren 2014–2023.

 

FPA:s forskningschef Signe Jauhiainen gör den bedömningen att förklaringen till utvecklingen är stigande räntor och eventuellt också sysselsättningsläget.

– Den stigande räntenivån kan synas i försiktighet när det gäller att lyfta lån. Likaså kan sysselsättningsläget inverka på hur många som beslutar att lyfta studielån. Om det finns gott om jobb för studerande kan behovet av lån vara mindre.

Även om avsevärt färre personer än tidigare lyfte lån steg det genomsnittliga lånebeloppet en aning från året innan då det räknas enligt penningvärdet 2023, dvs. med beaktande av inflationen.

År 2023 var det lånebelopp som lyftes i genomsnitt 14 071 euro, medan det var 13 399 euro 2022 och 13 972 euro 2021. 

Enligt Jauhiainen är det svårare att med säkerhet säga vad som ligger bakom utvecklingen av lånebeloppet. Studiestödet har utvecklats i riktning mot mera studielån, men också prisstegringen kan inverka på hur stora lån man tar. 

– En uppgång i den allmänna prisnivån ökar också de studerandes utgifter. När levnadskostnaderna stiger kan mången bli tvungen att lyfta mer lån än tidigare. 

Lånegarantin för dem som studerar i Finland höjs i augusti i år från 650 euro till 850 euro i månaden. Man kan alltså lyfta större lån framdeles.

– Höjningen av lånegarantin och de ändringar i bostadsbidraget som genomförs som bäst kan leda till större studielån i framtiden.

Kvinnor lyfter mer i studielån än män

De kvinnor som lyfter studielån under året har i genomsnitt ett större lån än männen varje år. År 2023 hade kvinnorna i genomsnitt 14 383 euro i studielån och männen 13 656 euro. 

igurens rubrik: Kvinnorna har i genomsnitt större lån än männen. Figuren visar studielån som har lyfts under granskningsåret, kvinnors och mäns lån i genomsnitt åren 2014–2023.
 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga lånebelopp har också vuxit en aning, i synnerhet under de senaste åren.   

– Skillnaden har ökat från några hundra euro 2014 till närmare tusen euro 2023. Vad som är den exakta orsaken till det här är det ändå svårt att avgöra, säger Jauhiainen.

Mer information

Statistik över studiestöd

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn