FPA:s faktaportalGå till innehållet

FPA:s informationsredovisning 2023 har publicerats

Publicerad 24.4.2024Ändrad 24.5.2024

Informationsredovisningen sammanställer FPA:s informationsverksamhet i en form som är lätt att överblicka och berättar genom fallexempel hur FPA använder och förädlar informationen.

Varje dag behandlar FPA uppgifter både vid verkställigheten av den sociala tryggheten och vid produktionen av Kanta-tjänster. FPA tar också emot, lämnar ut och utnyttjar information samt producerar forskning, statistik, material och öppna data.

Genom informationsredovisningen, som publiceras årligen, vill FPA beskriva sin informationsverksamhet öppet och på ett sätt som är lätt att överblicka.

– Informationsredovisningen beskriver genomförandet av FPA:s strategi ur perspektiven för de uppgifter som produceras, datalagren, informationsutbytet och Kanta-tjänsterna. Informationsredovisningen ger informationen och dess användning större synlighet, säger Arto Vuori, direktör för FPA:s resultatenhet för informationstjänster.

I år beskriver informationsredovisningen FPA:s verksamhet framför allt genom praktiska exempel. Vi berättar bland annat om utredningar och projekt som utförts av forskarna vid FPA, om långa tidsserier inom statistikföringen, om kvalitetsregistret rörande diabetes, som grundar sig på FPA:s uppgifter, om utvecklingen av de Kanta-tjänster som vi producerar samt om hur vi hanterar informationen i vår verksamhet och leder på ett kunskapsbaserat sätt.

I publikationen finns också nyckeltal som beskriver mångsidigheten, betydelsen och volymerna i FPA:s informationsverksamhet. Informationsredovisningen beskriver FPA:s centrala principer och praxis för ansvarsfull och säker behandling och användning av uppgifter.

Att förbättra tillgången till information och påverka genom information är ett av FPA:s strategiska mål.

– Lagstiftningen bör vidareutvecklas för att möjliggöra bättre förutsättningar för FPA att erbjuda och förädla information till exempel för sysselsättningsmyndigheter eller välfärdsområden, säger Vuori.

År 2024 publicerade FPA sin informationsredovisning för tredje gången.

Läs mer

FPA:s informationsredovisning 2023

 

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn