FPA:s faktaportalGå till innehållet

Presentation

Jag är forskningschef vid FPA:s forskningsenhet. Mina forskningsområden är i synnerhet sjukfrånvaro och sjuk-/invalidpension som ersatts med sjukdagpenning samt mer generellt registerundersökningar om sjukdomsrelaterade förmåner. De senaste undersökningarna har bland annat behandlat trender per befolkningsgrupp i fråga om sjukfrånvaro, uppkomsten av sjukdagpenningsperioder och deras längd, faktorer som förutspår övergång till sjuk-/invalidpension samt anlitande av social- och hälsovårdstjänster i olika befolkningsgrupper.

Expertisområden

 • sjukdagpenningar
 • sjuk-/invalidpension
 • sjukvårdsersättningar
 • registerforskning om sjukdomsrelaterade förmåner
 • skillnader i välbefinnande och hälsa

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Inlägg i FPA:s forskningsblogg

Aktuella publikationer

 • Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Perhoniemi Riku (2022): Työssä jatkaminen ja sosiaaliturvaetuudet osasairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen. Työpoliittinen aikakauskirja 2022; 65(2): 45–59.
 • Koskenvuo Karoliina, Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2022): Nuoren kuntoutusrahaa saavat ovat usein myös muiden etuuksien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saajia. Kartoittava rekisteritutkimus Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2022; 45(2):24–32.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Lahdensuo Kaisla (2022): Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan. Suomen Lääkärilehti 2022; 77 (7–8).  
 • Rinne Hanna, Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni (2022): Use of outpatient and inpatient health care services by occupation - a register study of employees in Oulu, Finland. BMC Health Services Research 2022; 22: 597. https://doi.org/10.1186/s12913-022-07970-y.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni (2022): Use of health services and rehabilitation before and after the beginning of long-term sickness absence – comparing the use by employment and disability pension transition after the sickness absence in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19 (9): 4990. https://doi.org/10.3390/ijerph19094990.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni (2022): Outpatient healthcare use before and during a long-term sickness absence spell: a register-based follow-up study comparing healthcare use by the length of sickness absence and transition to disability pension in Finland. BMJ Open 2022; 12: e053948. doi: 10.1136/bmjopen-2021-053948.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli (2022): Pitkien sairauspoissaolojen kehitys maakunnittain 2010−2019. Yhteiskuntapolitiikka 2022; 87 (1).
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2022): Kuntoutukseen osallistumisen sosioekonomiset erot – rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2022; 59 (1): 16–33.
 • Blomgren Jenni, Perhoniemi Riku (2022): Increase in sickness absence due to mental disorders in Finland – trends by gender, age and diagnostic group in 2005–2019. Scandinavian Journal of Public Health 2022;50(3):318–322. https://doi.org/10.1177/1403494821993705.
 • Nurminen Mikko, Blomgren Jenni (2021): Associations of medical visits with dentist visits: a register-linkage study of a working-age population in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18 (24): 13337. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph182413337.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Perhoniemi Riku (2021): Mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nuorilla mutta vähentyneet vanhemmissa ikäryhmissä. Suomen Lääkärilehti 2021; 76 (36): 1889–1893.
 • Nurminen Mikko, Blomgren Jenni, Mikkola Hennamari (2021): Socioeconomic differences in utilization of public and private dental care in Finland: register-based evidence on a population aged 25 and over. PLoS ONE 16 (8): e0255126. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255126.
 • Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Perhoniemi Riku (2021): Changes in unemployment affect sickness absence and disability retirement rates: a municipality-level panel study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18 (12): 6359. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18126359.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni (2021): Frequent attenders of three outpatient health care schemes in Finland: characteristics and association with long-term sickness absences, 2016–2018. BMC Public Health 2021; 21: 870. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-021-10866-x.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli (2021): Incidence and Length of Sickness Absence among Hierarchical Occupational Classes and Non-Wage-Earners: A Register Study of 1.6 Million Finns. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18 (2): 501.  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18020501.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2021): Mitä sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä? Toimeentulon lähteet kahden vuoden seurannassa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2021; 58 (1): 16–30.
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2021): Työttömien palveluiden käyttö ja työllistyminen – rekisteritutkimus Oulussa vuonna 2016 työttömäksi jääneistä. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2021: 35–45.
 • Koskenvuo Karoliina, Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Pösö Reeta, Seppänen-Järvelä Riitta, Näsi Ella (2021): Selvitys kuntoutustukea saaneista. Aiempi tutkimus ja rekisteriseuranta vuonna 2015 kuntoutustuen aloittaneista. Työpapereita 163, 2021. Helsinki: Kela.
 • Perhoniemi Riku, Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2021): Consumption of psychotropic drugs among disability pension applicants with mental disorders: comparing awarded and rejected applicants in Finland. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2021; 56 (3): 437–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-020-01850-8.
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2020): Kuntoutukseen osallistuminen ja eri osajärjestelmien ristikkäiskäyttö – rekisteritarkastelu Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2020; 43 (4): 6–20.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri J (2020): Socioeconomic differences in use of public, occupational and private health care: A register-linkage study of a working-age population in Finland. PLoS ONE 15 (4): e0231792. DOI:  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231792.
 • Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): From long-term sickness absence to disability retirement: diagnostic and occupational class differences within the working-age Finnish population. BMC Public Health 2020; 20, 1078; DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09158-7.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): Sources of income following a rejected disability pension application: a sequence analysis study. Disability and Rehabilitation 2020; 42 (15): 2161–2169. DOI: https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1555619.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni (2020): The level and development of unemployment before disability retirement: a retrospective study of Finnish disability retirees and their controls. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17 (5): 1756. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17051756.
 • Pirkola Sami, Nevalainen Jaakko, Laaksonen Mikko, Fröjd Sari, Nurmela Kirsti, Näppilä Turkka, Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni (2020): The importance of clinical and labour market histories in psychiatric disability retirement: analysis of the comprehensive Finnish national-level RETIRE data. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2020; 55 (8): 1011–1020. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-019-01815-6.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian Journal of Public Health 2020, 48 (2): 172–180. DOI: https://doi.org/10.1177/1403494819843778
 • Leinonen Taina, Solovieva Svetlana, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Viikari-Juntura Eira (2020): Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla vuosina 2007–2017. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2020, 38–55.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Virta Lauri (2020): Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019. Työpapereita 155. Helsinki: Kela.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli (2020): Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien käyttö Oulussa 2013–2018. Tutkimushankkeen aineiston yleiskuvaus. Työpapereita 154. Helsinki: Kela.
 • Rättö Hanna, Blomgren Jenni, Salminen Anna-Liisa (2020): Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017. Työpapereita 153. Helsinki: Kela.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja hylkäysosuuksien maakunnalliset erot. Yhteiskuntapolitiikka 2020; 85 (1): 62–72.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Rahkonen Ossi, Pekkala Johanna, Lahelma Eero (2019): Pitkien sairauspoissaolojen alue-erot selittyvät vain osin väestörakenteella ja sairastavuudella. Suomen Lääkärilehti 2019; 74 (47): 2734–2738.
 • Kouvonen Anne, Mänty Minna, Harkko Jaakko, Sumanen Hilla, Konttinen Hanna, Lahti Jouni, Pietiläinen Olli, Blomgren Jenni, Tuovinen Eevamaija, Ketonen Eeva-Leena, Stenberg Jan-Henry, Donnelly Michael, Sivertsen Børge, Mittendorfer-Rutz Ellenor, Pirkola Sami, Rahkonen Ossi, Lallukka Tea (2019): Effectiveness of internet-delivered cognitive behavioural therapy in reducing sickness absence among young employees with depressive symptoms: study protocol for a large-scale pragmatic randomised controlled trial. BMJ Open 2019; 9: e032119; DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032119.
 • Lallukka Tea, Kronholm Erkki, Pekkala Johanna, Jäppinen Sauli, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2019): Work participation trajectories among 1,098,748 Finns: reasons for premature labour market exit and the incidence of sickness absence due to mental disorders and musculoskeletal diseases. BMC Public Health 2019; 19, 1418; DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7753-6.
 • Suur-Uski Johanna, Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Rahkonen Ossi, Mänty Minna (2019): Occupational class differences in long-term sickness absence due to breast cancer during 2005-2013: A population-based study among Finnish women. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16 (18): 3477; DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16183477.
 • Virta Lauri, Tillman Päivi, Blomgren Jenni (2019): Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden käytön yleisyydestä oululaisilla omaishoitajilla vuonna 2013. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2019; 56 (3): 204–215.
 • Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Niemelä Mikko (2018): Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes: a register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018; 8: e020491. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020491.  
 • Pekkala Johanna, Rahkonen Ossi, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Blomgren Jenni (2018): Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class: a register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occupational and Environmental Medicine 2018; 75 (4): 296–302. DOI: https://doi.org/10.1136/oemed-2017-104571.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2018): Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätöksen neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018; 83 (2): 117–131.
 • Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni (2018): Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017. Työpapereita 136. Helsinki: Kelan tutkimus, 2018.
 • Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2017): Occupational class differences in diagnostic-specific sickness absence: a register-based study in the Finnish population, 2005–2014. BMC Public Health 2017; 17: 670. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4674-0.
 • Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2017): Occupational class differences in long sickness absence: a register-based study of 2.1 million Finnish women and men in 1996-2013. BMJ Open 2017; 7: e014325. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014325.
 • Blomgren Jenni, Maunula Nico, Hiilamo Heikki (2017): Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. Journal of European Social Policy 2017; 27 (2): 109–122. DOI: https://doi.org/10.1177/0958928716676548.
 • Blomgren Jenni (2017): Transition to retirement and use of private health care: evidence from a universal public health care system. International Journal of Health Services 2017; 47 (2): 312–332. DOI: https://doi.org/10.1177/0020731416637828.
 • Blomgren Jenni, Maljanen Timo, Virta Lauri (2017): Yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttö, kustannukset ja Kela-korvaukset vuosina 2013–2016. Kuinka paljon Kela-korvausten alentamiset ovat vaikuttaneet palveluiden käyttöön? Helsinki: Kela, Työpapereita 121, 2017.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Gould Raija (2016): Sickness allowance trajectories preceding disability retirement: a register-based retrospective study. European Journal of Public Health 2016; 26 (6): 1050–1055.
 • Blomgren Jenni, Maunula Nico, Hiilamo Heikki (2016): Over-indebtedness and chronic disease: a linked register-based study of Finnish men and women during 1995–2010. International Journal of Public Health 2016; 61 (5): 535–544.
 • Blomgren Jenni (2016): Pitkät sairauspoissaolot työikäisillä naisilla ja miehillä. Sairauspäivärahan saajat 1996–2015. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (6): 681–691.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Tuulio-Henriksson Annamari (2016): Sickness allowance histories among disability retirees due to mental disorders: a retrospective case-control study. Scandinavian Journal of Public Health 2016; 44 (3): 291–299.
 • Blomgren Jenni, Einiö Elina (2015): Laitoshoidon vähenemisen yhteys ikääntyneiden muihin pitkäaikaishoivan palveluihin ja sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden kustannuksiin vuosina 2000–2013. Yhteiskuntapolitiikka 2015;80 (4): 334–348.
 • Blomgren Jenni, Aaltonen Katri, Tervola Jussi, Virta Lauri (2015): Kelan sairaanhoitokorvaukset tuloryhmittäin. Kenelle korvauksia maksetaan ja kuinka paljon? Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 93, 2015.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri (2015): Yksityisen sairaanhoidon kustannukset ja Kela-korvaukset keskittyvät: keitä suurkuluttajat ovat? Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2419–2424.
 • Fritzell Johan, Rehnberg Johan, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni (2015): Absolute or relative? A comparative analysis of the relationship between poverty and mortality. International Journal of Public Health 2015; 60: 101–110.
 • Blomgren Jenni, Maunula Nico, Hiilamo Heikki (2014): Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79 (3): 245–263.
 • Heilä Hannele, Blomgren Jenni, Vainiemi Kirsi (2014): Nuorten työkyvyn psykiatrinen arviointi. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (23): 1716–1720.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri (2014): Tuloryhmien erot yksityislääkäripalvelujen käytössä eivät kasvaneet vuosina 2006–2011. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (8): 560–565.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Gould Raija (2014): Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria: rekisteripohjainen tarkastelu. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2014, Helsinki.
 • Blomgren Jenni (2014): Eläkkeelle siirtymisen vaikutus terveyteen ja tyytyväisyyteen Euroopassa. Teoksessa: Niemelä Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Helsinki: Kela, 2014: 270–301.
 • Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki, Kangas Olli, Niemelä Mikko (2014): Finland: Growing inequality with contested consequences. – Brian Nolan, Wiemer Salverda, Daniele Checchi, Ive Marx, Abigail McKnight, István György Tóth, Herman van de Werfhorst (red.): Changing inequalities and societal impacts in rich countries. Thirty Countries’ Experiences. Oxford: Oxford University Press, 222–247.
 • Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki, Kangas Olli, Niemelä Mikko (2013): Growing inequalities and their impacts in Finland. Country report for Finland. GINI Growing Inequalities’ Impacts. Available at: http://gini-research.org/articles/cr
 • Kangas Olli, Blomgren Jenni (2014): Socio-economic differences in health, income inequality, unequal access to care and spending on health: A country-level comparison of Finland and 16 other European countries. Research on Finnish Society 2014; 7: 51–63.
 • Fritzell Johan, Kangas Olli, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2013): Cross-Temporal and Cross-National Poverty and Mortality Rates among Developed Countries. Journal of Environmental and Public Health 2013, Article ID 915490:1-15.  
 • Blomgren Jenni, Hytti Helka (2013): Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolo sekä aktiivitoimenpiteille osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010. Helsinki: Kela, Työpapereita 48, 2013.
 • Fritzell Johan, Kangas Olli, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2013): Cross-Temporal and Cross-National Poverty and Mortality Rates among Developed Countries. LIS working papers series - No. 582. January 2013
 • Blomgren Jenni, Breeze Elizabeth, Koskinen Seppo, Martikainen Pekka (2012): Help from spouse and from children among older people with functional limitations: comparison of England and Finland. Ageing & Society 2012; 32 (6): 905–933.
 • Blomgren Jenni, Martikainen Pekka, Grundy Emily, Koskinen Seppo (2012): Marital history 1971-91 and mortality 1991-2004 in England & Wales and Finland. Journal of Epidemiology and Community Health 2012; 66 (1): 30–36.
 • Mikkola Hennamari, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (eds.) (2012): Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Helsinki: Kela, 2012.
 • Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2012): Palvelujärjestelmä voi vaikuttaa sosioekonomisiin ja alueellisiin terveyseroihin. Teoksessa: Mikkola Hennamari, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (toim.): Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Helsinki: Kela, 76–88.
 • Fritzell Johan, Kangas Olli, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2012): Cross-temporal and cross-national poverty and mortality rates among developed countries. GINI discussion paper 64, October 2012.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri (2012): Kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäykset vuosina 2005–2011. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 39, 2012.
 • Blomgren Jenni, Martelin Tuija, Sainio Päivi, Koskinen Seppo (2011): Ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Teoksessa Laaksonen Mikko, Silventoinen Karri (toim.): Sosiaaliepidemiologia. Gaudeamus, Helsinki, 244–263.
 • Blomgren Jenni, Mikkola Hennamari, Hiilamo Heikki, Järvisalo Jorma (2011): Suomalaisten terveydentila ja terveyteen liittyvät etuudet: indikaattoriseuranta 1995–2010. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 28, 2011.
 • Blomgren Jenni, Hytti Helka, Gould Raija (2011): Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyys- ja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 26, 2011.

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn