FPA:s faktaportalGå till innehållet
Riitta Seppänen-Järvelä.

Riitta Seppänen-Järvelä

forskningschef, forskningsprofessor, forskningsenheten

Presentation

Jag är forskningschef vid FPA:s forskningsenhet. Mitt forskningsområde har att göra med genomförandet, utvecklingen och utvärderingen av rehabiliteringstjänster. Jag har lett och koordinerat omfattande projekthelheter, såsom projektet Muutos I (2015–2019), där man undersökte effekterna av förändringarna i FPA-rehabiliteringen för kunderna. Det nuvarande forskningsområdet i projektet Muutos II handlar om reformer som gäller ordnandet av FPA-rehabilitering.

Expertisområden

 • rehabilitering
 • bedömnings- och implementeringsundersökning
 • multimetodik
 • kvalitativa forskningsmetoder

Pågående projekt

 • Projektet Muutos II:
  • undersökning av registreringsförfarandet; utfall av rehabiliteringskurser för personer med hjärtsjukdomar och Min egen väg-rehabilitering
  • undersökning av NUOTTI-coachningens utfall

Publikationer

 • Partanen T, Seppänen-Järvelä R, Hiekkala S, Lindh J (2023) Telerehabilitation in the Finnish Outpatient Rehabilitation Setting from the Perspective of the Socio-Technical Systems Theory. International Journal of Environmental Research and Public Health 2451732. doi: 10.3390/ijerph20156519
 • Seppänen-Järvelä, R. (2023) The role of vocational rehabilitation in the human resources management. Nordic Journal of Rehabilitation. http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2954-1069-3
 • Heinijoki, H., Karhula, M., & Seppänen-Järvelä, R. (2023). Implementaatiotutkimuksen viitekehysten soveltaminen kuntoutuksen tutkimuksessa. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(2). https://doi.org/10.23990/sa.120634
 • Heinonen A, Karhula M, Nenonen M, Melkas S, Rantakokko S, Saltychev M, Seppänen-Järvelä R, Stenberg J-H. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Työryhmä 3. Kuntoutuksen tutkimuksen tilannekuva. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022.
 • Autti-Rämö I, Poutiainen E, Seppänen-Järvelä R. Kuntoutuksen tutkimus ja vaikutusten arviointi. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S. toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2022.
 • Ylisassi H, Rajavaara M, Seppänen-Järvelä R. Työn muutokset ja työkykykäsitykset kuntoutuksen lähtökohtina. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S. toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2022.
 • Paavonen A-M, Seppänen-Järvelä R. Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu. Toteutuminen, kohderyhmä ja koetut hyödyt. Työpapereita 161. Helsinki: Kela, 2021.
 • Pesonen S, Juvonen-Posti P, Ristimäki H-L, Weiste E, Koskela I, Ruusuvuori J, Seppänen-Järvelä R. Yhteistoimijuus työterveysneuvottelussa. Kuntoutus 2021; 44 (3): 5-19.
 • Heino P, Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 23, 2020.
 • Åkerblad K, Haapakoski K, Seppänen-Järvelä. Integrative Strategies in Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 2020, 1-19.
 • Ukkola I, Seppänen-Järvelä R. Täsmätietoa täsmätutkimuksella. Muutos-hankkeen arviointi. Työpapereita 14. Helsinki: Kela, 2020.
 • Seppänen-Järvelä R, Åkerblad L, Haapakoski K. Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka 2019; 3: 333–340.
 • Karhula M, Heiskanen T, Seppänen-Järvelä R. Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien-kuntoutuksen toteutuminen kuntoutujan ja kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16, 2019.
 • Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos arviointi- ja ratkaisutyön asiantuntijoiden näkökulmasta. Työpapereita 148. Helsinki: Kela, 2019.
 • Seppänen-Järvelä R, Mäkinen J. Osakuntoutusrahan käyttö ja kuntoutujien kokemukset. Kuntoutus 2019; 2: 18–23.
 • Lankila J, Seppänen-Järvelä R. Ikääntyneet työttömät takaisin työelämään. Tukikeinoja kuntoutuksesta. Työpapereita 146. Helsinki: Kela, 2019.
 • Vataja K, Seppänen-Järvelä R. Kokeilut kehittämisotteena - mitä uutta ja erilaista? Hallinnon tutkimus 2018; 3: 261-265.
 • Seppänen-Järvelä R. Kuntoutus osana työkykyjohtamista. Kuntoutus 2018; 1: 5-16.
 • Seppänen-Järvelä R. (toim.) Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144. Helsinki: Kela, 2018.
 • Tuusa M, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, Juvonen-Posti P, Pesonen S, Syrjä V, Savinainen M. Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Teoksessa: Sosiaalinen kuntoutuksessa. Jari Lindh, Kristiina Härkäpää & Kaisa Kostamo-Pääkkö. Rovaniemi: Lapland University Press, 2018: 125-148.
 • Seppänen-Järvelä R. Monimuotoinen implementaatiotutkimus. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2017; 2: 151-154.

Inlägg i FPA:s forskningsblogg

 • Karhula M., Ukkola I., Seppänen-Järvelä R. Kuntoutuksen palveluntuottajien mielestä rekisteröitymismenettely on sujuvampaa kuin kilpailutus – laadulla voi erottautua, mutta markkinointi on haastavaa. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi, 24.2.2023. 
 • Paavonen A.-M., Rinne H., Seppänen-Järvelä R. Ikääntyneet osallistuvat Kelan kuntoutukseen yleensä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi, 17.2.2023.
 • Heinijoki H, Saukkonen S, Seppänen-Järvelä R, Karhula M, Ukkola I. Motivaatio tai sen puute vaikuttaa kuntoutuksen onnistumiseen. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 14.6.2022.
 • Seppänen-Järvelä R & Karhula M. Oma väylä -kuntoutuksen nuori asiakas haluaa vahvistusta arjen hallintaan ja sosiaalisiin taitoihin. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 21.2.2022.
 • Seppänen-Järvelä R, Saukkonen S, Karhula M. Asiakas haluaa sydänkuntoutuksesta tietoa ja tukea elämäntapamuutokseen. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 4.1.2022.
 • Seppänen-Järvelä R, Karhula M. REKKU-kokeilussa kuntoutuspalveluiden tarjouskilpailu korvataan rekisteröitymismenettelyllä. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 6.10.2021.
 • Seppänen-Järvelä R. Muutos on pysyvää. Kuntoutus 2021; 44:1: 3–4.
 • Heino P, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasprofiili muuttui. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 2.3.2021.
 • Seppänen-Järvelä R. Miten yhdistää määrällisiä ja laadullisia aineistoja? Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 20.10.2020.
 • Seppänen-Järvelä R. Profilointi tekisi kuntoutuspalvelusta yksilöllistä – totta vai tarua? Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 14.8.2020.
 • Seppänen-Järvelä R. Meriittiä vai yhteiskunnallista vaikuttavuutta? tilaustutkimuksen paradoksi. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 20.4.2020.
 • Seppänen-Järvelä R. Karhula M, Heiskanen T. Tules-kuntoutujat toivoivat kuntoutukselta selkeämpää yhteyttä työelämään. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi 1.7.2019.
 • Miettinen S, Salminen A-L, Seppänen-Järvelä R, Mäkinen J. Kuntoutuksen tulevaisuus – luotettavaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Blogikirjoitus, Kelan tutkimuksen tutkimusblogi 20.5.2019.
 • Mäkinen J. Seppänen-Järvelä R. Kaavamaisesta kuntoutusetuuden myöntämisestä yksilölliseen harkintaan. Blogikirjoitus, Kelan tutkimuksen tutkimusblogi, 7.6.2019.

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn