FPA:s faktaportalGå till innehållet
Tuija Korpela.

Tuija Korpela

forskare, forskningsenheten

Presentation

Vid FPA har jag särskilt fokuserat på forskningen om grundläggande utkomststöd och försörjningsförmåner. Jag har varit med och bedömt om grundskyddet är tillräckligt, undersökt förhållandet mellan grundskyddet och sistahandsförmåner samt övergångar mellan dessa samt producerat en stor mängd information som baserar sig på FPA:s register som stöd för beslutsfattandet. Jag var ansvarig redaktör för boken Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit, som publicerades hösten 2020 och sammanställde de undersökningar som gjordes i början av överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA.  Under coronakrisen följde jag noga hur coronapandemin återspeglades i antalet ansökningar om förmåner från FPA och i antalet mottagare.

Expertisområden

 • grundläggande utkomststöd
 • grundskydd
 • socialpolitik
 • systemet för social trygghet
 • registerforskning

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

 • Mesiäislehto M., Jauhiainen S., Korpela T., & Tuori, S. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on employment and social benefit receipt in Finland. Zeitschrift für Sozialreform68(1), 7-27.
 • Haikkola L, Uusikangas S, Korpela T, Jauhiainen S, Hiilamo H, toim. Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona : Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2, 2022. 
 • Korpela T. Yksinasuvien sosiaaliturva. Tietolaatikko julkaisussa Lievonen M, Mattila M. Yksinasuvat esiin! Miten huomioida yksinasuvat politiikassa. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, Impulsseja, marraskuu 2021. 15-16.
 • Jokela M, Korpela T, Kivipelto M, Jauhiainen S. Toimeentulotuen saajamäärät kasvoivat vain vähän: koronaepidemia toi esiin järjestelmän joustavuuden. Helsinki: THL, Tutkimuksesta tiiviisti 4, 2021.
 • Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Johdanto. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 8–27.
 • Korpela T, Raittila S. Väliinputoajat Kela-siirron jälkeen. Kuinka pitkään ensisijaisia etuuksia paikataan toimeentulotuella. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 388–428.
 • Jauhiainen S, Korpela T, toim. Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28, 2019.
 • Raittila S, Korpela T, Ylikännö M Heinonen H-M, Laatu M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki: Kela, Työpapereita 138, 2018. 
 • Korpela T. Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista. Helsinki: Kela, Työpapereita 123, 2017.
 • Korpela T. Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen. Helsinki: Kela, Työpapereita 110, 2016.

Inlägg i FPA:s forskningsblogg

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn