Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Hoivan jakaminen ja vanhempien hyvinvointi

Julkaistu 31.5.2022

Tiivistelmä

  • Koronakriisin vaikutukset lastenhoidon sukupuolittuneisiin käytäntöihin lapsiperheissä näyttävät jääneen väliaikaisiksi, joskin pidempiaikaisia ja välillisiä muutoksia on vielä vaikea arvioida.
  • Pandemian alkuvaiheessa sekä äidit että isät käyttivät aiempaa yleisemmin ja pidempään kotihoidon tukea lapsen hoidon järjestämiseen, kun lasten suositeltiin jäävän pois varhaiskasvatuksesta.
  • Lastenhoitoa jaettiin pandemian alkuvaiheen poikkeusolojen aikaan alle kouluikäisten lasten perheissä aiempaa harvemmin tasaisesti; työtilanteista riippuen toisissa perheissä lisääntyi äidin vastuu, toisissa isien.
  • Vanhempien hyvinvointi ensimmäisenä koronavuonna oli vahvasti polarisoitunut, ja osalla oli yhtäaikaisesti sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia.
  • Äidit kokivat isiä useammin yksinäisyyttä ja jaksamisen ongelmia vauvaperhevaiheessa sekä työn ja perheen yhteensovittamisen hankaluuksia.
  • Etätyö hankaloitti etenkin äitien työn ja perheen yhteensovittamista pandemian alkuvaiheen poikkeusolojen aikana, mutta helpotti sitä myöhemmin kun lapset palasivat varhaiskasvatukseen ja lähikouluun.
  • Yksinhuoltajilla yksinäisyyden kokemukset olivat yleisempiä kuin vanhemmilla kahden vanhemman perheissä, mutta toisaalta yksinhuoltajat eivät välttämättä kokeneet muita yleisemmin työn ja perheen yhteensovittamisen hankaluuksia korona-aikana suhteessa niin sanottuihin normaalioloihin.

Lue koko artikkeli (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tekijät

Johanna Närvi, Johanna Lammi-Taskula, Miia Saarikallio-Torp, Ella Sihvonen, Anneli Miettinen 

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Närvi, J., Lammi-Taskula, J., Saarikallio-Torp, M., Sihvonen, E., & Miettinen, A. (2022). Hoivan jakaminen ja vanhempien hyvinvointi. Teoksessa M. Mesiäislehto, A. Elomäki, M. Kivipelto, J. Närvi, T. Räsänen, H. Sutela, & E. Kärkkäinen. Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa. Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-244-2

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin