Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Väestön ikääntyminen haastaa terveydenhuoltoa myös lääkehoidon toteuttamisessa

Julkaistu 24.11.2022

Tiivistelmä

Lääkehoito on yleisin terveydenhuollon toimenpide suuressa osassa sairauksia. Esimerkiksi potilaan ikä, sosioekonominen asema ja sairaudet voivat vaikuttaa siihen määrätäänkö lääke julkiselta vai yksityiseltä sektorilta. Suomessa ei ole ollut valtakunnallista tietoa lääkkeiden määräämisestä eri sektoreilla ikäryhmittäin. Selvitimme lääkemääräyksien jakaantumista julkisella ja yksityisellä sektorilla ikä- ja lääkeryhmittäin. Lisäksi esitämme skenaarioanalyysin lääkemääräysten määrästä julkisella sektorilla vuosina 2025 ja 2030. Aineistona olivat Kanta-palvelujen Reseptikeskukseen vuonna 2020 tallennetut sähköiset lääkemääräykset, joihin yhdistettiin tieto lääkevalmisteen anatomis-terapeuttis-kemiallisen luokittelun (ATC) pääryhmästä, sekä siitä, sijoittuiko lääkemääräyksen tehneen lääkärin organisaatio julkiselle vai yksityiselle sektorille. Lääkemääräyksiä tarkasteltiin ikäluokittain sekä lääkeryhmittäin. Skenaariot vuosien 2025 ja 2030 lääkemääräysten määristä muodostettiin ikäryhmittäin ja ne perustuivat vuoden 2020 lääkemääräyksiin ko. ikäryhmissä ja väestöennusteeseen. Skenaarioissa oletettiin, että julkisen ja yksityisen sektorin osuudet määrätyistä lääkemääräyksistä säilyisivät samoina kuin vuonna 2020.

Lääkemääräyksistä 69 prosenttia määrättiin julkisella ja 31 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yli 65-vuotiaille määrättiin 39 prosenttia lääkemääräyksistä, ja niistä 86 prosenttia julkisella sektorilla. Yksityisen terveydenhuollon osuus oli suurin (46–47 %) 0–5- ja 35–55-vuotiailla. Julkisen sektorin rooli korostui määrättäessä syöpälääkkeitä ja immuunivasteen muuntajia (92 % julkisella sektorilla), veritautien lääkkeitä (88 %) ja sydän- ja 
verisuonisairauksien lääkkeitä (80 %). Yksityisen sektorin osuus oli merkittävin silmä- ja korvatautien lääkkeissä ja ihotautien lääkkeissä (48 % yksityisellä sektorilla). Skenaarioanalyysin mukaan julkisella sektorilla määrättävien lääkemääräysten lukumäärä kasvaa yli 75-vuotiaiden ikäluokissa. Analyysimme perusteella julkinen ja yksityinen sektori täydentävät toisiaan lääkkeiden määräämisessä. Julkisen sektorin rooli on merkittävä iäkkäiden sekä vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia sairastavien potilaiden lääkehoidossa ja sille kohdistuvaan entisestään kasvavaan työkuormaan tulee varautua tulevina vuosina väestön ikääntyessä.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Heini Kari, Hanna Rättö, Kati Sarnola, Vesa Jormanainen, Hanna Koskinen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kari, H., Rättö, H., Sarnola, K., Jormanainen, V., & Koskinen, H. (2022). Väestön ikääntyminen haastaa terveydenhuoltoa myös lääkehoidon toteuttamisessa. Yhteiskuntapolitiikka, 87(5-6), 549-556. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022112366609

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin