Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Missä työikäisten lääkkeet määrätään? Tarkastelussa lääkemääräykset, -kustannukset ja -korvaukset terveydenhuollon eri sektoreilla

Julkaistu 6.6.2022

Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla, vaikka myös työterveyshuollossa ja yksityisellä sektorilla lääkkeitä määrätään laajalti eri lääkeryhmistä. Lääkekustannuksista ja lääkekorvauksista vielä suurempi osa kohdistuu julkiselle sektorille.

Julkisin varoin rahoitettujen lääkkeiden määrääminen terveydenhuollon eri sektoreilla on viime aikoina ollut esillä erityisesti terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisesta käydyssä keskustelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) ja hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä on myös tarkasteltu terveydenhuollon eri sektorien rooleja terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuudessa.

Tarkastelimme tuoreessa Yleislääkäri-lehdessä (4/2022) julkaistussa rekisteritutkimuksessamme avohoidon eri sektoreilla työikäisille oululaisille kirjoitettuja lääkemääräyksiä ja määrättyjä lääkkeitä. Esittelemme tässä kirjoituksessa tutkimuksen päätuloksia tiivistetysti.

Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisessa terveydenhuollossa

Tutkimuksemme tulosten mukaan valtaosa tarkastelluista lääkemääräyksistä kirjoitettiin julkisella sektorilla, mutta myös työterveyshuolto on työikäisille tärkeä palvelukanava. Tältä osin tuloksemme vahvistavat aiempaa, vuoden 2013 tietoihin perustuvaa tutkimusta lääkkeiden määräämisestä samalla alueella.

Julkisella sektorilla kirjoitetuista lääkemääräyksistä kertyi niiden osuutta suurempi osuus lääkekustannuksista ja -korvauksista. Julkisella sektorilla määrätäänkin muita sektoreita enemmän myös kalliita lääkkeitä, joita käytetään vaativissa hoidoissa, esimerkiksi syöpälääkkeitä.

Kuvaaja: lääkemääräysten sekä niihin liittyvien lääkekustannusten ja -korvausten osuudet (%) julkisella ja yksityisellä sektorilla ja työterveyshuollossa. Kuvasta näkee, että valtaosa lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla. Kuvasta näkee myös, että lääkekustannuksia ja lääkekorvauksia kohdentuu vielä suuremmassa määrin kuin lääkemääräyksiä julkiselle sektorille.

Kuvio 1. Lääkemääräysten sekä niihin liittyvien lääkekustannusten ja -korvausten osuudet (%) julkisella ja yksityisellä sektorilla ja työterveyshuollossa.

Tarkastelimme tutkimuksessamme laajaan yksilötason rekisteriaineistoon perustuen Oulussa työikäisille (25-64-vuotiaille) vuonna 2017 määrättyjä lääkkeitä ja yhdistimme määräykset siihen terveydenhuollon sektoriin, joilla ne todennäköisimmin oli määrätty.

Tarkastelimme lääkemääräyksiä ja määrätyimpiä lääkkeitä lääkemääräysten lukumäärän mukaan terveydenhuollon eri sektoreilla. Jaottelimme määrätyt lääkkeet anatomis-terapeuttis-kemiallisen (Anatomic-Therapeutic-Chemical, ATC) pääryhmän sekä lääkeaineen mukaan.

Tutkimuksemme tulosten mukaan määrätyimpien lääkkeiden joukossa oli kaikilla sektoreilla kipulääkkeitä ja antibiootteja. Määrätyin lääke kaikilla tarkastelluilla sektoreilla oli tulehduskipulääke ibuprofeiini.

Yksityisellä sektorilla yksi määrätyimmistä lääkkeistä oli fenoksimetyylipenisilliini, jota määrätään usein suun terveydenhuollossa. Tämä heijastellee yksityisen suun terveydenhuollon merkittävää asemaa terveydenhuoltojärjestelmässämme.

Pitkäaikaissairauksien lääkkeitä määrätään kaikilla sektoreilla

Julkisella sektorilla määrätyimpien lääkeaineiden joukossa oli muita sektoreita enemmän pitkäaikaissairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä, kuten beetasalpaaja bisoprololi ja kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa käytetty levotyroksiini. Kuitenkin myös työterveyshuollossa määrätyimpien lääkeryhmien joukossa oli pitkäaikaissairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden ryhmiä, kuten sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden ryhmä.

Väestön ikääntyessä avoterveydenhuollon muilta sektoreilta siirtyneekin julkiseen terveydenhuoltoon paljon henkilöitä, joilla on pitkäaikaista lääkehoitoa vaativia sairauksia. Lääkehoidon jatkuvuuteen tuleekin tällöin kiinnittää erityistä huomiota.

Kirjoitus perustuu tuoreeseen Yleislääkäri-lehdessä julkaistuun tutkimukseemme: Rättö H, Nurminen M, Kari H. Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla. Yleislääkäri 4/2022, vsk.37, s. 17-22.

Tutkimus on osa Kelan tutkimushanketta Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttö ja kustannukset Oulussa 2013–2018.

Kirjoittajat

Hanna Rättö
Erikoistutkija, Kela
Twitter: @hanna_ratto

Mikko Nurminen
Erikoistutkija, Kela
Twitter: @NurminenMikko

Heini Kari
Erikoistutkija, Kela
Twitter: @HeiniKari

Kirjoittajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kela.fi.

Lue lisää

Aaltonen K, Miettinen J, Maljanen T ym. Lääkkeiden määrääminen avohoidon eri sektoreilla. Suom Lääkäril 2018;73:1875-1880

Blomgren J, Jäppinen S. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien käyttö Oulussa 2013–2018. Tutkimushankkeen aineiston yleiskuvaus. Helsinki, Kela, Työpapereita 154, 2020.

Miettinen J, Aaltonen K, Martikainen J. Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla. Helsinki, Kela, Työpapereita 108, 2016

Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvitys. 7.6. 2021. (siteerattu 16.5.2022.)

Sosiaali- ja terveysministeriö. Monikanavarahoituksen purkamisen parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut. Tiedote 18. 11.2021 (siteerattu 16.5.2022.)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin