Kela’s Info TraySkip to content
This article has not been translated into English.

Seminaari 5.9.2024: Kela tutkii kuntoutusta: kuntoutus kaikkien ulottuville

Published 24.4.2024Edited 6.6.2024

Kelan tutkimusyksikkö järjestää kuntoutuksen tutkimusseminaarin, johon ovat tervetulleita kaikki kuntoutuksesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneet.

Päivän pääteemoja ovat kuntoutuksen yhdenvertainen saatavuus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Lisäksi päivän aikana tarkastelemme asiakkaan osallisuutta kuntoutumisprosessissa eri näkökulmista, etäkuntoutuksen mahdollisuuksia sekä monenlaisia menetelmällisiä ratkaisuja kuntoutuksen tutkimuksessa.

Seminaari järjestetään 5.9.2024 klo 9–15.30 Kelan päätalossa ja verkkolähetyksenä.

Ilmoittaudu seminaariin verkkolomakkeella (lyyti.fi).

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista teemoista kuntoutuksen tutkimuksessa!

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Seminaarin avaus

9.10 Yhdenvertaisuusnäkökulmat kuntoutuksen tutkimuksessa

Saamenkielisten asiakkaiden Kelan kuntoutuksen nykytila
erikoistutkija Sonja Tuomisto, Kela

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden Kelan kuntoutuksen toteutuminen
tutkija Anna-Marie Paavonen, Kela

Kommenttipuheenvuoro
tutkimuspäällikkö Shadia Rask, THL

10.10 Tauko ja siirtymät työryhmiin

10.20 Rinnakkaistyöryhmät

Ryhmä 1 – Toimeentulo ja kuntoutus (Auditorio)

Työryhmän puheenjohtajana toimii tutkija Ismo Ukkola

Tuloryhmien väliset erot Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistumisessa
tutkimusprofessori Jenni Blomgren, Kela

Kuntoutusrahan merkitys kuntoutujien näkökulmasta
projektitutkija Jarkko Salminen, Tampereen yliopisto 

Nuorten kuntoutusraha kehitysvammaisilla nuorilla
tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, Kela

Kelan kuntoutusrahojen saajamäärien kehitys nuorilla
tutkimusprofessori Karoliina Koskenvuo

Perheen moninainen tuen tarve, kun lapsi sairastuu syöpään
tutkija Ella Näsi, Kela

Ryhmä 2 – Työpaja: Uusia rakennuspalikoita etäkuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen (Kela-halli).

Työpajan puheenjohtajina toimivat Kelan tutkijat Hennariikka Heinijoki ja Tuija Partanen.

Huom. työpajaan on ennakkoilmoittautuminen. Työpajasta ei ole verkkolähetystä.

Työpajassa työstetään yhdessä teemaa: mitä on hyvä huomioida etäkuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa eri asiakasryhmien kanssa. Tutkijat Tuija Partanen ja Hennariikka Heinijoki johdattelevat aiheeseen tarjoamalla alustukset etäkuntoutuksen sosioteknisestä näkökulmasta sekä kuntoutuksen ydinelementtien hyödyntämisestä etäkuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Työpajaan on ennakkoilmoittautuminen (max. 20) ja se järjestetään paikan päällä Kelan päätalolla. Saat työpajan materiaalit ennakkoon sähköpostiisi. Ilmoittaudu mukaan ja saavu paikalle!

Työpajan ohjelma:

  • Ohjeet, järjestäytyminen
  • Sosiotekninen lähestymistapa etäkuntoutukseen
  • Kuntoutuksen ydinelementit
  • Pienryhmäkeskustelut
  • Pienryhmien tuotosten yhteenveto ja yhteinen keskustelu

Jos olet ilmoittautunut ja estyt osallistumasta, ilmoitathan asiasta sähköpostitse Ismo Ukkolalle.

11.45–12.30 Lounas

12.35 Ikääntyneiden omaishoitajien kuntoutuksen vaikuttavuus ja sen tutkiminen

Omaishoitajien kuntoutuskurssi – vaikutukset hyvinvointiin ja omaishoidon kuormittavuuteen
erikoistutkija Saija Karinkanta ja tutkija Johanna Nuojua, Kela.

Verkkokuntoutus omaishoitajien kuntoutuskurssilla - edistävät ja estävät tekijät
tutkija Tuija Partanen, Kela

Kommenttipuheenvuoro
toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeliitto

13.30 Kahvi ja posteriesitykset

14.00 Rinnakkaistyöryhmät

Ryhmä 3 – Asiakkaan rooli kuntoutuksessa ja kuntoutumisen edistäminen arjessa (Auditorio)

Työryhmän puheenjohtajana toimivat tutkija Anna-Marie Paavonen ja erikoistutkija Maarit Karhula.

Vanhemman rooli ja osallisuus kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksessa – VAKEVA-tutkimuksen tuloksia
erityisasiantuntija Anu Kippola-Pääkkönen, Lapin ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö Annastiina Vesterinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
yliopettaja Anu Kinnunen, Savonia ammattikorkeakoulu
erikoistutkija Maarit Karhula, Kela

Osallistuva tutkimuskumppanuus ja DigiMetku-hanke
yliopettaja Salla Sipari, lehtori Nea Vänskä ja lehtori Krista Lehtonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
yliopettaja Anu Kinnunen, Savonia Ammattikorkeakoulu
yliopettaja Ira Jeglinsky, Yrkeshögskolan Arcada

Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa (Valta) – toimintaterapeuttien kokemukset
lehtori Kristiina Juntunen, Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Omakuntoutus Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa -tutkimushanke
tutkija Anna-Marie Paavonen ja erikoistutkija Maarit Karhula, Kela

Ryhmä 4 – Integroiva monimenetelmällinen kuntoutuksen tutkimus (Kelahalli) 

Työryhmän puheenjohtajina toimivat tutkimusprofessori Riitta Seppänen-Järvelä ja vieraileva tutkija Leena Åkerblad.

Integratiivisuus monimenetelmällisessä tutkimuksessa
vieraileva tutkija Leena Åkerblad, Jyväskylän yliopisto

Akvaario. Tutkimustapaus I: Taito-kuntoutuksen tutkimus
vanhempi tutkija Sanni Tiitinen, Kuntoutusinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Akvaario. Tutkimustapaus II: Laku- kuntoutuksen tutkimus
erityisasiantuntija Tiina Lautamo Lapin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Annastiina Vesterinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja erityisasiantuntija Anu Kippola-Pääkkönen, Lapin ammattikorkeakoulu

Integratiivisen monimenetelmällisen tutkimuksen käytännöistä
tutkimusprofessori Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

15.30 Tapahtuma päättyy

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn