Kela’s Info TraySkip to content
Signe Jauhiainen.

Signe Jauhiainen

Section Manager, Research Unit
Twitter

Presentation

I am a section manager at Kela’s Research Unit. My area of study is income security, including housing allowance and social assistance. My recent studies have covered topics related to housing allowances, the housing of social assistance recipients, the unemployment benefits for young persons, and immigrants’ use of Kela’s benefits. I have also participated in the evaluation of the Finnish Basic Income Experiment. Now, I am involved in the background work on the social security reform.

Expertise

 • housing allowance
 • social assistance
 • immigrants' social security
 • labour market
 • pension security
 • general government finances

Ongoing research projects

Publications

 • Busk, H. & Jauhiainen, S. (2022). The Careers of Immigrants in Finland: Empirical Evidence for Genders and Year of Immigration. Journal of International Migration and Integration.
 • Haikkola, L., Uusikangas, S., Korpela, T., Jauhiainen, S. & Hiilamo, H. (2022). Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona: Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:2. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
 • Räsänen, T., Jauhiainen, S. & Pyy-Martikainen, M. (2021). Sosiaaliturvan stressitesti. Työpapereita 162. Kela.
 • Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M. & Ylikännö, M. (eds.). (2021). Experimenting with Unconditional Basic Income. Edward Elgar.
 • Lassander, M. & Jauhiainen, S. (2021). Financial well-being in basic income experiment. In Kangas, O. et al. (eds.), Experimenting with Unconditional Basic Income. Edward Elgar.
 • Jauhiainen, S. & Raivonen, L. (2020). Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018. Työpapereita 157. Kela.
 • Jauhiainen, S. (ed.). (2019). Aluetalouksia tutkimassa. Kehitys, työmarkkinat ja muuttoliike. Hannu Tervon juhlakirja. Jyväskylä School of Business and Economics.
 • Jauhiainen, S., & Korpela, T. (ed.). (2019). Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:28. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
 • Jauhiainen, S., Sihvonen, E., Räsänen, T., Veilahti, A. & Mikkola, H. (2019). Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa. Kela.
 • Raittila, S., Korpela, T., Ylikännö, M., Laatu, M., Heinonen, H., Jauhiainen, S. & Helne, T. (2018). Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Työpapereita 138. Kela.
 • Busk, H., Jauhiainen, S., Kekäläinen, A., Nivalainen, S. & Tähtinen, T. (2016). Maahanmuuttajat työmarkkinoilla - tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 6/2016.
 • Härmälä, V., Jauhiainen, S. & Kosunen, A. (2014). Maahanmuuttajien työllisyys ja sukupuolten väliset erot. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2014.
 • Eronen, A., Härmälä, V., Jauhiainen, S., Karikallio, H., Kosunen, A., Laamanen, J. & Lahtinen, M. (2014). Maahanmuuttajien työllistyminen – Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 6/2014.
 • Jauhiainen, S. (2011). Overeducation in the Finnish regional labour markers. Papers in Regional Science, 90 (3), 573-589.
 • Jauhiainen, S. & Rantala, J. (2011). Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki - katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 3/2011.
 • Jauhiainen, S. (2010). Studies on Human Capital Flows and Spatial Labour Markets. Jyväskylä Studies in Business and Economics 94. Diss.

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn