Kela’s Info TraySkip to content
Hanna-Mari Heinonen.

Hanna-Mari Heinonen

Researcher, Research Unit

Presentation

I am a researcher at Kela’s Research Unit. In my recent studies, I have focused particularly on the use and implementation of basic social assistance, the functioning of related cooperation between authorities, the conditions for the use of discretion related to benefits and the realisation of the objectives of social assistance reform.

Expertise

 • social policy
 • political and administrative steering and implementation of social security
 • basic social assistance
 • family study

Ongoing research projects

Previous research projects

Publications

 • Eronen A, Heinonen H-M, Järvinen A, Laatu M, Londén P, Peltosalmi J. Sosiaalibarometri 2021. Toimeentulotuki ja asuminen. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, 2021
 • Sihvonen E, Juvonen-Posti P, Tuovinen A-K, Seppänen L, Saikku P, Blomgren S, Heinonen H-M, Laatu M, Mattila M, Näsi E, Korpela K, Tervola J, Joensuu M, Unkila K, Virrankari L. Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Virrankari ym. (toim.) Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:1, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Korpela T, Heinonen H-M, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020
 • Heinonen H-M, Laatu M. Hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuus toimeentulotukiuudistuksen valmistelussa. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 60-115.
 • Heinonen H-M, Laatu M. Huolella harkiten? Kunnista Kelaan siirtyneiden työntekijöiden kokemuksia toimeentulotukityön harkinnan edellytyksistä. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 244-277.
 • Blomgren S, Saikkonen P, Heinonen H, Laatu M. Miten yhdenvertaisuus toteutuu viimesijaisessa turvassa? Kelan ja kuntien yhteinen vastuu. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 212-243
 • Miettinen A, Hakovirta M, Saarikallio-Torp M, Haapanen M, Kurki P, Kalliomaa-Puha L, Sihvonen E, Heinonen H-M, Kivistö N. Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva. Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. VNTEAS, raportteja 51, 2020
 • Sihvonen, E. Saarikallio-Torp, M & Heinonen H-M. Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia oletuksia - Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa. Teoksessa Valkendorff, T & Sihvonen E. (toim.) Nuorten perheet ja perhesuhteet. Nuorten elinolot 2020 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoasian neuvottelukunta, 2020, 161-178.
 • Valkama V, Saarikallio-Torp M, Heinonen H. Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa X. Helsinki: Kela, Työpapereita 159, 2020
 • Raittila S, Korpela T, Ylikännö M, Laatu M, Heinonen H-M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki: Kela, Työpapereita 138, 2018
 • Laatu M, Heinonen H-M, Sandelin I. Vantaan toimeentulotuen palveluyhteistyökokeilu: asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Kelan ja sosiaalitoimen palveluyhteistyöstä. Helsinki: Kela, Työpapereita 74, 2016

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn