Kela’s Info TraySkip to content

Presentation

I am a research manager at Kela’s Research Unit. My research areas include, in particular, absences due to sickness compensated by sickness allowance and disability pensions and, more broadly, register-based research on sickness benefits. Recent studies have covered topics such as demographic trends in sickness absences, incidences and lengths of sickness allowance periods, factors predicting retirement on disability pension, and the use of social and healthcare services in different populations.

Expertise

 • sickness allowances
 • disability pensions
 • reimbursements for medical expenses
 • register-based research on sickness benefits
 • health and welfare inequalities

Ongoing research projects

Previous research projects

Publications

Posts in Kela's research blog

Recent publications

 • Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Perhoniemi Riku (2022): Työssä jatkaminen ja sosiaaliturvaetuudet osasairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen. Työpoliittinen aikakauskirja 2022; 65(2): 45–59.
 • Koskenvuo Karoliina, Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2022): Nuoren kuntoutusrahaa saavat ovat usein myös muiden etuuksien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saajia. Kartoittava rekisteritutkimus Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2022; 45(2):24–32.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Lahdensuo Kaisla (2022): Avosairaanhoidon palveluiden käyttö on vahvasti eriytynyt työmarkkina-aseman mukaan. Suomen Lääkärilehti 2022; 77 (7–8).  
 • Rinne Hanna, Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni (2022): Use of outpatient and inpatient health care services by occupation - a register study of employees in Oulu, Finland. BMC Health Services Research 2022; 22: 597. https://doi.org/10.1186/s12913-022-07970-y.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni (2022): Use of health services and rehabilitation before and after the beginning of long-term sickness absence – comparing the use by employment and disability pension transition after the sickness absence in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19 (9): 4990. https://doi.org/10.3390/ijerph19094990.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni (2022): Outpatient healthcare use before and during a long-term sickness absence spell: a register-based follow-up study comparing healthcare use by the length of sickness absence and transition to disability pension in Finland. BMJ Open 2022; 12: e053948. doi: 10.1136/bmjopen-2021-053948.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli (2022): Pitkien sairauspoissaolojen kehitys maakunnittain 2010−2019. Yhteiskuntapolitiikka 2022; 87 (1).
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2022): Kuntoutukseen osallistumisen sosioekonomiset erot – rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2022; 59 (1): 16–33.
 • Blomgren Jenni, Perhoniemi Riku (2022): Increase in sickness absence due to mental disorders in Finland – trends by gender, age and diagnostic group in 2005–2019. Scandinavian Journal of Public Health 2022;50(3):318–322. https://doi.org/10.1177/1403494821993705.
 • Nurminen Mikko, Blomgren Jenni (2021): Associations of medical visits with dentist visits: a register-linkage study of a working-age population in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18 (24): 13337. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph182413337.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Perhoniemi Riku (2021): Mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nuorilla mutta vähentyneet vanhemmissa ikäryhmissä. Suomen Lääkärilehti 2021; 76 (36): 1889–1893.
 • Nurminen Mikko, Blomgren Jenni, Mikkola Hennamari (2021): Socioeconomic differences in utilization of public and private dental care in Finland: register-based evidence on a population aged 25 and over. PLoS ONE 16 (8): e0255126. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255126.
 • Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Perhoniemi Riku (2021): Changes in unemployment affect sickness absence and disability retirement rates: a municipality-level panel study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18 (12): 6359. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18126359.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni (2021): Frequent attenders of three outpatient health care schemes in Finland: characteristics and association with long-term sickness absences, 2016–2018. BMC Public Health 2021; 21: 870. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-021-10866-x.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli (2021): Incidence and Length of Sickness Absence among Hierarchical Occupational Classes and Non-Wage-Earners: A Register Study of 1.6 Million Finns. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18 (2): 501.  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18020501.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2021): Mitä sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä? Toimeentulon lähteet kahden vuoden seurannassa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2021; 58 (1): 16–30.
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2021): Työttömien palveluiden käyttö ja työllistyminen – rekisteritutkimus Oulussa vuonna 2016 työttömäksi jääneistä. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2021: 35–45.
 • Koskenvuo Karoliina, Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Pösö Reeta, Seppänen-Järvelä Riitta, Näsi Ella (2021): Selvitys kuntoutustukea saaneista. Aiempi tutkimus ja rekisteriseuranta vuonna 2015 kuntoutustuen aloittaneista. Työpapereita 163, 2021. Helsinki: Kela.
 • Perhoniemi Riku, Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2021): Consumption of psychotropic drugs among disability pension applicants with mental disorders: comparing awarded and rejected applicants in Finland. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2021; 56 (3): 437–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-020-01850-8.
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2020): Kuntoutukseen osallistuminen ja eri osajärjestelmien ristikkäiskäyttö – rekisteritarkastelu Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2020; 43 (4): 6–20.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri J (2020): Socioeconomic differences in use of public, occupational and private health care: A register-linkage study of a working-age population in Finland. PLoS ONE 15 (4): e0231792. DOI:  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231792.
 • Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): From long-term sickness absence to disability retirement: diagnostic and occupational class differences within the working-age Finnish population. BMC Public Health 2020; 20, 1078; DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09158-7.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): Sources of income following a rejected disability pension application: a sequence analysis study. Disability and Rehabilitation 2020; 42 (15): 2161–2169. DOI: https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1555619.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni (2020): The level and development of unemployment before disability retirement: a retrospective study of Finnish disability retirees and their controls. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17 (5): 1756. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17051756.
 • Pirkola Sami, Nevalainen Jaakko, Laaksonen Mikko, Fröjd Sari, Nurmela Kirsti, Näppilä Turkka, Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni (2020): The importance of clinical and labour market histories in psychiatric disability retirement: analysis of the comprehensive Finnish national-level RETIRE data. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2020; 55 (8): 1011–1020. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-019-01815-6.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian Journal of Public Health 2020, 48 (2): 172–180. DOI: https://doi.org/10.1177/1403494819843778
 • Leinonen Taina, Solovieva Svetlana, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Viikari-Juntura Eira (2020): Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla vuosina 2007–2017. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2020, 38–55.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Virta Lauri (2020): Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019. Työpapereita 155. Helsinki: Kela.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli (2020): Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien käyttö Oulussa 2013–2018. Tutkimushankkeen aineiston yleiskuvaus. Työpapereita 154. Helsinki: Kela.
 • Rättö Hanna, Blomgren Jenni, Salminen Anna-Liisa (2020): Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017. Työpapereita 153. Helsinki: Kela.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2020): Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja hylkäysosuuksien maakunnalliset erot. Yhteiskuntapolitiikka 2020; 85 (1): 62–72.
 • Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Rahkonen Ossi, Pekkala Johanna, Lahelma Eero (2019): Pitkien sairauspoissaolojen alue-erot selittyvät vain osin väestörakenteella ja sairastavuudella. Suomen Lääkärilehti 2019; 74 (47): 2734–2738.
 • Kouvonen Anne, Mänty Minna, Harkko Jaakko, Sumanen Hilla, Konttinen Hanna, Lahti Jouni, Pietiläinen Olli, Blomgren Jenni, Tuovinen Eevamaija, Ketonen Eeva-Leena, Stenberg Jan-Henry, Donnelly Michael, Sivertsen Børge, Mittendorfer-Rutz Ellenor, Pirkola Sami, Rahkonen Ossi, Lallukka Tea (2019): Effectiveness of internet-delivered cognitive behavioural therapy in reducing sickness absence among young employees with depressive symptoms: study protocol for a large-scale pragmatic randomised controlled trial. BMJ Open 2019; 9: e032119; DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032119.
 • Lallukka Tea, Kronholm Erkki, Pekkala Johanna, Jäppinen Sauli, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2019): Work participation trajectories among 1,098,748 Finns: reasons for premature labour market exit and the incidence of sickness absence due to mental disorders and musculoskeletal diseases. BMC Public Health 2019; 19, 1418; DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7753-6.
 • Suur-Uski Johanna, Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Rahkonen Ossi, Mänty Minna (2019): Occupational class differences in long-term sickness absence due to breast cancer during 2005-2013: A population-based study among Finnish women. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16 (18): 3477; DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16183477.
 • Virta Lauri, Tillman Päivi, Blomgren Jenni (2019): Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden käytön yleisyydestä oululaisilla omaishoitajilla vuonna 2013. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2019; 56 (3): 204–215.
 • Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Niemelä Mikko (2018): Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes: a register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018; 8: e020491. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020491.  
 • Pekkala Johanna, Rahkonen Ossi, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Blomgren Jenni (2018): Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class: a register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occupational and Environmental Medicine 2018; 75 (4): 296–302. DOI: https://doi.org/10.1136/oemed-2017-104571.
 • Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko (2018): Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätöksen neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018; 83 (2): 117–131.
 • Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni (2018): Mielenterveysperusteiset sairauspäivärahakaudet vuosina 2005–2017. Työpapereita 136. Helsinki: Kelan tutkimus, 2018.
 • Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2017): Occupational class differences in diagnostic-specific sickness absence: a register-based study in the Finnish population, 2005–2014. BMC Public Health 2017; 17: 670. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4674-0.
 • Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi (2017): Occupational class differences in long sickness absence: a register-based study of 2.1 million Finnish women and men in 1996-2013. BMJ Open 2017; 7: e014325. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014325.
 • Blomgren Jenni, Maunula Nico, Hiilamo Heikki (2017): Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000 Finnish men and women. Journal of European Social Policy 2017; 27 (2): 109–122. DOI: https://doi.org/10.1177/0958928716676548.
 • Blomgren Jenni (2017): Transition to retirement and use of private health care: evidence from a universal public health care system. International Journal of Health Services 2017; 47 (2): 312–332. DOI: https://doi.org/10.1177/0020731416637828.
 • Blomgren Jenni, Maljanen Timo, Virta Lauri (2017): Yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttö, kustannukset ja Kela-korvaukset vuosina 2013–2016. Kuinka paljon Kela-korvausten alentamiset ovat vaikuttaneet palveluiden käyttöön? Helsinki: Kela, Työpapereita 121, 2017.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Gould Raija (2016): Sickness allowance trajectories preceding disability retirement: a register-based retrospective study. European Journal of Public Health 2016; 26 (6): 1050–1055.
 • Blomgren Jenni, Maunula Nico, Hiilamo Heikki (2016): Over-indebtedness and chronic disease: a linked register-based study of Finnish men and women during 1995–2010. International Journal of Public Health 2016; 61 (5): 535–544.
 • Blomgren Jenni (2016): Pitkät sairauspoissaolot työikäisillä naisilla ja miehillä. Sairauspäivärahan saajat 1996–2015. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (6): 681–691.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Tuulio-Henriksson Annamari (2016): Sickness allowance histories among disability retirees due to mental disorders: a retrospective case-control study. Scandinavian Journal of Public Health 2016; 44 (3): 291–299.
 • Blomgren Jenni, Einiö Elina (2015): Laitoshoidon vähenemisen yhteys ikääntyneiden muihin pitkäaikaishoivan palveluihin ja sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden kustannuksiin vuosina 2000–2013. Yhteiskuntapolitiikka 2015;80 (4): 334–348.
 • Blomgren Jenni, Aaltonen Katri, Tervola Jussi, Virta Lauri (2015): Kelan sairaanhoitokorvaukset tuloryhmittäin. Kenelle korvauksia maksetaan ja kuinka paljon? Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 93, 2015.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri (2015): Yksityisen sairaanhoidon kustannukset ja Kela-korvaukset keskittyvät: keitä suurkuluttajat ovat? Suomen Lääkärilehti 2015; 70 (38): 2419–2424.
 • Fritzell Johan, Rehnberg Johan, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni (2015): Absolute or relative? A comparative analysis of the relationship between poverty and mortality. International Journal of Public Health 2015; 60: 101–110.
 • Blomgren Jenni, Maunula Nico, Hiilamo Heikki (2014): Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79 (3): 245–263.
 • Heilä Hannele, Blomgren Jenni, Vainiemi Kirsi (2014): Nuorten työkyvyn psykiatrinen arviointi. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (23): 1716–1720.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri (2014): Tuloryhmien erot yksityislääkäripalvelujen käytössä eivät kasvaneet vuosina 2006–2011. Suomen Lääkärilehti 2014; 69 (8): 560–565.
 • Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Gould Raija (2014): Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria: rekisteripohjainen tarkastelu. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2014, Helsinki.
 • Blomgren Jenni (2014): Eläkkeelle siirtymisen vaikutus terveyteen ja tyytyväisyyteen Euroopassa. Teoksessa: Niemelä Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Helsinki: Kela, 2014: 270–301.
 • Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki, Kangas Olli, Niemelä Mikko (2014): Finland: Growing inequality with contested consequences. Teoksessa: Brian Nolan, Wiemer Salverda, Daniele Checchi, Ive Marx, Abigail McKnight, István György Tóth, Herman van de Werfhorst (toim.): Changing inequalities and societal impacts in rich countries. Thirty Countries’ Experiences. Oxford: Oxford University Press, 222–247.
 • Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki, Kangas Olli, Niemelä Mikko (2013): Growing inequalities and their impacts in Finland. Country report for Finland. GINI Growing Inequalities’ Impacts. Available at: http://gini-research.org/articles/cr
 • Kangas Olli, Blomgren Jenni (2014): Socio-economic differences in health, income inequality, unequal access to care and spending on health: A country-level comparison of Finland and 16 other European countries. Research on Finnish Society 2014; 7: 51–63.
 • Fritzell Johan, Kangas Olli, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2013): Cross-Temporal and Cross-National Poverty and Mortality Rates among Developed Countries. Journal of Environmental and Public Health 2013, Article ID 915490:1-15.  
 • Blomgren Jenni, Hytti Helka (2013): Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolo sekä aktiivitoimenpiteille osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010. Helsinki: Kela, Työpapereita 48, 2013.
 • Fritzell Johan, Kangas Olli, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2013): Cross-Temporal and Cross-National Poverty and Mortality Rates among Developed Countries. LIS working papers series - No. 582. January 2013
 • Blomgren Jenni, Breeze Elizabeth, Koskinen Seppo, Martikainen Pekka (2012): Help from spouse and from children among older people with functional limitations: comparison of England and Finland. Ageing & Society 2012; 32 (6): 905–933.
 • Blomgren Jenni, Martikainen Pekka, Grundy Emily, Koskinen Seppo (2012): Marital history 1971-91 and mortality 1991-2004 in England & Wales and Finland. Journal of Epidemiology and Community Health 2012; 66 (1): 30–36.
 • Mikkola Hennamari, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (eds.) (2012): Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Helsinki: Kela, 2012.
 • Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2012): Palvelujärjestelmä voi vaikuttaa sosioekonomisiin ja alueellisiin terveyseroihin. Teoksessa: Mikkola Hennamari, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (toim.): Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta. Helsinki: Kela, 76–88.
 • Fritzell Johan, Kangas Olli, Bacchus Hertzman Jennie, Blomgren Jenni, Hiilamo Heikki (2012): Cross-temporal and cross-national poverty and mortality rates among developed countries. GINI discussion paper 64, October 2012.
 • Blomgren Jenni, Virta Lauri (2012): Kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäykset vuosina 2005–2011. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 39, 2012.
 • Blomgren Jenni, Martelin Tuija, Sainio Päivi, Koskinen Seppo (2011): Ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Teoksessa Laaksonen Mikko, Silventoinen Karri (toim.): Sosiaaliepidemiologia. Gaudeamus, Helsinki, 244–263.
 • Blomgren Jenni, Mikkola Hennamari, Hiilamo Heikki, Järvisalo Jorma (2011): Suomalaisten terveydentila ja terveyteen liittyvät etuudet: indikaattoriseuranta 1995–2010. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 28, 2011.
 • Blomgren Jenni, Hytti Helka, Gould Raija (2011): Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyys- ja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 26, 2011.

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn