Kela’s Info TraySkip to content
Karoliina Koskenvuo.

Karoliina Koskenvuo

Research Manager, Research Professor, Research Unit

Presentation

My research areas focus on rehabilitation and disability benefits, particularly from the point of view of the use of benefits and services among adolescents. I am a leading researcher on e.g. The Adolescents Project, which examines the impact of legislative changes in the vocational rehabilitation of young people, monitors the development in the use of benefits, and examines what happens to young people referred to Kela’s vocational rehabilitation and special services after receiving benefits and services. The project includes a collaborative study with the City of Espoo and the Finnish Institute for Health and Welfare (THL), where benefit and service paths as well as factors contributing to or shielding against marginalisation are studied from early childhood by combining data on entire age cohorts. In my research work, I use various data and methods with an emphasis on register-based research. I investigate the factors affecting health and, more broadly, wellbeing from a life-cycle epidemiological point of view.

Expertise

 • rehabilitation, particularly vocational rehabilitation
 • incapacity for work
 • use of benefits and services among adolescents
 • register-based research
 • public health

Ongoing research projects

Publications

 • Näsi E, Koskenvuo K, Hokkanen K, Välimäki T. Kelan erityispalvelu tarjoaa nuorille kokonaisvaltaista ohjausta. Kuntoutus 2023; 46 (1): 35-43.
 • Leinonen J, Hiljanen I, Takki T, Tuovinen A-K, Koskenvuo K. Milloin Kela järjestää toimintakyvyn arviointitutkimuksen? Suomen Lääkärilehti 2022, 43-44 (vsk 77), 1850-1851
 • Näsi E, Koskenvuo K. The Finnish Baby Box: From a Volunteer Initiative to a Renowned Social Security Benefit. Julkaisussa: de la Porte C, Eydal G B, Kauko J, Nohrstedt D, Hart P T, Tranøy B S, toim. Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford University Press 2022, 411-431.
 • Koskenvuo K, Rinne H, Blomgren J. Nuoren kuntoutusrahaa saavat ovat usein myös muiden etuuksien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saajia. Kartoittava rekisteritutkimus Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2022; 45 (2): 24-32. doi.org/10.37451/kuntoutus.120023.
 • Koskenvuo K, Laaksonen M, Blomgren J, Pösö R, Seppänen-Järvelä R, Näsi E. Selvitys kuntoutustukea saaneista. Aiempi tutkimus ja rekisteriseuranta vuonna 2015 kuntoutustuen aloittaneista. Työpapereita 163. Kelan tutkimus, 2021.
 • Kangas O, Airio I, Koskenvuo K, Kuivalainen S, Tenhunen S. Information and legitimacy: results from an experimental survey on attitudes to the 2017 pension reform in Finland. Journal of Pension Economics and Finance 2021, 1–16. doi:10.1017/S1474747220000396
 • Pachito DV, Pega F, Bakusic J, Boonen E, Clays E, Descatha A et al. The effect of exposure to long working hours on alcohol consumption, risky drinking and alcohol use disorder: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related burden of disease and injury. Environment International 2021;146: 106205. doi: 10.1016/j.envint.2020.106205
 • Koskenvuo K, Pösö R. Sukupuolten eläke-erot Kelan eläkkeiden näkökulmasta. Näkökulma-artikkeli. STM, 2020
 • Koskenvuo K, Valaste M, Räsänen T, Pyy-Martikainen M. Nuoret pääsevät vammaistuelle aiempaa helpommin. Sosiaalivakuutus 3/2018, 32.
 • Koskenvuo Karoliina, Hiilamo Heikki. Osallistumistulo voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä työelämästä. Sosiaalivakuutus 4/2017, 33-35.
 • Hiilamo Heikki, Määttä Anne, Koskenvuo Karoliina, Pyykkönen Jussi, Räsänen Tapio, Aaltonen Sanna. Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. DIAK-puheenvuoro 11. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017.
 • Haataja A, Koskenvuo K. Näin äitiyspakkaus mullisti äitien terveyden seurannan. Sosiaalivakuutus 2/2017, 33-35.
 • Koskenvuo K. Eläkeiät ja työuraeläke. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta, toim. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017. Helsinki: Eläketurvakeskus, 63-83.
 • Hinkka K, Koskenvuo K. Kelan vastuulla oleva ammatillinen kuntoutus. Julkaisussa: Kohti koordinoitua yhteistoimintaa. Ammatillisen kuntoutuksen työnjako. Helsinki: Työterveyslaitos, 2016, 14-24.
 • Koskenvuo K, Mattila K, Koskenvuo M. Masennuksen koettu kuntoutustarve väestössä. Health and Social Support (HeSSup) -tutkimuksen tuloksia. Työpapereita 104. Kelan tutkimus, 2016.
 • Koskenvuo K. Moni masentunut jää yhä vaille kuntoutusta. Sosiaalivakuutus 4/2016, 30-31.
 • Koskenvuo K. Perhevapaiden vaikutus eläkkeeseen 1980-luvulta 2000-luvulle. Julkaisussa: Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M, Valaste, M, toim. Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kela, Teemakirja 15. 2016, 116-134.
 • Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotropic drugs in adulthood: a population based cohort study of 24 284 Finns. J Epidemiol Community Health 2016; 69: 354-360. Online First doi: 10.1136/jech-2014-204732
 • Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 1/2015, 29.
 • Paunio T, Korhonen T, Hublin C, Partinen M, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Kaprio J. Poor sleep predicts symptoms of depression and disability retirement due to depression. Journal of Affective Disorders 2015;172:381-389. doi: 10.1016/j.jad.2014.10.002
 • Koskenvuo K, Kemppinen H, Pösö R. Nuoret eläkkeensaajat. Nettityöpapereita 60/2014. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2014.
 • Koskenvuo K, Ahola E, Kalliomaa-Puha L. Perhe-eläkkeiden mahdollisten uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset. Julkaisussa: Hietaniemi M, Ritola S, toim. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2014. Helsinki: Eläketurvakeskus, 111–126.
 • Koskenvuo K, Ryynänen M, Kemppinen H, Kokkonen V, Autti-Rämö I. Vajaakuntoiselle nuorelle tarvitaan selkeämpi reitti ammattitutkintoon. Sosiaalivakuutus 2014;1:35-36.
 • Koskenvuo K, Huunan-Seppälä A, Keistinen T, Autti-Rämö I, Laitinen LA, Koskenvuo M. Effect of smoking on use of antibacterials: a 9-year follow-up study of 24 000 working-aged Finns. Tob Control 2013;22(4):280-6. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050128
 • Koskenvuo K, Autti-Rämö I. Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys. Nettityöpapereita 50/2013. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2013.                         
 • Kärkkäinen S, Pitkäniemi J, Silventoinen K, Svedberg P, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Alexanderson K, Kaprio J, Ropponen A. Disability pension due to musculoskeletal diagnoses: importance of work-related factors in a prospective cohort study of Finnish twins. Scand J Work Environ Health 2013;39(4):343-50. doi: 10.5271/sjweh.3345
 • Broms U, Koskenvuo K, Sillanmäki L, Mattila K, Koskenvuo M. Best friend’s and family members’ smoking habits and parental divorce during childhood are associated with smoking in adulthood. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2012;29(5): 441-452. doi: 10.2478/v10199-012-0039-2
 • Ropponen A, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Kaprio J. Effects of work and lifestyle on risk for future disability pension due to low back diagnoses: a 30-year prospective study of Finnish twins. J Occup Environ Med 2012;54(11):1330-6. doi: 10.1097/JOM.0b013e3182775881
 • Ropponen A, Svedberg P, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Alexanderson K, Silventoinen K, Kaprio J. Personality traits and life dissatisfaction as risk factors for disability pension due to low back diagnoses: A 30-year longitudinal cohort study of Finnish twins. J Psychosom Res 2012;73(4):289-94. doi: 10.1016/j.psychores.2012.07.003
 • Suominen S, Koskenvuo K, Sillanmäki L, Vahtera J, Korkeila K, Kivimäki M, Mattila KJ, Virtanen P, Sumanen M, Rautava P, Koskenvuo M. Non-response in a nationwide follow-up postal survey in Finland: a register-based mortality analysis of respondents and non-respondents of the Health and Social Support (HeSSup) Study. BMJ Open 2012;2:e000657. doi: 10.1136/bmjopen-2011-000657
 • Koskenvuo K, Hytti H, Autti-Rämö I. Seurantatutkimus nuorten kuntoutusrahasta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä. Kuntoutus 2011;3: 22-30.
 • Ropponen A, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Koskenvuo K, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo M, Kaprio J. Health-related risk factors for disability pensions due to musculoskeletal diagnoses: a 30-year Finnish twin cohort study. Scand J Public Health 2011;39(8):839-48. doi: 10.1177/1403494811418283
 • Pietikäinen S, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Kaprio J, Ropponen A. Health-related and sociodemographic risk factors for disability pension due to low back disorders: a 30-year prospective Finnish Twin Cohort Study. J Occup Environ Med 2011;53(5):488-96.
 • Markkula R, Kalso E, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo M, Koskenvuo K, Leino-Arjas P, Kaprio J. The burden of symptoms predicts early retirement: a twin cohort study on fibromyalgia-associated symptoms. Eur J Pain 2011;15(7):741-7. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.01.004
 • Koskenvuo K, Broms U, Korhonen T, Laitinen LA, Huunan-Seppälä A, Keistinen T, Autti-Rämö I, Kaprio J, Koskenvuo M. Smoking strongly predicts disability retirement due to COPD: the Finnish Twin Cohort Study. Eur Respir J 2011;37(1):26-31. doi: 10.1183/09031936.00008910
 • Korkeila J, Vahtera J, Nabi H, Kivimäki M, Korkeila K, Sumanen M, Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities, adulthood life events and depression. J Affect Disord 2010;127(1-3):130-8. doi: 10.1016/j.jad.2010.04.031
 • Koskenvuo K, Hytti H, Autti-Rämö I. Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käyttö ajalla 1995–2008. Kuntoutus 2010;2: 34-43.
 • Koskenvuo K. Lapsuudentapahtumat, terveys ja elämäntyytyväisyys. Julkaisussa: Olli Kangas, Ulla Hämäläinen, toim. Perhepiirissä. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2010, 294-318
 • Hublin C, Partinen M, Koskenvuo K, Silventoinen K, Koskenvuo M, Kaprio J. Shift-work and cardiovascular disease: a population-based 22-year follow-up study. Eur J Epidemiol 2010;25(5):315-23. doi: 10.1007/s10654-010-9439-3
 • Korkeila J, Vahtera J, Korkeila K, Kivimäki M, Sumanen M, Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities as predictors of incident coronary heart disease and cerebrovascular disease. Heart 2010;96:298-303. doi: 10.1136/heart.2009.188250                      
 • Volanen S-M, Suominen S, Lahelma E, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Silventoinen K. Sense of coherence and intentions to retire early among Finnish women and men. BMC Public Health 2010;10:22. doi: 10.1186/1471-2458-10-22.                    
 • Koskenvuo K, Hublin C, Partinen M, Paunio T, Koskenvuo M. Childhood adversities and quality of sleep in adulthood: A population-based study of 26,000 Finns. Sleep Medicine 2010;11:17-22. doi: 10.1016/j.sleep.2009.03.010
 • Harkonmäki K, Martikainen P, Lahelma E, Pitkäniemi J, Silventoinen K, Halmeenmäki T, Rahkonen O. Intentions to retire, life dissatisfaction and the subsequent risk of disability retirement. Scand J Public Health 2009;37:252-259. doi: 10.1177/1403494808100273
 • Publications in the database HELDA (University of Helsinki, HELDA)

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn