Kela’s Info TraySkip to content
Tuija Korpela.

Tuija Korpela

Researcher, Research Unit

Presentation

I have focused especially on research related to basic social assistance and income security benefits in Kela. I have participated in the adequacy assessment of basic social security, studied the relationship between basic social security and last-resort social security and transitions between them, and produced plenty of data based on Kela’s registers to support decision-making. I am the responsible editor of the book Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit, which compiled studies on the initial stages of the transfer of the basic social assistance scheme to Kela and was published in autumn 2020. At the time of the COVID-19 epidemic, I closely followed how COVID-19 was reflected in the number of claims and recipients of Kela’s benefits.

Expertise

 • basic social assistance
 • basic security
 • social policy
 • social security system
 • register-based research

Ongoing research projects

Previous Projects

Publications

 • Mesiäislehto M., Jauhiainen S., Korpela T., & Tuori, S. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on employment and social benefit receipt in Finland. Zeitschrift für Sozialreform68(1), 7-27.
 • Haikkola L, Uusikangas S, Korpela T, Jauhiainen S, Hiilamo H, toim. Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona : Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2, 2022. 
 • Korpela T. Yksinasuvien sosiaaliturva. Tietolaatikko julkaisussa Lievonen M, Mattila M. Yksinasuvat esiin! Miten huomioida yksinasuvat politiikassa. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, Impulsseja, marraskuu 2021. 15-16.
 • Jokela M, Korpela T, Kivipelto M, Jauhiainen S. Toimeentulotuen saajamäärät kasvoivat vain vähän: koronaepidemia toi esiin järjestelmän joustavuuden. Helsinki: THL, Tutkimuksesta tiiviisti 4, 2021.
 • Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Johdanto. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 8–27.
 • Korpela T, Raittila S. Väliinputoajat Kela-siirron jälkeen. Kuinka pitkään ensisijaisia etuuksia paikataan toimeentulotuella. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 388–428.
 • Jauhiainen S, Korpela T, toim. Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28, 2019.
 • Raittila S, Korpela T, Ylikännö M Heinonen H-M, Laatu M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki: Kela, Työpapereita 138, 2018. 
 • Korpela T. Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista. Helsinki: Kela, Työpapereita 123, 2017.
 • Korpela T. Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen. Helsinki: Kela, Työpapereita 110, 2016.

Kela's research blog posts

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn