Kela’s Info TraySkip to content
Kari

Heini Kari

Senior Researcher, Research Unit
TwitterLinkedIn

Presentation

I am a senior researcher at Kela’s Research Unit, and I am conducting register-based research particularly on medicines and the pharmaceutical sector from a societal perspective. I am responsible for the research related to the Kanta services. I also support other researchers in the use of data from the Kanta services’ Prescription Centre. In addition to research, my work includes expert tasks related to medicines and the pharmaceutical sector, such as evaluation statements on the reimbursement of medicinal products and their reasonable wholesale prices.

Expertise

 • register-based research on the prescribing and use of medicines
 • research on medicine life cycles
 • research on the Kanta services (especially research on the electronic prescription service)
 • reimbursement system for medicine expenses
 • health economic evaluation
 • medication of the elderly

Ongoing research projects

Previous research projects

Publications

 • Kari, H., Rättö, H., Saastamoinen, L., & Koskinen, H. (2023). Outpatient antibiotic prescribing during the first two years of the COVID-19 pandemic: A nationwide register-based time series analysis. PLOS ONE, 18(12): e0296048. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296048
 • Nurminen, F., Koskinen, H., Rättö, H., Heino, P., & Kari, H. (2023). Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä: Lääkerekisteriaineistojen kuvaus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231220155977
 • Kari, H. (2023). Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa: Lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi. Väitöskirjakatsaus. Dosis; 39: 124–140.
 • Kari, H., Rättö, H., Sarnola, K., Jormanainen, V., & Koskinen, H. (2022.) Väestön ikääntyminen haastaa terveydenhuoltoa myös lääkehoidon toteuttamisessa. Yhteiskuntapolitiikka, 87(5-6), 549-556. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022112366609
 • Sarnola, K., Kari, H., & Koskinen, H. (2022). Medicine shortages: Product life cycle phases and characteristics of medicines in short supply - A register study. Frontiers in pharmacology, 13, artikkeli 943249. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.943249
 • Rättö, H., Nurminen, M., & Kari, H. (2022). Valtaosa työikäisten lääkkeistä määrätään julkisella sektorilla. Yleislääkäri, 37(4), 17-22.
 • Kari, H. (2022). Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa: Lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis, Unigrafia, Helsinki.
 • Kari H, Kortejärvi H, Laaksonen R (2022): Developing an interprofessional people-centred care model for home-living older people with multimorbidities in a primary care health centre: A community-based study. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy 2022.
 • Kari H, Rättö H (2021): COVID-19-epidemian vaikutukset avoapteekeista tehtyihin lääkeostoihin. Suomen lääketilasto 2020. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos 12/2021.
 • Kari, H., Äijö-Jensen, N., Kortejärvi, H., Ronkainen, J., Yliperttula, M., Laaksonen, R., & Blom, M. (2022). Effectiveness and cost-effectiveness of a people-centred care model for community-living older people versus usual care: A randomised controlled trial. Research in social & administrative pharmacy : RSAP, 18(6), 3004–3012. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2021.07.025
 • Tapanila T, Kari H, Koskinen H (2021): Lääkkeiden saatavuushäiriöissä korvaava valmiste löytyy useimmiten. Suom Lääkäril 2021; 18: 1161–65.
 • Kari H, Martikainen JE, Heino P, Aaltonen K (2020): Toimeentulotuesta maksetut lääkemenot. Julkaisussa: Heino H-M, Laatu M, Raittila S, Ylikännö M, toim. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensimetrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020: 328–59.
 • Tervola J, Aaltonen K, Heino P, Kajantie M, Kari H, Ollonqvist J (2020): Kotitalouksien terveysmenot lisäävät erityisesti ikääntyneiden ja työkyvyttömien köyhyyttä. INVEST Policy Brief, 5.2.2020.
 • Kari H, Kortejärvi H, Airaksinen M, Laaksonen R (2018): Patient involvement is essential in identifying drug-related problems. Br J Clin Pharmacol 2018; 84: 2048–58.

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn