Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Nuorten naisten uupumus ja mielenterveyden kuormittuminen näkyvät Kelan etuuksien käytössä

Julkaistu 26.6.2023Päivitetty 26.6.2023

Viimeisten vuosien aikana mielenterveyden häiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi nuorten naisten pitkille sairauspoissaoloille. Nuorten naisten mielenterveyden kuormittuminen näkyy myös muun muassa mielenterveyskuntoutujien määrän kasvussa ja unihäiriöiden yleistymisessä. 

1. Ahdistuneisuushäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyvät etenkin nuorilla naisilla

Ahdistushäiriöt aiheuttavat yhä enemmän sairauspäivärahapäiviä kaikissa ikäryhmissä. Nuorille naisille maksettujen ahdistuneisuushäiriöihin perustuvien päivärahapäivien määrä on vuodesta 2005 lähes viisinkertaistunut. Tutkijat ovat arvioineet ahdistushäiriöiden kasvun johtuvan useista eri syistä. Epävarmuus ja huoli tulevasta kuormittavat erityisesti nuorten mielenterveyttä.  

Kuvion otsikko: Ahdistuneisuushäiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä on moninkertaistunut nuorilla naisilla. Kuvio näyttää, että vuosina 2006-2022 mielenterveyden häiriöiden perusteella 16-34-vuotiaille naisille korvattujen sairauspäivärahapäivien määrä noin viisinkertaistui. Saman ikäryhmän miesten osalta kehitys on ollut huomattavasti tasaisempaa.

2. Psykiatriset eli mielenterveyden häiriöiden piiriin kuuluvat unihäiriöt yleistyvät myös nuorilla naisilla

FinTerveys-tutkimus paljasti, että naiset kokevat uniongelmia enemmän kuin miehet. Psykiatriset unihäiriöt liittyvät usein muihin mielenterveyden häiriöihin, kuten ahdistukseen ja masennukseen. Näissä tilastoissa korostuvat yli 35-vuotiaat naiset, mutta myös nuorten naisten kohdalla unihäiriöt ovat viime vuosina yleistyneet selvästi. 

Kuvion otsikko: Psykiatrisista unihäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat naisille miehiä yleisempiä. Kuvio näyttää, että 2010-2022 unihäiriöistä johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet naisilla huomattavasti nopeammin kuin miehillä.3. Kelan kuntoutusta saavien määrä kasvaa etenkin naisissa

Naiset myös hakevat apua mielenterveyden ongelmiin. Vuonna 2022 lähes 70 prosenttia kaikista kuntoutuksen saajista sai kuntoutusta mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Kuntoutujista suurin osa on naisia. Mielenterveyskuntoutujien määrä on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2012 vuoteen 2022, kun taas muiden sairauspääryhmien kuntoutujamäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten viiden vuoden aikana. 

Kuvion otsikko: Kuntoutujista valtaosa on naisia, nuoria aikuisia lähes puolet. Kuvio näyttää, että viimeisten viiden vuoden aikana naispuolisen kuntoutujien määrä on noussut nopeasti ja 16-34-vuotiaiden osuus noin samassa tahdissa. Miesten osalta kuntoutujien määrän nousu on ollut hitaampaa.

4. Nuorista mielenterveyskuntoutusta saavista kolme neljästä on naisia

Naisten osuus kuntoutujissa korostuu erityisesti mielenterveyskuntoutujissa. 16–34-vuotiaista mielenterveyskuntoutujista 72 prosenttia oli naisia vuonna 2022. Naiset osallistuvat esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiaan miehiä useammin. Vuonna 2022 kuntoutuspsykoterapiaa sai 26 573 naista, jotka olivat iältään 16-39-vuotiaita. Kuntoutuspsykoterapian saajien määrä on liki viisinkertaistunut vuodesta 2011.

Kuvion otsikko: Naisten osuus korostuu nuorissa mielenterveyskuntoutujissa. Kuvio näyttää, että 16-34-vuotiaiden mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella kuntoutusta saaneiden naisten määrä on noussut nopeasti viime vuosina. Vuonna 2022 ikäryhmään kuuluvista mielenterveyskuntoutujista naisia oli 72 prosenttia ja miehin 28 prosenttia.
 

5. Mielenterveyteen liittyvät häiriöt ovat yhä useammin syy nuorten kuntoutusrahan saamiselle

Nuorten naisten mielenterveyden kuormittuminen näkyy myös nuoren kuntoutusrahan saajissa. Vuonna 2022 yhteensä 13 792 henkilöä sai nuoren kuntoutusrahaa jonkin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriön perusteella, mikä oli 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriön perusteella nuorten kuntoutusrahaa saavista valtaosa on naisia. 

Nuoren kuntoutusrahaa voidaan maksaa 16–19-vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky tai mahdollisuudet valita ammatti on olennaisesti heikentynyt ja joilla on tarve tehostetulle kuntoutukselle eli erityisille tukitoimille.

Kuvion otsikko: Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan eniten mielenterveyteen liittyvien syiden perusteella. Kuvio näyttää, että mielenterveyssyiden osuus nuorten kuntoutusrahan perusteena on noussut nopeasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suurin osa nuorten kuntoutusrahaa mielenterveyssyistä saavista on naisia.
 

Seuraa keskustelua aiheesta SuomiAreenassa

Kelan keskustelu ”Nuoret naiset uupuvat – mistä se johtuu, ja mitä voimme tehdä?” järjestetään SuomiAreenassa 27.6.2023 klo 13–13.45. Keskustelun voi katsoa suorana lähetyksenä tai tallenteena MTV Katsomo -palvelusta. 

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin