Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työkyvyttömyysetuudet ja sosioekonominen asema vuosina 2010-2023

Julkaistu 1.3.2024Päivitetty 5.3.2024

Pitkien sairauspoissaolojen ehkäisemisen kannalta on tärkeää ymmärtää poissaolojen sosioekonomisia väestöeroja. Tutkimusten mukaan matala sosioekonominen asema ennustaa suurempaa sairauspoissaoloriskiä. Yrittäjien ja työttömien sairauspoissaolokaudet ovat puolestaan tapahtuessaan pisimpiä. Vuoden 2016 jälkeen erityisesti mielenterveysperusteiset sairauspäivärahajaksot ovat yleistyneet. Tuoretta sosioekonomisten ryhmien välistä, diagnoosikohtaista sairauspäivärahatrendien vertailua tarvitaan ilmiön ymmärtämiseksi. 

Tutkimme hankkeessa, miten sairauspäivärahajaksojen yleisyys ja etuuspäivien määrä ovat kehittyneet 2010-2023 sosioekonomisissa ryhmissä, kun vakioidaan eroja demografisissa ja sairastavuuteen liittyvissä tekijöissä. Hankkeessa selvitetään myös tulorekisterin hyödynnettävyyttä työkyvyttömyysprosessin tutkimisessa. Selvitämme mm. sairauspäivärahan yhteyksiä työkyvyttömyyseläkeriskiin. Hankkeessa käytetään rekisteritietoa maksetuista sairauspäivärahakausista ja lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista, demografisista ja sosioekonomisista taustatiedoista (esim. ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, työntekijät, yrittäjät ja työttömät). Tulorekisteristä käytetään mm. tietoja eläke-, työttömyys-, ja ansiotyökausista. Tulokset julkaistaan tieteellisissä tutkimussarjoissa, niistä viestitään kansanomaisesti ja havaintoja päivitetään Kelan Tietotarjottimeen. Tutkijat esittelevät tuloksia myös seminaareissa ja asiantuntijoiden verkostoissa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.3.2024 –28.2.2026

Tietosuojaseloste