Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

EESSI-asialiikenne 2020–

Päivitetty 11.4.2024

Siirry raporttiin

Tietosisältö

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) -järjestelmä sujuvoittaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä. EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Sähköiseen tiedonvaihtoon osallistuu 27 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti). Järjestelmän avulla jäsenmaiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. EESSI-järjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019.

Rakenteisia sähköisiä asiakirjoja (Structured Electronic Document = SED) eli sanomia vastaanottavat ja lähettävät jäsenmaissa toimivaltaiset laitokset, jotka hoitavat EU:n sosiaaliturva-asetuksessa määriteltyjä etuuksia. Sanomat vastaavasti muodostavat asiakokonaisuuksia (Business Use Case = BUC) eli EESSI-asioita. Nämä ovat erilaisia asiakokonaisuuksia ja prosesseja siitä, mitä sanomia BUC:n sisällä lähetetään ja miten ne kulkevat EESSI-järjestelmässä. EESSI-asia voi olla esimerkiksi vanhuuseläkehakemus. EESSI-asia edustaa aina yhtä BUC-tyyppiä, ja on olemassa noin sata erilaista BUCia. Sama SED voi kuulua useampaan BUC-tyyppiin.

Tällä hetkellä yli 70 suomalaista sosiaaliturvalaitosta käyttää EESSI-järjestelmää. Suomessa EESSIn mukaiseen tiedonvaihtoon osallistuvat Kela, Eläketurvakeskus (ETK), Tapaturmavakuutuskeskus (TVK), tapaturmavakuutuslaitokset, TE-hallinto, Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat.

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on rakentanut kansallisen yhteyspisteen. Kela vastaa Suomen yhteyspisteen ylläpidosta. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen viranomaisten ja muiden EU-maiden sosiaaliturvalaitosten välillä. EESSI-jäsenmaissa on yhteensä yli 6 000 sosiaaliturvalaitosta.

EESSI-asia tilastoituu kyseiseen tilastointijaksoon valitun mittaluvun (joko uusien EESSI-asioiden lukumäärä tai EESSI-asioiden lukumäärä) mukaisesti: EESSI-asia esiintyy joko a) ensimmäistä kertaa koko aineistossa tai b) yleensäkin esiintyy kyseisenä ajanjaksona aineistossa. Raportille tilastoituvat EESSI-asiat, joissa suomalainen laitos on joko omistajana tai vastapuolena. EESSI-asiat on luokiteltu raportilla sektoreittain, valtioittain ja BUC-tyypeittäin.

Asialiikenneaineisto on saatavilla tammikuusta 2020 alkaen.

Näkökulmat

Näkökulma-valinta vaikuttaa esitettäviin muuttujiin ja luokituksiin.

  • EESSI-asiat sektoreittain
  • EESSI-asiat valtioittain
  • EESSI-asiat BUC-tyypeittäin

Muuttujat ja luokitukset

  • Aikatyyppi: Vuosi, Vuosikertymä, Kuukausi. Esimerkiksi vuosikertymä 2022/01-11 viittaa siis kertymään tammikuusta 2022 marraskuuhun 2022. Huomaathan, että raportti suodattaa mukaan saman EESSI-asian vain kertaalleen tilastointijaksoa (kuukausi, vuosikertymä tai vuosi) kohden. Jos esimerkiksi siis sama EESSI-asia esiintyy kalenterivuodessa sekä tammi-, helmi- että lokakuussa, tämä lasketaan mukaan vain kertaalleen, kun valitaan aikatyypiksi joko kyseinen vuosi tai vuosikertymä, johon kyseiset kuukaudet sisältyvät.
  • Aika: Sisältö muodostuu valitun aikatyypin mukaan. Oletusvalintana on viimeisin kuukausi. Raportille voi valita yhtä aikaa yhden tai useamman tilastointijakson. Otathan huomioon aikatyypin yhteydessä mainitut rajoitteet valitessasi tilastointijaksoa.
  • Suomalaisen laitoksen rooli: Omistaja, Vastapuoli. Oletusvalintana kaikki roolit ovat valittuina.
  • Sektori: Eläke, Horisontaali, Lainvalinta, Perhe-etuudet, Perintä, Sairaus, Sekalainen, Tapaturma- ja ammattitaudit, Työttömyys. Oletusvalintana kaikki sektorit ovat valittuina.
  • Valtio: EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta. Oletusvalintana kaikki valtiot ovat valittuina. Huomaathan, että jos valitset valikosta Suomen, tarkastelet EESSI-asialiikennettä Suomesta Suomeen.

Mittaluvut

  • Uusien EESSI-asioiden lukumäärä: Niiden EESSI-asioiden summa, jotka esiintyvät kyseisellä tilastointijaksolla ensimmäisen kerran koko aineistossa.
  • EESSI-asioiden lukumäärä: Niiden EESSI-asioiden summa, jotka esiintyvät kyseisellä tilastointijaksolla.

Tilastointiaika

Tiedot 1.1.2020 alkaen.

Päivitystiheys

Tiedot päivittyvät kuukausittain kuun 8. päivänä. Vuositiedot päivittyvät 8. tammikuuta.

Tietolähde

Kelan tietovarasto, jossa on EESSI-järjestelmästä saadut asialiikennetiedot.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin