Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Korvattavat lääketoimitukset lääkkeen määrääjän mukaan 2020–

Päivitetty 11.4.2024

Siirry raporttiin

Tietosisältö

Raportilla on tietoja sairausvakuutuksesta korvattavista lääketoimituksista, niiden saajista ja kustannuksista määrääjän mukaan. Raportilla on varsinaiset tilastoluvut 1.1.2020 alkaen ja vertailuluvut vuodelta 2019.

Saajaksi tilastoidaan henkilö, jolle sairausvakuutuksesta korvattava lääke-erä on toimitettu.

Raportin aineisto sisältää myös sellaisia lääkeostoja, joista ei ole maksettu korvausta, vaikka lääke kuuluu korvattavuuden piiriin. Lääkekorvausta maksetaan vasta sen jälkeen, kun henkilön alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on kalenterivuosikohtainen.

Aineistoon sisältyy vain apteekin välityksellä korvatut sekä vastaavat ennen vuotuisen alkuomavastuun täyttymistä tehdyt lääkeostot. Sairausvakuutus korvaa vain avohoidon lääkehoitoa. Julkisissa sairaaloissa tai laitoshoidossa käytettyjä lääkkeitä ei korvata.

Aineisto ei sisällä niitä lääketoimituksia, joista on maksettu korvausta vain jälkikäteen, hakemuksen perusteella. Suurin osa lääkeostoista suorakorvataan apteekeissa.

Mittalukuja voidaan tarkastella määrääjäryhmittäin, mutta esimerkiksi aluetieto, ikä ja sukupuoli ovat saajan, eivätkä määrääjän mukaisia. Saajan ikäryhmä perustuu hänen ikäänsä tilastointijakson lopussa tai kuolinpäivänä. Aluetiedot perustuvat henkilön (saajan) vakituiseen asuinkuntaan tilastointijakson lopussa tai kuolinpäivänä. Aluejaotusvuosi on kuluva vuosi.

Yksittäisten henkilöiden epäsuora tunnistaminen on estetty esittämällä mittaluvut kahdella viivalla silloin, kun saajien tai määrääjien määrä jää tilastossa alle neljän (1-3).

Tieto määrääjien määrästä ei ole saatavilla (NA), jos luokittelijaksi on valittu ikä tai sukupuoli.

Määrääjät

 • Lääkäri
 • Hammaslääkäri.

Raportilla ei voi tarkastella kaikkien määrääjien määräämiä lääketoimituksia yhtä aikaa. Määrääjätieto tulee aineistoon määrääjän lääkemääräykseen kirjaamasta yksilöintitunnuksesta.

Näkökulmat

 • Lääketoimitukset määrääjän mukaan
  Lääketoimitukset määrääjän mukaan -näkökulmassa raportti järjestetään seuraavassa järjestyksessä:
  • Aika
  • Alue
  • Erikoisala
  • ATC
 • Lääketoimitukset saajamäärän mukaan.
  Lääketoimitukset saajamäärän mukaan -näkökulmassa raportin tiedot järjestetään siten, että suurin saajamäärä on ylimpänä.

Muuttujat ja luokitukset

 • Aikatyypi: Vuosi, Neljännesvuosi.
 • Aika: Sisältö muodostuu valitun aikatyypin mukaan.
  Oletusvalintana on viimeisin täysi vuosi. Raportille voi valita yhtä aikaa yhden tai useamman tilastojakson.
 • Aluetaso: Koko maa, Sairaanhoitopiirit, Hyvinvointialueet.
  Aluetieto perustuu saajan asuinkuntaan tilastointivuoden lopussa tai kuolinpäivänä. Aluejaotusvuosi on kuluva vuosi.
 • Alue: Sisältö muodostuu valitun aluetason mukaan.
  Raportille voi valita yhtä aikaa yhden tai useamman alueen.
 • Onko määrääjä erikoistunut (lääkkeen ostopäivänä): Vaihtoehtona on tarkastella kaikkia määrääjiä, vain erikoistuneita tai vain erikoistumattomia.
 • Erikoisala: Erikoisalatieto on johdettu Valviran koulutusluokitustiedosta.
  Määrääjän erikoisala on lääkkeen ostopäivän mukainen. Jos määrääjällä on useita erikoisaloja, kirjautuu hän tilastossa viimeisimmän erikoisalansa perusteella. Tilastossa uusittu lääkemääräys kirjautuu sen uusineen lääkärin määräykseksi.
 • Sukupuoli: Naiset, Miehet, Tieto puuttuu.
  Oletusvalintana on kaikki yhteensä.
 • Ikäryhmätyyppi: 5-vuotisikäryhmät ja 11 ikäryhmää
 • Ikäryhmä: Sisältö muodostuu valitun ikäryhmätyypin mukaan.
  Raportille voi valita yhden tai useamman ikäryhmän. Jos valittuna on useampi ikäryhmä, ne näkyvät summana raportilla.
 • ATC-luokka:
  • Lääkkeet on luokiteltu ATC-luokituksen (Anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) mukaan. Luokituksessa lääkkeet luokitellaan aluksi 14 pääryhmään ja edelleen alaryhmiin. Tarkin eli viides taso ilmaisee yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän.
  • Lääkkeiden luokituksen ensimmäisellä tasolla lääkkeet luokitellaan pääryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat. Poikkeuksina ovat ryhmä E, joka sisältää tiedot korvattavista perusvoiteista, ryhmä V (Muut) ja Tieto puuttuu -luokka. ATC-luokittelemattomia valmisteita ovat esimerkiksi erityislupavalmisteet, apteekissa valmistetut lääkkeet (ex tempore -valmisteet) ja useat apteekissa myyntikuntoon saatetut valmisteet.
  • Samalle raportille voi valita usean eri tason ATC-koodeja. Teknisistä syistä johtuen yksittäisiä ATC-koodeja voi valita raportille vain rajallisen määrän. Mikäli valintoja on liikaa, tuloksena on tyhjä raportti.
  • ATC on aineistossa ostovuoden mukainen. ATC-koodien muutoksia voi tarkastella WHO:n verkkosivuilla.

Mittaluvut

 • Saajien lukumäärä
  Sairausvakuutuksesta korvattavia lääkkeitä ostaneiden henkilöiden lukumäärä.
 • Lääketoimitusten lukumäärä
  Sairausvakuutuksesta korvattavien lääketoimitusten lukumäärä. Lääketoimituksella tarkoitetaan yhdellä kertaa apteekista toimitettua tietyn lääkevalmisteen erää. Vuodeksi määrätty lääkevalmiste kirjautuu tilastoon yleensä useana toimituksena, koska potilas noutaa lääkkeensä tavallisesti kolmen kuukauden välein.
 • Määrääjien lukumäärä
  Niiden henkilöiden lukumäärä, joiden määräämiä sairausvakuutuksesta korvattavia lääkkeitä on valittuna tilastojaksona toimitettu apteekista. Määrääjien lukumäärätieto ei ole saatavilla (NA), kun luokittelijoina on ikä tai sukupuoli.
 • Kustannukset (€)
  Lääkkeen vähittäismyyntihinnasta ja mahdollisesta apteekin toimitusmaksusta koostuva summa, josta ei ole vielä vähennetty sairausvakuutuskorvausta. Kustannukset sisältävät apteekin katteet, mahdollisen toimitusmaksun ja arvonlisäveron.

Tilastointiaika

Tilastoluvut 1.1.2020 alkaen. Tilastointijakso perustuu lääkkeen ostopäivään. Koska raportilla olevat vuoden 2019 tiedot on tuotettu uuden tietovarastointijärjestelmän kautta, ne eivät aivan täydellisesti vastaa aiemmin julkaistuja vuoden 2019 virallisia tilastoja. Vastaavuus on kuitenkin riittävän hyvä, joten vuoden 2019 lukuja voidaan käyttää vertailutietoina.

Päivitystiheys

Tiedot päivittyvät neljännesvuosittain toukokuun, elokuun, marraskuun ja helmikuun 20. päivänä. Vuositiedot päivittyvät 20. helmikuuta.

Tietolähde

Kelan tietovarastossa oleva kokonaisaineisto, joka on muodostettu Kelan apteekkitilitysten käsittelyjärjestelmän, lääkkeiden lisäkorvausten käsittelyjärjestelmän ja maksujenhallintajärjestelmän tiedoista sekä Kelan väestötiedoista.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin