Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan sydänkuntoutus – vakiintunutta ja toimivaa: Kuntoutuskurssien toteutuminen rekisteröitymismenettelyssä

Julkaistu 20.11.2023

Tiivistelmä

Tässä julkaisussa raportoidaan tuloksia tutkimuksesta, jossa selvitettiin Kelan sydänkuntoutuskurssien toteuttamiseen ja toimivuuteen liittyviä tekijöitä ja vaiheita yhdistäen kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden eli asiakkaiden sekä kuntoutusta toteuttavien ammattilaisten näkökulmat. Aineistoina käytettiin ammattilaisten ja asiakkaiden kyselyitä sekä asiakkaiden haastatteluita. Julkaisussa käsitellään sydänkuntoutuskursseille ohjautumista, hakemista ja kurssien aloitusvaihetta, moniammatillisen tiimin toteuttaman kuntoutuksen keskeisiä toteutusmuotoja sisältäen ryhmämuotoisuuden ja vertaistuen mahdollisuudet sekä läheisten ja verkostojen roolin. Lisäksi tarkastellaan kuntoutusjaksojen toteutumista ja sisältöjä sekä kuntoutuksen koettuja hyötyjä ja kuntoutuksen jälkeistä seurantaa.

Tutkimusaineisto kerättiin osana Kelan Muutos II -hankkeen REKKU-tutkimuskokonaisuutta, joka kohdistui kuntoutuspalveluiden järjestämisessä käytettävän rekisteröitymismenettelyn toimivuuteen ja uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutusten toteutumiseen.

Tulosten perusteella sydänkuntoutuksen ryhmämuotoisuus ja vertaistuki olivat asiakkaan kuntoutumisen näkökulmasta kriittisiä menestystekijöitä, jotka olivat ennen kaikkea kuntoutumista mahdollistavia ja edistäviä tekijöitä. Ne vauhdittivat ja tehostivat kuntoutuskurssin, kuten tietosisältöjen, omaksumista ja niihin ankkuroitujen asiakaskohtaisten tavoitteiden saavuttamista.

Moniammatillisen tiimin kokoonpano arvioitiin olevan tarkoituksenmukainen; se vastasi kokonaisvaltaisesti ja riittävän yksilöllisesti asiakkaiden erityyppisiin tarpeisiin. Koherentti toimintakokonaisuus edellytti moniammatillisen tiimin tiivistä vuorovaikutusta ja jaettua näkemystä tavasta toteuttaa sydänkuntoutusta.

Kelan sydänkuntoutus oli kokonaisuudessaan varsin toimiva ja laadukas kuntoutuspalvelu. Sen toteuttaminen sisältöineen arvioitiin lähtökohtaisesti onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Kuntoutuksen toteuttamisessa kehittämiskohteet liittyivät entistäkin osallistavampaan ja asiakkaan motivaatiota vahvistavaan tavoitteiden asettamiseen ja niiden arviointiin. Asiakkaille palveluntuottajan yhteydenotot ennen kuntoutusta, sen aikana ja jälkeen olivat merkityksellisiä. Ammattilaiset voisivat entistäkin paremmin hyödyntää yhteydenottojen, verkostotyön ja läheisten roolin kuntoutumisen jatkuvuuden ja kestävyyden näkökulmasta.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Riitta Seppänen-Järvelä, Maarit Karhula, Sari Saukkonen, Ismo Ukkola, Hennariikka Heinijoki

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Seppänen-Järvelä, R., Karhula, M., Saukkonen, S., Ukkola, I., & Heinijoki, H. (2023). Kelan sydänkuntoutus – vakiintunutta ja toimivaa: Kuntoutuskurssien toteutuminen rekisteröitymismenettelyssä. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231109143717

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin