Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan erityispalvelu tarjoaa nuorille kokonaisvaltaista ohjausta

Julkaistu 15.3.2023

Tiivistelmä

Yhteiskunnallisessa keskustelussa kannetaan huolta nuorista, jotka jäävät syrjään koulutuksesta ja työelämästä. Kelassa on kehitetty erityispalvelua, jossa nuori saa pitkäjänteistä neuvontaa ja tukea elämäntilanteeseensa ja asioidensa hoitamiseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nuoret kokivat Kelan erityispalvelun ja mitä se heille merkitsi. Lisäksi selvitettiin, miten erityispalvelulla oli konkreettisesti edistetty nuorten toimintavalmiuksia. Tutkimusaineistona käytettiin yhdeksän erityispalvelua saaneen nuoren haastatteluja.

Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat Kelan erityispalvelun pääsääntöisesti myönteisesti. He kertoivat erityispalvelun eduiksi erityisesti sen kokonaisvaltaisuuden ja henkilökohtaisuuden. Nuoret kertoivat saaneensa tärkeää ohjausta monimutkaisiksi kokemiinsa sosiaaliturva-asioihin. Erityispalvelun myötä useat nuoret kokivat toimintavalmiuksiensa parantuneen ja elämäntilanteensa helpottuneen tai selkeytyneen.

Lue koko artikkeli (journal.fi)

Tekijät

Ella Näsi, Karoliina Koskenvuo, Kirsi Hokkanen, Teija Välimäki

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Näsi, E., Koskenvuo, K., Hokkanen, K., & Välimäki, T. (2023). Kelan erityispalvelu tarjoaa nuorille kokonaisvaltaista ohjausta. Kuntoutus, 46(1), 35–43. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.127803

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin