Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

Kelan tutkimusjulkaisusarjat

Julkaistu 12.4.2022

Sarjajulkaisujen verkkoversiot ovat saatavissa maksutta Helda-julkaisuarkistossa (helda.helsinki.fi). Painettuja versioita voit tilata Heldasta tai sähköpostitse osoitteesta julkaisut@kela.fi.

Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia

Sarjaan hyväksytään käsikirjoituksia, jotka täyttävät korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Käsikirjoitusten tulee osoittaa aihepiirinsä syvällistä tuntemusta. Niiden tulee perustua vankkaan, teoreettisesti perusteltuun empiiriseen tutkimukseen tai teoreettis-käsitteelliseen analyysiin.

Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä.

Sosiaali- ja terveysturvan raportteja

Sarjaan hyväksytään käsikirjoituksia, jotka ovat luonteeltaan Tutkimuksia-sarjan julkaisuja suppeammin taustoitettuja teoreettisia tai empiirisiä tutkimuksia tai katsauksia.

Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy vain sähköisenä.

Teemakirja

Sarjaan hyväksytään käsikirjoituksia, jotka ovat tutkimustuloksia raportoivia kokoomateoksia. Sarjan julkaisut ovat usein monitieteisiä.

Vertaisarvioitu. Sarja ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä.

Työpapereita

Sarjaan hyväksytään alustavien tutkimustulosten esittelyjä, selvityksiä, suppeita kirjallisuuskatsauksia sekä menetelmä- tai aineistokuvauksia. Lisäksi sarjan julkaisut voivat käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia kysymyksiä.

Sarja ilmestyy vain sähköisenä.

Erillisjulkaisut

Harkinnan mukaan julkaisemme teoksia myös edellä mainittujen sarjojen ulkopuolella. Erillisjulkaisut vertaisarvioidaan tarvittaessa.

Vertaisarviointi

Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja ja Teemakirjat käyvät läpi vertaisarvioinnin, jossa kaksi riippumatonta asiantuntijaa antaa kirjallisen lausunnon käsikirjoituksesta.

Kelan julkaisemissa vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta, ja Kelan Tutkimusjulkaisujen toimituskunta on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.