Siirry sisältöön

Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä: Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta

Julkaistu 1.1.2014

Tiivistelmä

Lakimuutokset varhaisesta puuttumisesta pitkittyvään työkyvyttömyyteen astuivat voimaan 1.6.2012. Muutoksella haluttiin parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain ja helpottaa paluuta työhön sairauspoissaolojen jälkeen. Valmisteluvaiheessa korostettiin työnantajan vastuuta selvittää keinot, joilla työssä jatkaminen onnistuu. Työnantajan tulee selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa nämä mahdollisuudet. Käytännössä edellytetään, että viimeistään 90 sairauspoissaolopäivän kohdalla työntekijän on toimitettava työterveyslääkärin kannanotto työssä jatkamismahdollisuuksistaan Kelaan. Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa -arviointitutkimuksen mukaan lakimuutoksen täytäntöönpanoa oli alkuvaiheessa Kelassa ja työterveyshuolloissa ohjannut enemmän sairauspoissaoloon liittyvän yksilön toimeentulon turvaaminen, haavoittuvassa asemassa olevan henkilön tukeminen, kuin työssä jatkamismahdollisuuksien tarkastelu ja siihen liittyvien tukitoimien suunnittelu. Varhainen puuttuminen ei vielä näyttäisi toteutuvan tarkoitetulla tavalla. Toiminnan kehittämistä tarvitaan sekä työpaikoilla, työterveyshuolloissa että Kelassa. Jatkossa tulisi miettiä, miten eri toimijoiden osalta puuttumista pitkittyviin poissaoloihin voisi tehostaa.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Pirjo Juvonen-Posti, Sanna Pesonen, Pauliina Toivio, Markku Sallmén, Anna-Katriina Himanen, Timo Hannu, Esa-Pekka Takala, Kirsi Niiranen, Ilona Autti-Rämö, Katariina Hinkka, Jukka Uitti

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Juvonen-Posti, P., Pesonen, S., Toivio, P., Sallmén, M., Himanen, A., Hannu, T., Takala, E., Niiranen, K. Autti-Rämö, I., Hinkka, K., & Uitti, J. (2014). Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä: Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta. Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-328-8
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin