Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Miia Saarikallio-Torp

erikoistutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueitani ovat erityisesti perhevapaita ja isyysvapaita koskeva tutkimus sekä laajemmin rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuva lapsiperheisiin liittyvä tutkimus. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet isyysvapaiden käytön trendejä ja käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä, perhevapaiden käyttöä eri väestöryhmissä, lasten asumisjärjestelyjä vanhempien ero jälkeen sekä koronakriisin vaikutuksia lapsiperheiden hyvinvointiin.

Asiantuntemus

 • perhevapaisiin liittyvä tutkimus
 • isyysvapaa
 • vanhempainvapaa
 • kotihoidon tuki
 • perhetutkimus
 • rekisteri- ja kyselytutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Saarikallio-Torp, M., & Miettinen, A. (2021). Family leaves for fathers: Non-users as a test for parental leave reforms. Journal of European Social Policy 31(2): 161–174.
 • Kuusiholma-Linnamäki, J; Siippainen, A; Lepola, L; Metsämuuronen, J; Alasuutari, M; Koivisto, P; Nygård, M; Saarikallio-Torp, M (2021). Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmannen vaiheen arviointi. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kuntien vaihtelevat palvelujärjestelmät. Helsinki: Kansallinen Koulutuksen Arviointikeskus, Julkaisut 24: 2021.
 • Miettinen Anneli, Hakovirta Mia, Saarikallio-Torp Miia, ym. Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva. Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 51, 2020.
 • Sihvonen Ella, Saarikallio-Torp Miia, Hanna-Mari Heinonen. Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia odotuksia. Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa. Julkaisussa: Valkendorff Tiina, Sihvonen Ella, toim. Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoneuvosto, 2020: 161–178.
 • Miettinen Anneli, Saarikallio-Torp Miia. Isälle kiintiöidyn vanhempainvapaan käyttö ja sen taustatekijät. Yhteiskuntapolitiikka 2020; 85 (4): 345-357.
 • Valkama, V., & Saarikallio-Torp, M., & Heinonen, H-M. (2020). Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa X. Kelan työpapereita 159. Helsinki: Kelan tutkimus.
 • Räsänen Tapio, Miettinen Anneli, Saarikallio-Torp Miia. Äidin työmarkkina-asema ja lasten kotihoidon pituus. Talous & Yhteiskunta 2020; 48 (1): 24–29.
 • Siippainen, A; Paananen, M; Metsämuuronen, J; Repo, L; Sarkkinen, T; Alasuutari, M; Koivisto, P; Saarikallio-Torp, M. Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toinen vaihe: Varhaiskasvatukseen osallistuminen, kokeilun kustannukset ja järjestäminen. Helsinki: Kansallinen Koulutuksen Arviointikeskus, Julkaisut 14: 2020.
 • Siippainen, A; Repo, L; Metsämuuronen, J; Kivistö, A; Alasuutari, M; Koivisto, P; Saarikallio-Torp, M. Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi: Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kokeilun järjestäminen. Helsinki: Kansallinen Koulutuksen Arviointikeskus, Julkaisut 16: 2019.
 • Kalliomaa-Puha L, Tillman P, Saarikallio-Torp M. Palvelujen kohtaamattomuus –monikkoperheiden ja lasten omaishoitajien kokemuksia. Teoksessa: Tuulio-Henriksson, A; Kalliomaa-Puha, L; Rauhala, P-L; toim. Harkittu, tutkittu, avoin. Marketta Rajavaaran juhlakirja. Helsinki: Kela, 2017.
 • Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M, Valaste M (toim.) 2016. Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kela, Teemakirja 15.
 • Saarikallio-Torp, M., & Haataja, A. (2016). Isien vanhempainvapaiden käyttö on yleistynyt. Ketkä isistä vapaita käyttävät ja ketkä eivät? Teoksessa: Haataja, A., & Airio, I., & Saarikallio-Torp, M., & Valaste, M. (toim.) Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kela, 80–115.
 • Juutilainen V-P, Saarikallio-Torp M & Haataja A (2016) Perhevapaat 2013 -väestökyselyn toteutus Tiedonkeruu, aineiston edustavuus ja perustietoja vastaajista. Kelan työpaperi 89. Helsinki: Kelan tutkimus.
 • Hiilamo, H; Saarikallio-Torp, M. 2011. Child custody placement outcomes for mothers. Children and Youth Services Review, 33(9): 1489–1496.
 • Saarikallio-Torp, M; Heino, T; Hiilamo, H; Hytti, H; Rajavaara, M. 2010. Lapset huostassa, vanhemmat ahdingossa. Teoksessa: Hämäläinen U, Kangas O, toim. Perhepiirissä. Helsinki: Kela, Teemakirja: 236–264.
 • Saarikallio-Torp, M; Wiers-Jenssen, J; eds. 2010. Nordic students abroad. Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes. Helsinki: Kela, Studies in social security and health 110.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin