Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perhevapaakysely 2022

Julkaistu 1.2.2022Päivitetty 12.3.2024

Perhevapaakysely 2022 -tutkimushankkeessa selvitetään pienten lasten vanhempien perhevapaavalintoja sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.  Hanke on jatkoa perhevapaiden käyttöä kartoittaneille tiedonkeruille vuosina 2001, 2006 ja 2013. Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja  hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Tavoitteet ja toteutus

Perhevapaakysely 2022 suunnataan pienten lasten vanhemmille ja sen kohteena ovat nykyjärjestelmän mukaisia vanhempainvapaita käyttäneet noin 6 kk―2,5-vuotiaiden lasten isät ja äidit. Kysely on osa tulevan perhevapaauudistuksen vaikutusten arviointia ja toimii niin sanottuna lähtötasomittauksena, kun arvioidaan, mihin väestöryhmiin uudistus mahdollisesti vaikuttaa. Hanke toteutetaan osana Kelan äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselyä.

Kyselyn avulla selvitetään äitien ja isien perhevapaiden käyttöä, kokemuksia perhevapaista sekä perhevapaalle jäämisen motiiveja ja esteitä. Tämän lisäksi selvitetään vanhempien työmarkkina-asemaa, työn piirteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä. Kyselyn tuloksia verrataan aiempien perhevapaatutkimusten tuloksiin.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan sitä, miten kokoaikatyöstä poikkeavat työsuhteet ja toisaalta muuttuvat työn ajat ja paikat heijastuvat vanhempien mahdollisuuksiin yhdistää lapsen hoivaa ja ansiotyötä.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisia sukupuolistavia seurauksia muuttuvalla työllä on perheissä, työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Kyselyn äitiyspakkausta koskevassa osiossa selvitetään vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä äitiyspakkauksen sisällöstä.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää perhevapaauudistuksen arvioinnissa sekä äitiyspakkauksen kehittämistyössä. 

Tutkimus on osa Kelan ja THL:n yhteistyöhanketta "Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen", joka toteutetaan vuosina 2022–2024.

Tutkimuksen rahoittavat Kela, THL ja Työsuojelurahasto.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.2.2022–30.9.2024

Yhteistyötahot

Julkaisut

Lisätietoa