Siirry sisältöön

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusaiheeni liittyvät väestöryhmittäisiin terveyseroihin. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat keskittyneet kuntoutuksen kohdentumiseen ja ammattien välisiin eroihin kuolleisuudessa ja terveyspalveluiden käytössä.

Asiantuntemus

 • väestöryhmittäiset terveyserot
 • kuntoutus
 • rekisteritutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Rinne Hanna (2022) Differences in mortality and health care use by occupation. Dissertation. Publications of the Faculty of Social Sciences. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. Unigrafia, Helsinki.
 • Rinne Hanna, Perhoniemi Riku (2022) Effects of vocational rehabilitation on the use of health care services in Finland: A propensity score analysis. Int J Environ Res Public Health 19(23):15809. 
 • Parkkinen Maari, Rinne Hanna, Korkeamäki Johanna, Parkkila Minna, Vaalasranta Liisa, Poutiainen Erja (2022) Sosioekonomisen perhetaustan yhteys Kelan mielenterveysperusteiseen kuntoutukseen osallistumiseen toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Kuntoutus 45(3):20-37.
 • Koskenvuo Karoliina, Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2022) Nuoren kuntoutusrahaa saavat ovat usein myös muiden etuuksien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen saajia – Kartoittava rekisteritutkimus Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 45(2):24-32.
 • Rinne Hanna, Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni (2022) Use of outpatient and inpatient health care services by occupation – a register study of employees in Oulu, Finland. BMC Health Services Research 22:597.
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2022) Kuntoutukseen osallistumisen sosioekonomiset erot – rekisteritutkimus oululaisista vuonna 2018. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/2022.
 • Rinne Hanna, Blomgren Jenni (2021) Työttömien palveluiden käyttö ja työllistyminen – rekisteritutkimus Oulussa vuonna 2016 työttömäksi jääneistä. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2021 s. 34-45
 • Heiskanen Tuija, Rinne Hanna, Miettinen Sari, Salminen Anna-Liisa (2021) Uptake of Tele-Rehabilitation in Finland amongst Rehabilitation Professionals during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(8):4383
 • Rinne Hanna, Laaksonen Mikko (2021) Manual occupations with high all-cause mortality in 2001-2015: The contribution of socio-economic and occupational characteristics. Scandinavian Journal of Public Health 49(2):237-244.
 • Rinne Hanna, Korkeamäki Johanna, Villa Tiia (2021) Korkeakouluopiskelijoiden koetut oppimisvaikeudet ja niiden yhteys elämän eri osa-alueisiin. Kuntoutus 44(1):24-36.
 • Hanna Rinne & Johanna Korkeamäki & Elina Naamanka & Tiia Villa (2020) Erityisopetukseen osallistuminen ja opintojen jatkaminen toisella asteella. Perhetaustan ja terveyden yhteys Yhteiskuntapolitiikka 4/2020, 382-394.
 • Hanna Rinne ja Jenni Blomgren (2020) Kuntoutukseen osallistuminen ja eri osajärjestelmien ristikkäiskäyttö. Kuntoutus 43(4), 6-20
 • Rinne Hanna, Laaksonen Mikko, Notkola Veijo (2020) High Mortality in Manual Occupations and the Role of Alcohol in 2001-2015. European Journal of Public Health, published: 19 February 2020.
 • Rinne Hanna, Laaksonen Mikko, Notkola Veijo, Shemeikka Riikka (2020) Mortality among Seafarers: a register-based follow-up study. Occupational Medicine, published: 03 February 2020.
 • Rinne Hanna (2019) Siivoojien kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Kuntoutussäätiön Tutkittua tietoa -julkaisu 8/2019.
 • Rinne Hanna (2018) Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön Tutkittua tietoa -julkaisu 2/2018.
 • Rinne Hanna (2018) Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen miehillä 2001–2015. Kuntoutussäätiön Tutkittua tietoa -julkaisu 1/2018.
 • Rinne Hanna, Parkkinen Maari, Shemeikka Riikka, Ilomäki Timo, Notkola Veijo (2018) Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90/2018. .
 • Rinne Hanna, Saares Aurora, Shemeikka Riikka (2016) Koettu kuntoutustarve ja huolenpitovastuut ikääntyvillä työntekijöillä. Työelämän tutkimus 3/2016, s. 354-363.
 • Rinne Hanna, Storgård Johan, Suominen Sakari (2016) Näyttelijöiden kuolleisuus. Kuntoutus 2/2016, s. 52-55.
 • Parkkinen Maari, Shemeikka Riikka, Saares Aurora, Rinne Hanna (2016) Vaihtelevaa, autonomista ja sisällöltään tärkeää työtä määräaikaisissa työsuhteissa. Kuntoutus 1/2016, s. 36-43.
 • Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Päivi Sainio, Sakari Karvonen, Aurora Saares, Jukka Murto, Seppo Koskinen, Risto Kaikkonen (2015) Nuorten aikuisten toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot. Kuntoutus 1/2015, 6-21.
 • Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Poutiainen Erja, Parmanne Piitu, Saares Aurora, Valkonen Veli-Pekka (2014) Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille. Suomen Lääkärilehti 38/2014, 2394–2396.
 • Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Saares Aurora, Parmanne Piitu, Valkonen Veli-Pekka, Poutiainen, Erja (2013) Lääkäreiden näkemyksiä kuntoutuksen haasteista ja kehittämisideoista. Kuntoutus (36):3.
 • Pensola, Tiina, Kesseli Katja, Shemeikka Riikka, Rinne Hanna, Notkola Veijo (2012) Kuntoutukseen? Sosioekonomiset tekijät Kelan kuntoutukseen hakemisessa ja myönnöissä. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 86. Helsinki.
 • Pensola, Tiina, Shemeikka Riikka, Kesseli Katja, Laihiala Tuomo, Rinne Hanna, Notkola Veijo (2012) Palkansaaja, yrittäjä, työtön: Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 84. Helsinki.
 • Pensola Tiina, Rinne Hanna, Kankainen Hanna, Roine Sanna (2008) Työikäiset ikääntyvät. 55–69-vuotiaiden terveys, fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, työkyky sekä kuntoutustarve. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 78. Helsinki.

Julkaisuja ja tutkimushankkeita

Hakutulokset

hanna rinne
Sisällön lataaminen epäonnistui. Kokeile hetken päästä uudestaan.
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin