Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Taksikyydit nousivat ambulanssien edelle ensi kertaa vuosiin Kelan matkakorvauksien saajien määrässä mitattuna

Julkaistu 21.3.2024Päivitetty 21.3.2024

Kela korvasi vuonna 2023 noin 4,3 miljoonaa terveydenhoitoon tai kuntoutukseen liittyvää matkaa. Vaikka matkoja tehtiin yli sata tuhatta enemmän kuin edellisvuonna, korvaukset pysyivät lähes ennallaan.

Kuvion otsikko: Matkakorvausten kustannusten nousu on tasaantunut. Kuvio näyttää matkakorvausten saajat vuoden lopussa ja maksetut korvaukset vuosina 2014-2023. Vuoden 2023 lopussa saajia oli 592 113 henkilöä.
 

Kelan korvaamien terveydenhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkojen määrä nousi vuonna 2023 edellisvuodesta yli sadalla tuhannella. Matkoja tehtiin yli 4,3 miljoonaa.

Myös kustannukset nousivat edellisvuodesta, vaikkakin maltillisesti. Kela maksoi matkakorvauksia noin 308 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa enemmän kuin vuonna 2022. Korvauksen saajia on puolestaan hieman edellisvuotta vähemmän, 592 000.

Yli puolet matkakorvausten saajista on yli 70-vuotiaita, sillä he käyttävät muita enemmän terveyspalveluja ja ovat usein taksikyytien ja julkisen terveydenhuollon varassa. Eniten matkoja tehdään erikoissairaanhoitoon.

Kela korvaa asiakkaiden matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon toimipaikkaan tai Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Hyvinvointialueiden palveluverkon muutoksia syytä seurata

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tammikuussa 2023. Toistaiseksi muutos ei ole heijastunut matkakorvauksiin, arvioi Kelan erikoistutkija Päivi Tillman

Tilanne voi kuitenkin muuttua lähitulevaisuudessa, sillä hyvinvointialueet kamppailevat talousongelmien kanssa ja useilla alueilla suunnitellaan merkittäviä muutoksia palveluverkkoon. Terveyskeskuksia ja -asemia voidaan joutua lakkauttamaan, toisaalta palveluita digitalisoidaan ja pyritään siirtämään esimerkiksi liikkuviin palveluihin.

Lähivuosina on Tillmanin mukaan tärkeää seurata, miten muutokset näkyvät Kelan maksamissa matkakorvauksissa. Tässä vaiheessa vaikutusta korvausten määrään on vaikea arvioida.

– On mahdollista, että välimatkat terveys- ja kuntoutuspalveluihin kasvavat, jolloin korvattavien matkojen määrä ja korvausten euromäärä voivat kasvaa. Toisaalta sähköiset palvelut ja kotiin tuotavat palvelut voivat vähentää tarvetta matkoille.

Tillman muistuttaa, että matkakorvaus edistää asiakkaiden yhdenvertaisuutta, sillä se tasaa palveluiden saatavuuden alueellisia eroja. 

– Matkakustannuksia on korvattu Suomessa jo 60 vuoden ajan, ja se mahdollistaa yhdenvertaisen hoitoon pääsyn asuinpaikasta riippumatta. Se on erityisen tärkeää Suomen kaltaisessa paikoin harvaan asutussa maassa.

Kela maksaa myös yöpymiskorvausta pitkänmatkalaisille. Jos esimerkiksi sairaalassa pitää olla leikkausta varten aamulla kello 7 eikä sopivaa liikenneyhteyttä ole, kaukaa tuleva potilas voi hakea yöpymisrahaa kompensoimaan esimerkiksi potilashotellissa vietetyn yön kustannuksia. Korvaus on noin 20 euroa yöltä.

Taksit kiilasivat ambulanssikyytien edelle

Eniten korvattavia matkoja tehdään tavallisella taksilla. Viime vuonna taksikyydit nousivat matkakorvauksien saajien määrässä mitattuna ambulanssimatkojen edelle monen vuoden tauon jälkeen. Tillmanin mukaan taustalla on useampikin muutos.

Kuvion otsikko: Valtaosa matkakorvauksia saaneista kulkee taksilla tai ambulanssilla. Kuvio näyttää Matkakorvausten saajat vuosina 2014-2023, saajamäärät (hlö) käytetyn kulkuneuvon mukaan. Eniten matkoja tehtiin taksilla.
 

Korvattavien matkojen omavastuuosuutta korotettiin 2010-luvulla useampaan kertaan, ja omavastuu nousi yhdeksästä eurosta 25 euroon. Viimeisin korotus tuli voimaan vuonna 2016.

Korvausten euromäärä laski selvästi, ja taksilla ja omalla autolla tehdyistä matkoista korvauksia saaneiden määrä laski, kun osa aiemmin korvauksen piiriin kuuluneista matkoista jäi pois korvauksen piiristä.

Ambulanssikyytien korvattavuuteen muutos ei vaikuttanut, sillä ne menevät käytännössä aina omavastuuosuuden yli. Tilastoissa saattaa Tillmanin mukaan näkyä se, että korvausten hakemista ambulanssimatkoista aikaistettiin hyvinvointialueiden aloittamisen takia.

– Korvauksia haettiin siksi ehkä tavallista enemmän jo vuoden 2022 puolella, mikä osaltaan pienentää vuoden 2023 saajamäärää. Toisaalta ambulanssia ei välttämättä lähetetä paikalle yhtä herkästi kuin aiemmin. 

Toisaalta taksiuudistuksen myötä niin sanottujen Kela-taksien hintoja on saatu kilpailutettua alaspäin, mikä on osaltaan hidastanut kustannusten kasvua.

Kelan korvaamaan taksimatkaan täytyy aina olla hyvä syy, kuten se, ettei paikalle pääse julkisella liikenteellä tai terveydentila vaatii taksin käyttöä.

Oman auton käytöstä saatavaa kilometrikorvausta nostettiin kesällä 2022, mikä on nostanut auton käytöstä korvauksia saaneiden määrää.

Lisätietoa

Tietopaketti matkakorvauksista

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin