Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Päivi Tillman

erikoistutkija, tutkimusyksikkö
Twitter

Esittely

Työskentelen erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Olen tehnyt pitkään sairausvakuutuksen matkakorvauksiin ja niiden kohdentumiseen sekä laajemmin yhteiskunnan tukemiin henkilökuljetuksiin liittyvää tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Muita tutkimusalueitani ovat mm. omaishoito sekä terveydenhuollon omavastuut ja asiakasmaksut. 

Asiantuntemus

 • matkakorvaukset ja yhteiskunnan tukemat kuljetukset
 • omaishoito 
 • omavastuut ja asiakasmaksut 
 • sote-tiedon toisiokäyttö
 • rekisteri- ja kyselytutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisuja

 • Tillman P, Heino P, Soppi A. Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvausten vuotuiset omavastuukatot. Laskelmia vuotuisten omavastuukattojen yhdistämisestä ja liukuvasta vuosikatosta. Kela, Työpapereita 160, 2021.
 • Antikainen H, Tillman P. Sairausvakuutuslain ja vammaispalvelulain mukaisia matkoja on mahdollista yhdistellä. Suomen Lääkärilehti 2020; 75 (13): 827 – 832.
 • Virta L, Tillman P, Blomgren J. Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden käytön yleisyydestä oululaisilla omaishoitajilla vuonna 2013. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2019; 56 (3): 204–215.
 • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P. Taksimatkojen yhdistelypotentiaalin arviointi paikkatietoanalyysillä. Terra, Maantieteellinen aikakauskirja, Vol 130, issue 4, 2018.
 • Juntunen K, Salminen A-L, Törmäkangas T, Tillman P P, Leinonen K, Nikander R. Perceived burden among spouse, adult child and parent caregivers. J Adv Nurs 2018.
 • Juntunen K, Nikander R, Törmäkangas T, Tillman P, Salminen A-L. Reliability and validity of the COPE Index among caregivers of disabled people. Applied Nursing Research Vol 33, Feb 2017, 102-107.
 • Turunen E, Tillman P. Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan Raportteja 6, 2017.
 • Turunen E, Tillman P, Maunula N. Yöpyminen sairaanhoidon matkalla. Sairausvakuutuksen yöpymiskorvaukset ja potilashotellitoiminta Suomessa sekä katsaus potilashotellitoimintaan ja tutkimuskirjallisuuteen muissa Pohjoismaissa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 1, 2016.
 • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P. Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi. Paikkatietoanalyysi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tehdyistä taksimatkoista vuonna 2015. Kela, Työpapereita 142, 2018.
 • Tillman P, Kaliva K, Valaste M. Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014. Kela, Työpapereita 127.
 • Tillman P. Omaishoitajat rekisteritietojen valossa: omaishoitajien ja hoitopalkkioiden määrä, tulotaso ja tiettyjen Kelan etuuksien käyttö. Teoksessa: Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015-2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. STM Raportteja ja muistioita 61/2018.
 • Kalliomaa-Puha L, Tillman P ja Saarikallio-Torp M. Palvelujen kohtaamattomuus. Monikkoperheiden ja lasten omaishoitajien kokemuksia. Teoksessa Tuulio-Henriksson, A, Kalliomaa-Puha, L ja Rauhala, P. Harkittu, tutkittu, avoin. Marketta Rajavaaran juhlakirja. Kela, 2017.
 • Kalliomaa-Puha L ja Tillman P. Äiti on aina äiti. Lasten omaishoitajien arjen haasteet. Teoksessa Haataja, A; Airio, I; Saarikallio-Torp, M; Valaste, M; toim. Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Kela, Teemakirja 15, 2016.
 • Tillman P, Miettinen J. Kelan matkakorvausten kohdentuminen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuille. Rekisteritutkimus Oulusta vuodelta 2013. Kela, Työpapereita 102.
 • Tillman P, Maunula N. Sairausvakuutuksen matkakorvaukset liittyvät etenkin erikoissairaanhoitoon. Rekisteritutkimus vuonna 2012 tehdyistä matkoista. Kela, Työpapereita 90, 2016.
 • Tillman P, Kaliva K. Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015. Kela, Työpapereita 107.
 • Maljanen T, Knekt P, Lindfors O, Virtala E, Tillman P, Härkänen T; Helsinki Psychotherapy Study Group. The cost-effectiveness of short-term and long-term psychotherapy in the treatment of de-pressive and anxiety disorders during a 5-year follow-up. J Affect Disord. 2016 Jan 15;190:254-63. doi:10.1016/j.jad.2015.09.065.
 • Saastamoinen LK, Ahola, E, Tervola, J, Tillman, P, Tuominen, U. Sairausvakuutuskorvauksista leikattiin 125 miljoonaa euroa vuonna 2013. Miten leikkaukset kohdentuivat? Yhteiskuntapolitiikka Vol 81, Issue 5, 2016.
 • Tillman P, Kalliomaa-Puha L, Mikkola H. Rakas mutta raskas työ – Kelan omaishoitohankkeen ensimmäisiä tuloksia. Kela, Työpapereita 69, 2014.
 • Maljanen T, Paltta P, Härkänen T, Virtala E, Lindfors O, Laaksonen MA, Knekt P, and the Helsinki Psychotherapy Study Group. The cost-effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy in the treatment of depressive and anxiety disorders during a one-year follow-up. J Ment Health Policy Econ 2012; 15: 13–23.
 • Maljanen T, Tillman P, Lindfors O, Virtala E, Laaksonen MA, Knekt P, Härkänen T, and the  Helsinki Psychotherapy Study Group. Comparing the costs and effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy in the treatment of mood and anxiety disorders during a three-year follow-up. J Ment Health Policy Econ 2011; 14 (Suppl 1): S20–S21.
 • Paltta P. Kenelle korvataan? Sairauden vuoksi tehtyjen matkojen korvaaminen Suomessa ja eräissä muissa maissa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 99, 2008.

Julkaisut HELDA-tietokannassa (helda.helsinki.fi) 

Blogikirjoitukset

 • Tillman, P. (2024). Kela-matkojen kustannusvastuun siirtäminen hyvinvointialueille tuskin estäisi terveyskeskusten lakkautuksia, Kelan tutkimusblogi 22.3.2024
 • Mitä jos sairausvakuutuksen lääke- ja matkakatto olisivatkin yhdessä? Kelan tutkimusblogi 15.4.2021
 • Kerralla kattoon – mistä lääkehoidoista on kyse? Kelan tutkimusblogi 25.3.2021
 • Liukuva lääke- ja matkakatto voisi auttaa alkuvuoteen kasautuviin suuriin sairauskuluihin Kelan tutkimusblogi 19.1.2021
 • Toimeentulotuen käyttö terveydenhuollon asiakasmaksuihin näyttää vakiintuneelta – Muuttuuko tilanne, jos asiakasmaksulain huojennuspykälän tiukennus toteutuu? Kelan tutkimusblogi 1.12.2020
 • Sairaan kallis alkuvuosi. Kelan tutkimusblogi 1.12.2020
 • Taksimatkojen yhdistely tuottaa säästöjä etenkin kaupungeissa. Kelan tutkimusblogi 12.10.2018
 • Tuttu taksi tuo luottamusta – omavastuu jo kipurajoilla. Kelan tutkimusblogi 9.11.2017
 • Matkakorvausten käytössä suuret alueelliset erot. Kelan tutkimusblogi 31.5.2017
 • Uppoavatko matkakorvaukset soten rahapussin pohjalle – pääseekö Lapissa enää hoitoon? 22.12.2016
 • Sääntelyn purku voi tehdä taksimatkasta kalliimman 23.9.2016
 • Mielenterveyspotilaat ovat harvoin omaishoidossa. Kelan tutkimusblogi 9.4.2018
 • Työikäinen omaishoitajaperhe voi joutua rahapulaan. Kelan tutkimusblogi 22.3.2018
 • Omaishoitajat odottavat jo tekoja. Kelan tutkimusblogi 16.3.2017

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin