Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela maksoi perhe-etuuksia hieman edellisvuotta enemmän vuonna 2022

Julkaistu 30.5.2023Päivitetty 30.5.2023

Lapsilisän menot kasvoivat 7,2 prosenttia edellisvuodesta. Joka viides lapsilisää saaneista perheistä oli yhden vanhemman perhe.

Vuonna 2022 Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä 2 971 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät lapsilisä, äitiysavustus, adoptiotuki, vanhempainpäivärahat, lastenhoidon tuet ja elatustuki. Lapsilisiä maksettiin yhteensä 1 460 miljoonaa euroa, mikä kattaa lähes puolet perhe-etuuksien kokonaissummasta.

Perhe-etuuksia maksettiin 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtuu pääosin joulukuun lapsilisästä, joka maksettiin saajille kaksinkertaisena lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseksi. Lapsilisän menot kasvoivatkin 7,2 prosenttia edellisvuodesta, kun taas äitiysavustusta, lastenhoidon tukia ja elatustukea maksettiin edellisvuotta vähemmän.

Lapsilisää sai vuoden 2022 joulukuussa 532 964 perhettä. Näissä perheissä oli lapsia yhteensä 957 711, mikä on noin 17 prosenttia väestöstä. Lapsilisää saaneista perheistä 45 prosenttia oli yksilapsisia.

Yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli vuoden 2022 joulukuussa 108 305, mikä on 20 prosenttia kaikista lapsilisää saaneista perheistä. Maakunnittain tarkasteltuna yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli eniten Kymenlaaksossa (24 prosenttia) ja vähiten Pohjanmaalla (13 prosenttia).

Kuvaaja: lapsilisää saavien perheiden lukumäärä 2010–2022 ja yhden vanhemman perheiden osuus.
Isien osuus vanhempainvapaiden käyttäjinä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta pysyi edelleen pienenä. Vanhempainpäivärahoista 12,2 prosenttia maksettiin miehelle, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 11,1 prosenttia. Kotihoidon tuen saajista vuonna 2022 miehiä oli 8,5 prosenttia.

Vuonna 2022 äitiysavustuksen saajista 70,6 prosenttia valitsi äitiyspakkauksen. Ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevista saajista pakkauksen valitsi 92 prosenttia. Toisen, kolmannen tai neljännen lapsen saavista pakkauksen valitsi hieman yli puolet.

Kuvaaja: pakkauksena ja rahana suoritetut äitiysavustukset saajan aikaisempien lasten lukumäärän mukaan 2022, %. Kuvasta näkee, että suurin osa ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevista valitsi äitiysavustuksen pakkauksena.
Lue lisää

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin