Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Isät käyttävät edelleen vain murto-osan vanhempainvapaista

Julkaistu 4.4.2023

Vaikka isien osuus vanhempainvapaiden käyttäjinä on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana tasaisesti, Kelan tuoreen tilaston mukaan äidit käyttävät edelleen lähes 90 prosenttia vapaista. Eniten vapaita pitävät korkeasti koulutetut ja esikoislasten isät.

Isien jääminen kotiin lasten kanssa on edelleen vähäistä Suomessa. Kelan tilastojen mukaan isien osuus vanhempainpäivärahan käyttäjinä on noussut vuosina 2010–2022 vain viitisen prosenttiyksikköä. Kun vuonna 2010 isien käyttämä osuus vanhempainpäivärahapäivistä oli seitsemän prosenttia, vuonna 2022 se oli runsaat 12 prosenttia.

– Isien vapaiden käyttö on ollut kasvussa etenkin edellisen, vuonna 2013 isyysvapaisiin toteutetun uudistuksen jälkeen, toteaa erikoistutkija Miia Saarikallio-Torp Kelasta.

Ensimmäiset lyhyet isyysvapaat otettiin Suomessa käyttöön jo 1970-luvun lopulla. Vapaiden määrää on kasvatettu pikkuhiljaa ja viime vuosina isillä on ollut mahdollisuus pitää vapaata 54 arkipäivää, joista toisen vanhemman kanssa yhtä aikaa enintään 18 päivää. Lisäksi vanhemmat ovat voineet jakaa osan vanhempainvapaasta äidille tai isälle oman harkintansa mukaan.

Noin puolet isistä on käyttänyt vanhempainvapaan jälkeen käytettävää isälle korvamerkittyä isyysvapaan jaksoa, mutta jaettavan vanhempainvapaan ovat edelleen pitäneet pääosin äidit.

Kuvion otsikko: Isät käyttävät edelleen vain vähän vanhempainvapaita Suomessa. Kuvio näyttää, että vanhempainvapaiden määrä on hieman laskenut 2010-2022. Isien osuus vapaista on kasvanut hyvin hitaasti.
 

Kuvion otsikko: Isien osuus vanhempainpäivärahan saajina on kasvanut vuodesta 2010 tasaisesti, mutta hyvin hitaasti. Kuvio näyttää, että kun vuonna 2010 isät käyttivät noin 7 prosenttia päivistä, nyt vastaava luku on hieman yli 12 prosenttia.
 

Perhevapaauudistus ei vielä näy tilastoissa

Viimeisin perhevapaauudistus tuli Suomessa voimaan elokuussa 2022. Se mahdollistaa molemmille vanhemmille enemmän kotonaoloaikaa pienen lapsen kanssa, mutta vanhemmat voivat osin itse päättää, miten jakavat vapaat. Kummallakin vanhemmalla on oikeus 160 päivärahapäivään, joista toiselle voi siirtää enintään 63 päivää. Kumpikin vanhempi voi siirtää vapaiden käyttöä siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Muutoksen toivotaan lisäävän tasa-arvoa ja isien kotonaoloaikaa. Tuoreimmissa tilastoissa uudistus ei vielä näy, mutta ennakkotiedot kertovat, ettei suurta muutosta ole ainakaan toistaiseksi luvassa.

–  Toisaalta on myös mahdollista, että uudistus saakin vastakaikua isien keskuudessa. Viime aikoina perhevapaista on keskusteltu paljon ja perheet ovat entistä tietoisempia eri vaihtoehdoista. Joudumme kuitenkin vielä tovin odottelemaan tietoja käyttäytymisen muutoksesta, jotta ensimmäiset uuden järjestelmän piiriin tulleet vanhemmat ovat ehtineet käyttää vanhempainvapaansa, kertoo Saarikallio-Torp.

Koulutustaso ja ala vaikuttavat kotiin jääntiin

Eniten vapaata pitävät korkeasti koulutetut tai korkeasti koulutettujen äitien puolisot. Myös naisvaltaisilla aloilla työskentelevät miehet jäävät muita innokkaammin kotiin lasten kanssa. Lisäksi ensimmäisen lapsen kanssa kotiin jääviä on enemmän kuin jos lapsia on samassa perheessä jo useampia.

– Koulutus- ja tuloryhmien väliset erot isien vapaiden käytössä ovat kuitenkin jonkin verran kaventuneet ja vapaita käyttää yhä monipuolisempi joukko isiä, Saarikallio-Torp toteaa.

Alueellisesti erot ovat Suomessa vähäiset. Tilastossa Ahvenanmaa erottuu Manner-Suomesta.

Kuvion otsikko: Vanhempainpäivärahan saajia on eniten suurissa kaupungeissa, mutta myös siellä, missä syntyvyys on korkeinta. Kuvio näyttää, että Kela maksoi vanhempainpäivärahoja eniten Helsinkiin, Länsi-Uudellemaalle ja Pirkanmaalle ja vähiten Ahvenmaalle ja Kainuuseen.
 

Kuvion otsikko: Ahvenanmaalaiset isät pitävät muita enemmän vanhempainvapaita. Kuvio näyttää, että suhteessa muihin hyvinvointilalueisiin Ahvenanmaalla isät pitävät enemmän vanhempainvapaita. Toisena on Helsinki. Vähiten vapaita isät pitävät Kymenlaaksossa.
 

Lisää aiheesta: 

Kelasto: Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 2022- 

perhevapaavertailuun: https://perhevapaavertailu.kela.fi/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin