Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Sairauspoissaolojen väestöryhmäerot ja niiden kehitys

Julkaistu 1.1.2022Päivitetty 13.6.2024

Työikäisen väestön sairauspoissaolojen seuraaminen ja sairauspoissaoloja ennakoivien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää, sillä sairauspoissaoloista aiheutuu suuria tuottavuuden menetyksiä ja kustannuksia. Viime vuosina erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot ovat yleistyneet.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairauspäivärahan saamisella mitattujen pitkien sairauspoissaolojen ilmenemistä ja trendejä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä väestöryhmittäin, alueittain ja sairauspääryhmittäin aikavälillä 2010–2022. Aineistoina käytetään Kelasta, Eläketurvakeskuksesta ja Tilastokeskuksesta koottuja rekisteriaineistoja, jotka sisältävät tietoja sairauspäivärahakausista ja väestön sosiodemografisesta taustasta. Hanke tuo tuoretta tietoa sairauspäivärahalla korvattujen sairauspoissaolojen kehityksestä viime vuosina, uutena tietona erityisesti tarkasteluja eri ammateissa toimivien sairauspoissaoloista ja niiden kehityksestä. Tulosten toivotaan hyödyttävän sairauspoissaolojen hallinnasta kiinnostuneita tahoja sekä sairauspäivärahajärjestelmän kehittämistä ja ohjausta.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2022–30.6.2024

Hankkeen tuloksia

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin