Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kansallinen terveysindeksi aikuisväestön sairastavuuden arvioinnin ja ennakoinnin perustana

Julkaistu 17.1.2022Päivitetty 15.3.2024
  • Kansallinen terveysindeksi kehitetään terveysongelmien ennaltaehkäisyn sekä aikuisväestön hoidon tarpeen arvioinnin ja ennakoinnin perustaksi. Hankkeen tavoitteena on: 
  1. kehittää aiemman THL:n sairastavuusindeksin ja Kelan Terveyspuntarin pohjalta Kansallinen terveysindeksi,
  2. täydentää ja tarkistaa indeksin sisältöjä (sairausryhmittäiset osaindeksit ja niiden painokertoimet sekä työkykyyn liittyvä tieto), 
  3. arvioida indeksin avulla väestön terveydentilaa väestörakenteeltaan erilaisissa kunnissa ja hyvinvointialueilla,
  4. tuottaa tietoa väestöryhmittäisistä, mm. niiden sosioekonomisista eroista,
  5. tutkia indeksin avulla väestön terveyden ajallisia muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden trendejä,
  6. tutkia indeksin sisältämien työkykyyn liittyvien mittareiden/osaindeksien alueellisia eroja väestörakenne, työllisyystilanne ja sairauksien ennaltaehkäisyn potentiaali huomioiden ja
  7. varmistaa indeksitietojen säännöllinen päivitys ja avoin saatavuus. 

Hanke koostuu kahdesta osasta. Ensin rakennetaan ja päivitetään uusi Kansallinen terveysindeksi eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistelmänä. Toisessa vaiheessa arvioidaan ja ennakoidaan hoidon tarvetta ja alueellista väestön terveydentilaa ja työkykyä. Tässä huomioidaan väestörakenteen muutokset sekä sairauksien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet.

Tutkijat

Hankkeen kesto

17.1.2022–31.8.2024 

Hankkeen tuloksia

Vertaisarvioidut julkaisut

Vertaisarvioimattomat julkaisut

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin