Siirry sisältöön

Terapiasuhteen merkitys kuntoutuksessa

Julkaistu 1.6.2022Päivitetty 2.6.2023

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden ja terapeuttien käsityksiä ja kokemuksia terapian laatutekijöistä sekä terapeutin vaihtumisen merkityksestä terapian toteutukseen ja terapiasuhteeseen. Tutkimus hyödyntää moninäkökulmaista tutkimusotetta, jossa aineistoa kerätään kyselyjen ja haastattelujen avulla sekä kuntoutuksen asiakkailta että terapeuteilta. Tutkimus on alkanut vuonna 2019.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen. Kyselytutkimuksessa kuntoutuksen asiakkailta ja palveluntuottajilta kysyttiin heidän näkemyksiään yksilöterapioiden toteutumisesta koronapandemian aikana sekä kokemuksia etäkuntoutuksesta. 

Tutkija

Hankkeen kesto

1.6.202231.12.2024