Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö Suomessa

Julkaistu 1.1.2018Päivitetty 6.3.2024

Rauhoittavat ja unilääkkeet eli bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaisesti vaikuttavat unilääkkeet ovat laajasti käytetty lääkeryhmä Suomessa. Siitä huolimatta meillä ei ole aiemmin tutkittu näiden lääkkeiden pitkäaikaiskäyttöön yhteydessä olevia tekijöitä väestössä. Tämän TYKS:n ja Kelan yhteistyötutkimuksen tavoitteena on selvittää rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaiskäytön yhteyttä työ-ja toimintakykyyn, käytön aloittamiseen ja lopettamiseen yhteydessä olevia tekijöitä Suomessa sekä tarkastella rauhoittavien ja unilääkkeiden suurannoskäyttöä. 

Tämä rekisteritutkimus on jatkoa aiemmille ryhmän rekisteritutkimuksille, joissa on selvitetty rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön ja pitkäaikaiskäytön yleisyyttä sekä käytön pitkäaikaistumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää psyykenlääkkeitä käyttävien potilaiden toimintakyvyn ylläpitämisen tukemisessa sekä bentsodiatsepiinivieroituksen suunnittelussa. 

Tutkimuksen tuottama uusi tieto on tärkeää myös heikoimmassa asemassa olevien rauhoittavia ja unilääkkeitä pitkäaikaisesti käyttävien potilaiden, kuten mielenterveyden häiriöitä sairastavien, pitkäaikaisesti unilääkettä käyttävien iäkkäiden tai lääkeaineriippuvuuksista kärsivien hoidon kehittämisessä. Uuden tutkimustiedon avulla voidaan paremmin kiinnittää huomiota käytön pitkäaikaistumisen riskiryhmiin, ennaltaehkäistä eriarvoistumista ja tukea työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Tutkijat

Hankkeen kesto

01.01.2018–31.12.2023

Yhteistyötahot

 

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin