Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yhteiskunnalliset kriisit ja niiden vaikutus lääkkeiden kulutukseen 

Julkaistu 27.4.2020Päivitetty 7.3.2024

Rekisteritutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkkeiden määräämisen, avoterveydenhuollon lääkekulutuksen sekä lääkkeiden hintojen, kustannusten ja niistä maksettujen sairausvakuutuskorvausten kehitystä koronavirusepidemian aikana Suomessa. Tutkimuksen avulla tuotetaan lisäksi jatkuvaa ajankohtaista tilannekuvatietoa koronavirusepidemian seurannan ja siihen liittyvän kansallisen päätöksenteon tueksi. Lääkekulutuksen kehitystä tarkastellaan vuosina 2017-2022 ja erityisen tarkastelun kohteena ovat muun muassa mikrobilääkkeet, mielenterveyslääkkeet ja insuliinit.

Hankkeen kerryttämää tutkimustietoa lääkkeiden käytöstä ja lääkehoidoista voidaan hyödyntää edelleen jatkuvan koronapandemian vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa sekä esimerkiksi keskustelussa hoitovelasta, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota koronapandemian pitkittyessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää muun muassa yhteiskunnan varautumisessa tulevaisuuden epidemioihin ja muihin yhteiskunnan kriiseihin sekä yleisemmin huoltovarmuuden ylläpitämisestä käytävän keskustelun tukena.

Tutkijat

Hankkeen kesto

27.4.2020–31.12.2024

Hankkeen tuloksia

Vertaisarvioidut julkaisut

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin