Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Etäkuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus -tutkimus

Julkaistu 1.1.2022Päivitetty 18.4.2024

Kelan järjestämää etäkuntoutusta tutkitaan implementaatio- ja vaikuttavuustutkimusta yhdistävässä tutkimushankkeessa, joka on osa kahta suurempaa tutkimuskokonaisuutta (Muutos III -hanke ja Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusohjelma). 

Etäkuntoutuksen toimeenpanoa, toteutusta ja interventioiden sisältöjä tutkitaan Muutos III -tutkimushankkeen osatutkimuksena. Tutkimus on arvioivaa implementaatiotutkimusta ja se kohdentuu etäkuntoutuksen toimeenpanoon, intervention toteuttamiseen ja toimivuuden arviointiin. Tietoa kerätään sähköisillä kyselyillä asiakkailta ja palveluntuottajilta kuntoutuksen eri vaiheissa.

Etäkuntoutuksen toimivuus -tutkimusosiossa tarkastelun kohteena ovat seuraavat vuonna 2021 käyttöön otetut kasvokkaista kuntoutusta ja etäkuntoutusta yhdistävät Kelan kuntoutuspalveluiden kuntoutusmuodot/palvelukuvaukset:

  1. Omaishoitajien kuntoutuskurssi 2021 
  2. Nuorten ITU -kuntoutuskurssi 2021 
  3. Tyypin 1 diabetesta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi 2021
  4. Tyypin 1 diabetesta sairastavan nuoren sopeutumisvalmennuskurssi 2021
  5. Metabolista oireyhtymää (MBO) ja Tyypin 2 diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi 2021

Etäkuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusosio on ensimmäinen osatutkimus vuoden 2022 alussa käynnistynyttä Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusohjelmaa. Etäkuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusosiossa tarkastellaan Kelan uudistuneelle omaishoitajien kuntoutuskurssille osallistumisen vaikutuksia. Vaikutuksia tarkastellaan useilla mielialaa, elämänlaatua, omaishoidon laatua ja kuormittavuutta sekä toimintakykyä arvioivilla validoiduilla mittareilla. Tutkimuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat vuoden 2022 aikana omaishoitajien kuntoutuskurssille osallistuvat henkilöt. Heidän raportoimiaan vaikutuksia verrataan vertailuryhmien raportoimiin vaikutuksiin. Vertailuryhmiä ovat

  1. MTLH ry:n omaishoitajille suunnatuille tuetuille lomille osallistuvat ja
  2. Kelan omaishoitajille suunnatulle laitosmuotoisena toteutettavalle parikurssille osallistuvat.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2022–31.12.2024

Hankkeen tuloksia

Julkaisut

Blogikirjoitukset

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin