Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Ajankohtaisia selvityksiä Kelan kuntoutusetuuksien käytöstä

Julkaistu 13.2.2023Päivitetty 2.6.2023

Hanke on useiden pienimuotoisten selvitysten kokonaisuus, jossa vastataan ajankohtaisiin, Kelan kuntoutusetuuksien käyttöön liittyviin tietotarpeisiin vuosien 2023-2024 aikana. Vuonna 2023 toteutuu kaksi selvitystä: Etäkuntoutuksen käyttö kuntoutuspsykoterapiassa ja Saamelaisten kuntoutuksen alkuselvitys. Vuonna 2024 toteutuvat selvitykset täsmentyvät myöhemmin.

Etäkuntoutuksen käyttö kuntoutuspsykoterapiassa -selvityksen tavoitteena on tuottaa kyselyn kautta tietoa etäkuntoutuksen käytöstä kuntoutuspsykoterapiassa. Selvitys on jatkoa vuonna 2020 toteutetulle kyselylle, jossa tarkasteltiin koronakriisin vaikutuksia avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen. Nyt toteutettava kysely kohdistetaan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa toteuttaville ammattilaisille kevään 2023 aikana. Aineiston analyysimenetelmänä käytetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutuspsykoterapian kehittämisessä Kelan sisällä sekä Kelan ulkopuolella etätoteutusten kehittämisessä.

Saamelaisten kuntoutuksen alkuselvityksessä kartoitetaan saamelaisten Kelan kuntoutuspalvelujen käyttöä sekä palveluja koskevan palvelutyytyväisyyden ja kuntoutukseen ohjautumisen nykytilaa. Selvitys toteutuu kahdessa osassa: kartoittava kirjallisuuskatsaus sekä kysely ja haastattelut saamelaisten ja kuntoutukseen ohjaavien tahojen kokemuksista ja näkemyksistä. Aineisto analysoidaan käyttäen laadullista sisällönanalyysia sekä kuvailevia tilastollisia menetelmiä.

Tutkijat

Hankkeen kesto

13.2.2023–31.12.2024