Siirry sisältöön

Kela-tietoa sote-kumppaneille -tutkimus

Julkaistu 2.1.2023Päivitetty 2.6.2023

Kela-tietoa sote-kumppaneille tutkimuksessa tuotetaan tietoa Yhdessä kuntoon – Kela-tietoa sote-kumppaneille -kehittämisprojektin etenemisen tueksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata projektissa toteutetun koulutuksen koordinoinnin merkitystä Kelan sisäisiin koulutukseen liittyviin prosesseihin sekä sote-ammattilaisten kokemuksia projektin aikana tuotetuista koulutuksista. Tutkimuksessa on keskeistä tiivis vuoropuhelu projektin kanssa, jossa tutkimukselliset kysymyksenasettelut ja menetelmät tukevat projektin konkreettista etenemistä. Menetelminä käytetään kyselyjä, haastatteluja sekä mahdollisesti myös esimerkiksi koulutuspalautteita.

Tutkija

Hankkeen kesto

2.1.2023–31.12.2024