Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Konsolidaatio, oppiminen ja heijastusvaikutukset kuntoutuksen hankinnoissa (KILPA3)

Julkaistu 1.7.2022Päivitetty 8.3.2024

Tutkimushanke jakautuu kolmeen osatutkimukseen, joissa tarkastellaan kolmea Suomen terapiamarkkinoihin voimakkaasti vaikuttavaa tekijää. Ensinnäkin, terapiamarkkinoilla on käynnissä voimakas yritysten keskittyminen suurille kansallisille yrityksille. Tällä trendillä voi olla vaikutuksia niin Kelan hankintoihin kuin palveluita käyttäviin asiakkaisiin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten keskittyminen on vaikuttanut palveluiden hintoihin ja saatavuuteen.

Toiseksi, Kela on tehostanut hankintatapaansa viime aikaisissa hankinnoissa ja tämä on lisännyt erityisesti tuottajien välistä hintakilpailua. Isojen hankintatapaan liittyvien muutosten omaksuminen kuitenkin kestää. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten nopeasti tuottajat oppivat hankintatapoihin liittyvät muutokset ja miten se näkyy tuottajien hinnoittelussa ja laatuun liittyvissä investoinneissa.

Kolmanneksi, Kelan lisäksi terapiapalveluita rahoittavat ja järjestävät kunnat. Kuntien ja Kelan hankinnat järjestetään usein eri vuosina ja hankinnoissa on käytössä erilaisia hankintatapoja, jotka vaikuttavat molempien markkinoiden toimivuuteen. Tutkimuksessa tarkastellaan palveluntuottajien toimintaa ja hinnoittelua Kelan ja kuntien tekemissä hankinnoissa.

Tutkija

Hankkeen kesto

1.7.2022–31.12.2024

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin