Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kykyviisarin muutosherkkyys

Julkaistu 1.10.2021Päivitetty 7.3.2024

Työterveyslaitoksen kehittämä Kykyviisari mittaa henkilön työ- ja toimintakykyä. Työterveyslaitoksen vetämässä tutkimuksessa selvitetään Kykyviisarin muutosherkkyyttä eli menetelmän kykyä havaita muutoksia itsearvioidussa työ- ja toimintakyvyssä. Muutosherkkyyttä tutkitaan haastavassa työmarkkina-asemassa olevilla henkilöillä, jotka osallistuvat Kelan työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK).

Tutkija

Hankkeen kesto

1.10.2021–31.12.2023. Hanke on päättynyt.

Hankkeen tuloksia

Työterveyslaitos ja Kela tutkivat Kykyviisari-kyselyn muutosherkkyyttä eli menetelmän kykyä havaita muutoksia itsearvioidussa työkyvyssä ja toimintakyvyssä. Kykyviisari on kehitetty työkyvyn ja toimintakyvyn itsearviontiin erityisesti haastavassa työmarkkina-asemassa oleville.

Tutkittavat (N=62) osallistuivat Kelan Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK). Osallistujien Kykyviisari-vastauksia kuntoutuksen alussa ja lopussa verrattiin heidän kuntoutustavoitteidensa toteutumista kuvaaviin GAS-pisteisiin. Tavoitteena oli selvittää, onko Kykyviisari riittävän luotettava havaitsemaan kahden mittauskerran tulosten todellista muutosta ja siten käyttökelpoinen itsearvioidun työkyvyn ja toimintakyvyn seurannassa. Aineisto kerättiin tutkittavien suostumuksella yhteistyössä TEAK-palveluntuottajien kanssa.

Tulokset osoittivat Kykyviisarin muutosherkkyyttä Consensus-Based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN) -kriteerien mukaisesti. TEAK-palveluun osallistuneilla oli tavoitteena työelämä tai siihen suuntaava toiminta, ja Kykyviisari-kyselyssä vastaavat osiot olivat herkkiä havaitsemaan tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä muutoksia. Eli Kykyviisarissa nähtiin muutoksia työkyvyssä ja lähentymisessä työelämään silloin kun kuntoutustavoitteet toteutuivat. Kykyviisari-kyselyn toimintakykyyn liittyvissä osa-alueissa ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Vain harvalla TEAK-palveluun osallistuneella oli toimintakykyyn liittyviä tavoitteita.

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin