Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Selviytyminen hyvinvointivaltiossa

Julkaistu 21.8.2014

Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. (Kela, 2014)

Miten hyvinvointivaltio onnistuisi luomaan ihmisille toivoa vaikeuksien keskellä ja edistämään selviytymistä?

Kävimme Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -tutkimusryhmässä läpi selviytymiseen liittyvää tutkimusta ja havaitsimme kaksi seikkaa: selviytymisen käsitteellä ei ole vakiintunutta sisältöä eikä selviytymistä ole juurikaan tutkittu seuranta-aineistojen avulla.

Selviytymisellä tarkoitetaan tutkimuksessa milloin sopeutumista tai sinnittelyä, milloin hallintaa. Siitä puhutaan myös psykologisen ja sosiaalisen toimintakyvyn hengessä usein kuitenkaan erittelemättä psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä toisistaan. Tutkimukset eivät myöskään kerro suorasanaisesti, määritelläänkö selviytyminen yksilön vai yhteiskunnan tavoitteista käsin. Myöskään selviytymisen prosessinomaisuutta ei tutkimuksissa juurikaan käsitellä.

Tutkimuskatsauksen jälkeen emme vieläkään olleet aivan tyytyväisiä ymmärrykseemme siitä, mitä selviytyminen erilaisia vaikeuksia kokeneelle ihmiselle tarkoittaa. Mitkä sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät ovat sysänneet myönteisen muutoksen alulle?

Keräsimme seuranta-aineiston rikastaaksemme selviytymisen prosessiluonteeseen liittyvää tutkimusta sekä toisaalta löytääksemme vastauksen kysymykseen siitä, miten hyvinvointivaltio ja sen toimijat ovat onnistuneet luomaan toivoa selviytymiseen ja edistämään itse selviytymistä. Aineisto koostuu pääasiassa omaelämäkerrallisista kirjoituksista vuosilta 2006 ja 2012, mutta mukana on myös haastatteluja.

Aineiston kertojat luonnehtivat tilanteensa pysyneen kutakuinkin samana, mutta kahden ajankohdan tekstin analysoiminen paljastaa joskus hienovaraisenkin muutoksen aivan toisella tapaa kuin jos ihminen yhdessä haastattelussa tai kirjoituksessa takautuvasti kertoisi selviytymisestään. Kahden ajankohdan aineiston avulla pystyy hahmottamaan esimerkiksi, miten ihmisen kokema yhteiskunnallinen asema tai hänen tulevaisuudentoiveensa ovat muuttuneet.

Toki aineisto tarjoaa materiaalia paljon muuhunkin. Se esimerkiksi antaa rikkaan kuvan tämän päivän pienituloisen ja erilaisten vaikeuksien kanssa painivien arjesta, häpeän mutta myös onnistumisen tunteista.

Suuri osa aineistosta on arkistoitu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon(Avautuu uuteen välilehteen). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -tutkimusraportti julkaistaan syksyn 2014 aikana. Aineistoa esittelevä työpaperi julkaistiin tänään verkossa.

Lähde: Isola A-M, Turunen E. Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus.(Avautuu uuteen välilehteen) Työpapereita 62, 2014. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

www.selviytyminen.fi(Avautuu uuteen välilehteen)

Anna-Maria Isola
VTT, tutkija
Helsingin yliopisto

Elina Turunen
VTM, tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto

S-postit: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin