Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan

Päivitetty 4.4.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajista sairauden mukaan vuoden lopun tiedot vuodesta 2003 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston tiedostot sijaitsevat avoindata.fissä: Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedostoja. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotukokoid
data.csvCSVdata2024-03-077783775630cdde3f-1229-45e6-b128-4a35b6a608fb
package.jsonJSONmetadata2024-03-07429508d8b43bc-7d14-497a-a2ed-ba715e9c8894

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2003 alkaen.

Aineistossa on tietoja työkyvyttömyyseläkkeen saajista, jotka saavat eläkettä kansan- ja/tai työeläkejärjestelmästä. Tietoja on sairauspääryhmän, sukupuolen, ikäryhmän, asuinmaan sekä asuinkunnan mukaan luokiteltuina.

Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät sekä täyden että osaeläkkeen suuruiset eläkkeet, toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja vuoteen 2008 asti yksilölliset varhaiseläkkeet. Mukana ovat myös ulkomaille maksetut eläkkeet. Eläkkeensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläkettä.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat")

resources <- x$results[[1]]$resources

dat <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[2]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultAineiston aikajakso. Vuosi, vuoden lopun tilanne.
kuukausi_nrointegerdefaultTarkastelujakson kuukauden numero. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen maksukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK. Vuositason aineistossa vuoden viimeisen kuukauden mukainen.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tilastointipäivänä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo ‘199’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai että kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tilastointipäivänä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huom! Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tuntematon’.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa, 5-vuoden välein. ‘Tieto puuttuu’ on vakioteksti ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
asuinmaastringdefaultAsuinmaa. Saa arvot Suomi tai Muu maa. Puuttuvan tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
sairauspaaryhmastringdefaultSairauspääryhmä. Saa arvon ‘Sairaustieto puuttuu’ ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tiedon puuttuessa.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä tarkastelujakson aikana.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(dat)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuoliasuinmaasairauspaaryhmasaaja_lkm
Kuukausi122017122017199Tuntematon35-39MiesMuu maaS00-T99 Vammat, myrkytykset ja muut ulk. syiden seur.4
Kuukausi122017122017199Tuntematon35-39MiesMuu maaK00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet1
Kuukausi122017122017199Tuntematon35-39MiesMuu maaJ00-J99 Hengityselinten sairaudet1
Kuukausi122017122017199Tuntematon35-39MiesMuu maaH00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet1
Kuukausi122017122017199Tuntematon35-39MiesMuu maaG00-G99 Hermoston sairaudet1
Kuukausi122017122017199Tuntematon35-39MiesMuu maaF00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt16

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin